Дипломна робота «Фінансове планування на підприємстві», 2007 рік

З предмету Планування, бюджетування · додано 14.02.2010 20:13 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового планування 7 1.1. Зміст, значення та функції фінансового планування 7 1.2. Основні методики фінансового планування 18 1.3. Порядок розробки фінансового плану підприємства 23 Висновки по розділу 1 29 Розділ 2. Аналіз діяльності представництва фармацевтичної команії 30 2.1. Економічна характеристика діяльності представництва фармацевтичної компанії 30 2.2. Аналіз структури фінансового планування компанії 35 2.3. Формування альтернативних напрямків розвитку фінансового планування на Представництві 41 Висновки до розділу 2 68 Розділ з. Шляхи вдосконалення фінансового планування представництва фармацевтичної компанії 70 3.1. Оцінювання ефективності реалізації альтернативних проектів 70 3.2. Напрямки вдосконалення фінансового планування Компанії 82 Висновки по розділу 3 89 Висновки 92 Список літератури 97 Додатки 102

Висновок

Дослідивши тему "Фінансове планування на підприємстві" було зроблено висновок, що діяльність будь-якого підприємства, незалежно від його розмірів та структури, напрямку чи результативності потребує окрім ефективної організації фінансово-економічної діяльності, забезпечення планування його діяльності. Сьогодні не доцільно ставити за мету тільки отримання прибутків, не доцільно і ставити метою задоволення потреб кожного клієнта, оскільки ефективність господарювання заключається не в цьому. Щоб забезпечити справжнє процвітання компанії на багато років, керівнику необхідно вміти спрогнозувати і дати оцінку всім зовнішнім та внутрішнім факторам, що впливають на економіку підприємства, крім того, керівник повинен передбачити можливі проблеми і вчасно провести політику щодо їх усунення. Саме таке завдання виконує організація фінансового планування на підприємстві.

Отже, фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді.

Фінансове планування має широку класифікацію, за термінами складання воно поділяється на стратегічне, поточне та оперативне, за змістом на директивне та індикативне.

До основних методик проведення фінансового планування включають: універсальну модель, фінансову модель, модель удосконалення товарно-матеріальних потоків. Модель удосконалення фінансових потоків є найбільш поширеною в Україні, саме за цією моделлю ми будемо проводити аналіз в наступних питаннях.

Основними джерелами аналізу є баланс та звіт про фінансові результати підприємства та звітність управлінського обліку

Фінансовий план складається в декілька етапів. На першому етапі необхідно проаналізувати доходи та витрати підприємства та визначити плановий показник доходів. На другому необхідно розробити оперативний фінансовий план. На третьому етапі необхідно провести аналіз джерел формування майна та на їх основі проаналізувати зміну структури майна в майбутніх періодах. На четвертому етапі необхідно розглянути ефективність фінансового плану. І на останньому етапі проводиться контроль правильності фінансового плану та його відхилення від фактичних показників.

Аналіз фінансового планування здійснюється на основі господарської діяльності фармацевтичного підроздіру хіміко-фармацевтичного концерну «SOLVAY» «Солвей Фарма».

Аналіз діяльності підприємства здійснюється згідно управлінського обліку за 2005-2007 рр.

Дане представництво здійснює свою діяльність на основі договору із материнським підприємством, згідно якого останнє здійснює фінансування поточних витрат: витрат на оплату праці та інших матеріальних витрат.

Згідно аналізу діяльності підрозділу, дана організаційна одиниця принесла материнській компанії 126 661,6 тис.грн доходу. Фінансування компанії здійснюється в 2007 році в обсязі 111 930,9 тис.грн. Чистий дохід в 2007 році склав 14 730,7 тис.грн.

Проаналізувавши синхронність доходів та витрат підприємства. Найбільшу виручку підприємство отримує в жовтні місяці, відхилення від середньорічного значення складає 186%.

На основі аналізу за 3 роки розраховано плановий показник доходу в 2008 році становить 183165,8 тис.грн.

Проаналізувавши синхронність собівартості встановлено плановий показник - 133748,1. Адміністративні витрати складатимуть 3343,7 тис.грн., витрати на збут 21938,3 тис.грн., інші витрати 216,2 тис.грн. В 2008 році підприємство отримає 23919,4 тис.грн. прибутку від операційної діяльності. Найменший прибуток підприємство отримало в грудні, який становить 1596,6тис.грн., а найбільший прибуток отримано в вересні 4729,2 тис.грн.

Основним напрямком удосконалення фінансового планування є створення ТзОВ.

За рахунок отриманого прибутку підприємство планує :

1. Скоротити фінансування материнською організацією в 100% обсязі;

2. Сформувати статутний капітал в розмірі 5000 тис.грн;

3. Придбати приміщення для складування та здійснення офісної роботи вартістю 1250 тис.грн;

4. Вартість оборотних активів збільшити на 10%;

5. Збільшити вартість запасів на 10%;

6. Зменшити дебіторську заборгованість на 20%, оскільки надто велика дебіторська заборгованість не є вигідною для підприємства. Для забезпечення цього підприємство планує розробити схему погашень заборгованості за товарами.

7. Оскільки збільшення робочого капіталу підприємство не матиме змогу профінансувати за рахунок власних джерел, то фінансування оборотних коштів здійснюватиметься за рахунок взяття товарного кредиту в материнського підприємства.

Оцінка ефективності проекту проводиться шляхом коефіцієнтного аналізу показників ефективності діяльності підприємства в плановому періоді.

Аналіз, проведений в третьому розділі показав, що прибутковість підприємства в плановому періоді значно покращиться, про це свідчать збільшення показника рентабельності продукції на 2,2%, рентабельності активів на 9,8% та рентабельності власного капіталу на 29,2%.

До позитивних факторів, на які вплинула диверсифікація підприємства можна віднести зменшення тривалості обороту активів на 22,11 днів. Проте ми бачимо, що відбулося збільшення тривалості обороту товарно-матеріальних цінностей на 4,28, дане збільшення не є значним. До негативних факторів також слід віднести збільшення середнього терміну оплати кредиторської заборгованості на 145,9 днів.

Враховуючи, що підприємство не матиме змоги придбати оборотний капітал за рахунок власних коштів, отримаємо погіршення таких показників:

Зменшення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про те, що за рахунок оборотних коштів підприємство може погасити заборгованість перед постачальниками продукції.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності складе в 2008 році 0,21. Даний показник є низьким через скорочення дебіторської заборгованості та збільшення кредиторської.

За даними таблиці ми бачимо, що на відміну від 2007 році, в якому коефіцієнт автономії складав 0,91, в 2008 році підприємство не буде автономним. Власний капітал складатиме 39% капіталу, що є нижчим рекомендованого рівня на 11%. Коефіцієнт фінансової залежності збільшився на 1,48, коефіцієнт стабільності зменшився на 9,8 і становить 0,63, що є меншим рекомендованого рівня на 0,37. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу збільшився на 1,485 і складе в 2008 році 1,58.

Коефіцієнт маневрування власних коштів показує, яка частина власного капіталу перебуває в обороті, тобто в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами. Вважається, що коефіцієнт повинен бути високим, щоб забезпечити достатню гнучкість у використанні власних коштів підприємства. Оптимальний розмір коефіцієнта рекомендується – 0,5. Плановий показник складає 0,95, що є нормальним для досліджуваного підприємства.

Коефіцієнт маневрування робочого капіталу складає також 0,95, і зменшився за рік на 0,11.

Одним з узагальнюючих показників, який характеризує фінансовий стан підприємства та його стійкість, є забезпеченість матеріальних оборотних фондів власними джерелами фінансування.

Оборотні засоби покриваються власним капіталом на 46%.

Вдосконалення фінансового планування проводиться пропонується проводити шляхом розрахунку оптимістичного та песимістичного показників фінансових результатів. В даній роботі розрахований песимістичний показник шляхом перерахунку оптимістичного показника із врахуванням ризиків фінансової діяльності. Оцінку ризиків проведено експертним методом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення