Дипломна робота «Вдосконалення фінансової діяльності суб’єктів малого підприємства ТзОВ «Граніт»», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:20 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи фінансової діяльності малого підприємства 9 1.1. Суть та організаційно-правове забезпечення функціонування підприємств малого бізнесу 9 1.2. Значення та місце малих підприємств в процесі реформування економіки 12 1.3. Суть та основні завдання і джерела для фінансового аналізу підприємства 17 1.4. Загальна модель і система показників для фінансового аналізу підприємства 20 Розділ 2. Характеристика та аналіз фінансової діяльності тзов “граніт” 28 2.1. Загальна характеристика ТзОВ “Граніт” 28 2.2. Аналіз динаміки та структури фінансових результатів діяльності ТзОВ “Граніт” 30 2.3. Аналіз показників рентабельності ТзОВ “Граніт” 35 2.4. Аналіз розподілу і використання прибутку ТзОВ “Граніт” 42 2.5. Індивідуальне завдання 45 Розділ 3. Напрямки і резерви покращення фінансової діяльності підприємства 54 3.1. Резерви збільшення прибутку і рентабельності ТзОВ “Граніт” 54 3.2. Пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності ТзОВ “Граніт” 62 Висновки 64 Список використаної літератури 67 Додатки 75

Висновок

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово-економічних результатів. Це покращення зумовлюється дією внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних чинників. Для встановлення чинників формування фінансових показників нами проведено дослідження на підприємстві ТзОВ «Граніт».

Виявлено, що в умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є прибутковість його господарської діяльності.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження. За допомогою ретельного фінансово-економічного аналізу, проведеного в дипломному дослідженні на тему „Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства” досконало вивчені показники прибутку і рентабельності і зроблено наступні висновки.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) підприємства. При цьому дається оцінка прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється.

Об’єктом дослідження вибрано підприємство ТзОВ «Граніт».

Як показав аналіз фінансових результатів підприємства ТзОВ «Граніт», дане підприємство успішно працює на ринку міста Івано-Франківська, воно є конкурентним, а також в аналізованому періоді воно поліпшило свої фінансові результати.

Балансовий прибуток в звітному році збільшився на 3581 грн. в порівнянні з попереднім роком, цей приріст склав 24,09%.

Основний дохід підприємство одержує від реалізації будівельних матеріалів. Тільки після продажу продукції, чистий прибуток приймає форму прибутку. Значить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше отримає прибутків, тим краще його фінансове становище.

Частка прибутку від реалізації у складі балансового прибутку склала 92,76%. Сума прибутку від реалізації продукції в 2005 році в 1,28 раз перевищила суму прибутку у попередньому році.

Чистий прибуток підприємства збільшився на 2506 грн. або на 24,8% і склав 12912 грн. Цей приріст зумовлений приростом переважної більшості складових чистого прибутку, що вказує на розвиток підприємства.

Факторний аналіз докладно продемонстрував чинники цього збільшення. Найбільша зміна прибутку від реалізації продукції відбулася за рахунок зміни політики ціноутворення, за рахунок її поліпшення підприємство збільшило прибуток на 10046,97 грн. Однак слід відмітити негативний вплив на прибуток зміни обсягів реалізації та собівартості продукції. За рахунок цих чинників прибуток від реалізації продукції зменшився на 1690,2 грн. та 3227,8 грн. відповідно. Також слід відмітити суттєвий негативний вплив змін у структурі реалізованої продукції на прибуток від реалізації, що склав 3180,60 грн.

Найбільш докладніше, ніж прибуток, який характеризує діяльність в абсолютному виразі, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності, що являють собою відносні показники і дають змогу отримати більш реальну оцінку.

Рентабельність продажів, що показує частку прибутку в сумі виручки від реалізації. В звітному році вона склала 12,5%, що на 1,9% більше даного показника за попередній рік.

Рентабельність витрат на виробництво і реалізацію продукції в звітному році склала 16,7%, це на 2,8% перевищує результат у попереднього року.

Рентабельність всього капіталу зросла на 1,16% і склала в аналізованому періоді 9,62%.

Рентабельність необоротних активів склала 19,13%, що на 2,21% перевищує показник попереднього року.

Отже показники рентабельності свідчать про помірний розвиток підприємства і покращення його діяльності за аналізований період.

Аналіз також показав, що на підприємстві ТзОВ «Граніт» існують резерви збільшення прибутку і рентабельності. До них відносяться:

Розширення послуги поставки будівельних матеріалів не тільки вагонними нормами, але й автомобільним транспортом. Не кожен споживач має можливість отримувати продукцію вагонами із-за відсутності під’їзних колій, немає своєї гілки на стації призначення. Тому в процесі роботи підприємство зіткнулося з тим, що існує попит на придбання товару і автомобільним транспортом. Сьогодні підприємства витрачає кошти на перевезення товарів до постачальника фірмам-посередникам, тому потрібно дослідити доцільність придбання вантажного автомобіля.

Підрахувавши всі витрати пов’язані із даним нововведенням та доходи, які підприємство отримає збільшивши ринок збуту, підприємство планує отримувати додатково 3059 тис.грн виручки від реалізації. Таким чином, чистий прибуток підприємства тільки від даного нововведення складатиме 357,46 тис.грн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення