Дипломна робота «Вдосконалення форм бухгалтерського обліку та організація контролю і економічного аналізу в управлінні туристичним підприємством», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 14.02.2010 20:21 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні аспекти форм бухгалтерського обліку та організації контролю в системі управління туристичним підприємством 4 1.1. Сутність, генезис та роль форми бухгалтерського обліку в обліковому процесі 4 1.2. Огляд сучасних форм бухгалтерського обліку: їх недоліки та переваги 15 1.3. Аналіз нормативно-правового забезпечення та огляд спеціальної літератури з питань організації та ведення обліку на туристичному підприємстві 25 1.4. Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми «Гіпо» 36 Розділ іі. Удосконалення організації бухгалтерського обліку та контролю з надання послуг туристичними підприємствами 45 2.1. Організації бухгалтерського обліку та облікова політика на підприємстві 45 2.2. Форма бухгалтерського обліку та документообіг з надання послуг ТФ «Гіпо» 53 2.3. Поточний контроль операції з надання послуг туристичним підприємством 64 2.4. Шляхи удосконалення обліку та контролю операцій з надання послуг туристичним підприємством 68 Розділ ііі. Проектування системи аналізу економічних показників в управлінні туристичним підприємством 72 3.1. Інформаційна база та обґрунтування показників та прийомів економічного аналізу діяльності підприємства 72 3.2. Аналіз динаміки та структури фінансових результатів з надання туристичних послуг ТФ «Гіпо» 82 3.3. Дослідження впливу факторів на показники фінансових результатів туристичного підприємства 86 3.4. Комп’ютерні технології обробки інформації та застосування їх в аналітичних процесах 94 Висновок 110 Список використаних джерел 111 Додатки 112

Висновок

В сучасних умовах облік стає більш важливим елементом системи господарювання. Як одна із функцій управління, облік забезпечення зв’язок між господарським процесом та управлінням та є інструментом контролю за діяльністю підприємства.

Поняття “Форма бухгалтерського обліку”, суть якої при паперових технологіях ведення обліку визначалась регістрами та зв’язками між ними, при комп’ютерних технологіях, як синонім системи бухгалтерського обліку, також зберігає право на існування, проте її визначення доцільно змінити на “відповідним чином організована система елементів методу бухгалтерського обліку і технологія облікової роботи для досягнення поставлених перед обліком завдань”. При цьому роль облікових регістрів, як матеріальних носіїв рахунків бухгалтерського обліку та визначального елемента раціоналізації технології при ручних формах, у комп’ютерних формах обліку зменшується. За регістрами залишаються тільки функції із забезпечення контролю шляхом стандартизації представлення інформації в базі даних і відображення узагальненої інформації у звітних формах. Останні також підлягають в необхідних випадках стандартизації.

Інтеграція в обліку забезпечується розвитком його видів та інтеграцією їх даних на основі первинного обліку. При цьому вертикальна інтеграція забезпечується поділом і раціоналізацією взаємозв’язків між оперативно-технічним, бухгалтерським і статистичним видами обліку, а горизонтальна інтеграція – раціоналізацією взаємозв’язків між фінансовим і різними ділянками управлінського обліку.

В даній роботі досліджено форми обліку туристичного підприємства «Гіпо». Дана фірма використовує автоматизовано систему обліку, використовуючи програму 1-С: Підприємство 8.0.

Особливістю обліку на туристичному підприємстві ж те, що дохід визнається тільки за датою закінчення туру. В податковому обліку валовий дохід визнається за першою подією.

Облік витрат ведеться згідно з П(С)БО 16, невеликі туристичні фірми можуть вести облік тільки на рахунку 23 (не використовуючи рахунків 92, 93) або лише на рахунках класу 8. Санаторно-курортні заклади використовують рахунки 92 і 93.

Серед витрат туристичної діяльності незначне місце посідають матеріальні витрати та витрати на амортизацію, особливо це стосується діяльності фірм-турагентів. Для іноземного та зарубіжного туризму характерними є операції з валютою.

Неоднозначним є питання щодо рахунків для обліку туристичних ваучерів — пропонуються рахунки 209, 28, 351. Найбільше відповідає Інструкції № 291 облік путівок на субрахунку 209. Нерідко турфірми взагалі не придбавають бланки путівок, а самостійно роздруковують документи, які підтверджують право туриста на участь у турі.

В третьому розділі роботи проведено аналіз фінансово-економічного стану підприємства. За даними аналізу встановлено, що незважаючи на зменшення прибутку підпиємства, вартість майна збільшилася за рахунок позичених коштів. Так ми спостерігаємо зменшення фінансової стійкості підприємства в 2008 році, погіршення показників ліквідності, платоспроможності. Зазначимо, що значення коефіцієнтів маневреності капіталу дещо покращилися, проте показники основного капіталу погіршилися. Іншими негативними факторами є: зменшення оборотності активів та товарно-матеріальних цінностей.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення