Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит статутного капіталу», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:23 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Економічна сутність формування статутнього капіталу 6 1.1. Розробка і обґрунтування системи статутного капіталу 6 1.2. Особливості обліку статутного капіталу на підприємствах з різною формою власності 14 1.3. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури за досліджуваною темою 18 Розділ 2.методологія та організація обліку формування статутного капіталу 24 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Нетворкс-Сервіс» 24 2.2. Розробка методики обліку статутного капіталу 33 2.3. Характеристика звітності статутного капіталу та порядок їх складання 36 2.4. Податковий облік операцій по формуванню статутного фонду новоствореного підприємства 42 2.5. Сучасний погляд на статутний капітал при створенні підприємства з обмеженою відповідальністю 48 Розділ 3. Економічний аналіз формування статутного капіталу 52 3.1. Характеристика методів економічного аналізу статутного капіталу 52 3.2. Аналіз та оцінка статутного капіталу ТзОВ «Нетворкс-Сервіс» 57 3.3. Основні резерви підвищення ефективності статутного капіталу 62 Розділ 4. Методологія та організація аудиту статутного капіталу 66 4.1. Методи та процедури аудиту статутного капіталу 66 4.2. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту статутного капіталу 72 Висновки 78 Список використаної літератури 81 Додатки 85

Висновок

Отже, дослідивши дипломну роботу на тему : «Облік, аналіз та аудит статутного капіталу», можна зробити наступні висновки.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів.

Мінімальний розмір статутного капітаул 100 мінімальних зарплат, виходячи зі ставки мінімальної зарплати, що діє на момент створення товариства.

Характерні особливості побудови обліку формування статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

Товариство з обмеженою відповідальністю має певні особливості як у діяльності, так і щодо відповідальності за свою діяльність. Його члени (учасники) несуть обмежену відповідальність за діяльність товариства. Це зумовлює деякі особливості формування статутного капіталу товариства, його зміни та ліквідації.

Відповідно до п. 3.2.2 Державного класифікатора ДК 002:2004, товариство з обмеженою відповідальністю це таке господарське товариство, що має статний капітал, поділений на частини, розмір яких визначається установчими документами.

Класифікатором визначається, що товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах своїх вкладів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нетворкс-Сервіс» –– це сучасне підприємство яке вже 10 років надає професійні послуги в області проектування і побудови структурованих кабельних систем (СКС), а також подальшого сервісного обслуговування для забезпечення якісної, надійної і безперебійної роботи інформаційних систем клієнтів. Всього в поточному році реалізовано продукції ( без ПДВ) на суму 13779,3 тис.грн. Дохід підприємства за останній рік збільшився за рахунок збільшення темпів виробництва та попиту на продукцію на 6498,28 тис.грн, а за 2 роки збільшився на 11742,48 тис.грн. Чистий прибуток до оподаткування в 2008 році складає 1281,2 тис.грн., а чистий прибуток підприємства 1024,98 тис.грн., що на 814,48 тис.грн. більше показника минулого року, темп приросту склав 386,9 %, та на 1682,2 тис.грн. більше показника базового року. Рентабельність продукції, що визначається як відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції є низькою і складає в 2008 році 4,65 %. Даний показник за останній рік збільшився на 3,61 %.

Рахунок «Статутний капітал» призначений для обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства. Сальдо цього рахунка має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксований в установчих документах підприємства та зареєстрований у державному реєстрі. Записи за згаданим рахунком виконуються лише в разі збільшення або зменшення статутного капіталу, що відбувається в установленому чинним законодавством порядку, але тільки після внесення відповідних змін до установчих документів, тобто перереєстрації статутного капіталу.

Внесок до статутного фонду товариства вважатиметься прямою інвестицією, котра не включається до складу валового доходу. Правильність такої позиції не заперечує і ДПА України, про що зазначено, наприклад, в листі ”Щодо оподаткування податком на прибуток товарно – матеріальних цінностей, що вносяться в установленому порядку до статутного фонду підприємства у вигляді прямих інвестицій” від 18.01.99р. №319/6/15-1116.

За даними таблиці ми бачимо, що в період з 2006 по 2007 роки статутний капітал залишався незмінним і складав 15 500 тис.грн, в 2008 році до статутного капіталу зараховано внески в розмірі 320,3 тис.грн, таким чином на кінець 2008 року статутний капітал досліджуваного підприємства становив 15820,3 тис.грн. Зазначимо, що станом на кінець 2008 року статутний капітал складає 18% пасивів ТзОВ «Нетворкс-Сервіс».

На придбання основних фондів витрачено 64,47% статутного капіталу, на придбання запасів та товарів витрачено 34,74% статутного капіталу, грошові кошти складають 0,79 статутного капіталу. Для дослідження ефективності використання капіталу проаналізовано показники фінансової стійкості. Так коефіцієнт автономії, або як його називають коефіцієнт фінансової незалежності складає в кінці 2008 року 0,18, що є меншим нормативного значення показника (0,5) на 0,32, та меншим значення попереднього року на 0,07. За 2 роки даний показник зменшився на 0,30.

Провівши аудит, можна зробити висновок, що в IV розділі «Поточні зобов’язання» пасиву «Балансу» у рядку «Інші поточні зобов’язання» є сума в розмірі 15000 тис. грн., що являє собою власні кошти засновника Іванишина Т.О, які фактично після державної реєстрації змін до статуту є власним капіталом ТзОВ «Нетворкс-Сервіс» і по суті є частиною статутного капіталу. Дані кошти слугували джерелом утворення майна ТзОВ «Нетворкс-Сервіс» (основних засобів), яке використовується у господарській діяльності з надання послуг інтернету з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Підсумовуючи вищевказане та враховуючи концепцію переваги сутності над формою, ми маємо право враховувати, що кошти внесені засновником фактично збільшують розмір статутного капіталу на суму 15000 тис. грн. для оцінки фінансових можливостей провадження діяльності у сфері телекомунікацій ТзОВ «Нетворкс-Сервіс».

Після корегувань балансу, статутний капітал на початок 2009 року складатиме 30820,32 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення