Дипломна робота «Зниження матеріаломісткості послуг Яремчанського управління експлуатації газового господарства (УЕГГ)», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.02.2010 20:04 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Загальна характеристика яремчанського управління експлуатації газового господарства 5 1.1. Загальна характеристика УЕГГ 5 1.2. Організаційно-виробнича структура Яремчанського УЕГГ 7 1.3. Матеріально-технічна база Яремчанського УЕГГ 10 1.4. Охорона навколишнього середовища на Яремчанському УЕГГ 13 Розділ іі. Методика аналізу та оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів 16 2.1. Економічний зміст матеріальних ресурсів, їх характеристика та класифікація 16 2.2. Вибір та обґрунтування системи показників оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів 18 2.3. Класифікація, відбір та методика кількісної оцінки чинників, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів 21 2.4. Методика аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів 32 Розділ ііі. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів у яремчанському уегг 38 3.1. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності Яремчанському УЕГГ 38 3.2. Аналіз загальних витрат на матеріальні та паливно-енергетичні ресурси 41 3.3. Аналіз загальної та часткової матеріаломісткості послуг 46 3.4. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами на підприємстві 48 3.5. Аналіз використання матеріальних ресурсів у виробництві 52 3.6. Класифікація та оцінка можливих резервів економії матеріальних ресурсів 56 Розділ iv. Розробка заходів зі зниження матеріаломісткості послуг 63 Висновки 70 Список використаної літератури 75 Додатки 80

Висновок

Яремчанське управління газового господарства є державним підприємством, яке займається постачанням природного газу

мешканцям смт. Яремче. Кількість абонентів за період 2003-2005 роки зросла з 1900 до 2200 чол.

Природній газ, який постачається управліннями транспортування газу Прикарпатрансгаз редукується (понижується тиск) та додатково донизується на

газорозподілювальних станціях, які знаходяться на балансі управління

газового господарства після чого через мережу міських та внутрішньо

будинкових газопроводів постачається абоненту.

Облік природного газу, проводиться на газорозподілювальних станціях.

На основі цих даних проводяться розрахунки з ДП „Прикарпаттрансгаз”

за поставлений газ. Облік поставленого споживачу газу проводиться

за допомогою індивідуальних замірних пристроїв ( газових лічильників)

на основі яких абонент проводить розрахунки з управлінням газового

господарства.

В даний час підприємство надає послуги по забезпеченню населення Яремчанського району скрапленим і природним газом, і здійснює:

- газифікацію своїми силами; наладку автоматики газових котелень;

- роботи по будівництву газових сіток;

- виготовляє проектно-кошторисну документацію для газифікації житлових будинків, а також проекти на установку газових лічильників і перенос газового обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, урізку, монтаж газових лічильників населенню і комунально-побутовим об'єктам.

На сьогоднішній день до складу Яремчанського управління експлуатації газового господарства входять 7 виробничих підрозділів:

- служба експлуатації підземних газопроводів, дворових вводів, ГРП і ШРП;

- служба обліку природного і скрапленого газу;

- будівельно-монтажна дільниця;

- служба аварійно-відновлювальних робіт;

- склад;

- 2 станції скрапленого газу;

- авто гараж.

Служба експлуатації підземних газопроводів та дворових вводів проводить планові роботи по підключенню до газової мережі нових абонентів. За період 2003-2005 років до газового постачання підключено 300 нових абонентів.

Служба обліку природного і скрапленого газу проводить реєстрацію та перевірку газових лічильників у абонентів газової мережі.

Служба аварійно-відновлювальних робіт своєчасно проводить ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи підземних та наземних газпроводів.

Дві станції скрапленого газу цілодобово працюють і забезпечують абонентів в яких відсутнє підключення до газової мережі скрапленим газом у балонах.

Склад Яремчанського управління експлуатації газового господарства має площу 240 м2 і з метою запобігання пожежі є вогнетривким, горючі речовини зберігаються у спеціальних цистернах та металічних бочках, окрім того у приміщенні складу зберагіається чистота.

Виробнича структура Долинського УБР забезпечує своєчасне і якісне проведення всіх видів робіт по постачанню природного і скрапленого газу населенню.

Яремчанське управління експлуатації газового господарства має наступні будівлі:

- Будівлі адміністративного корпусу;

- 2 Гаражі для автомобільної та будівельної техніки;

- Склад;

- 2 будівлі газорозподілювальних станцій.

Вартість будівлі адміністративного корпусу за станом на 1 січня 2003 року складало 565 тис. грн., гаражів для автомобільної та будівельної техніки – 200 тис. грн. Вартість складу Яремчансього управління газового постачання на 1 січня 2003 року склала 165 тис. грн.., а двох газорозподілювальних станцій – 50 тис. грн.

В Яремчанському управлінні експлуатації газового господарства використовуються газопроводи внутрішньоміські діаметр 250 мм - 12 км (підземногопрокладання), діаметр 150 мм – 10 км( підземного прокладання),

діаметр 50 мм – 5 км (підземного прокладання) і 3 км – надземного

прокладання (внутрішньо будинкові), діаметр 35 мм - 22 км ( надземне

прокладання, внутрішньо будинкові).

В Яремчанському УЕГГ має аварійний резерв – труби діаметром 250 мм – 150 м., труби діаметром 150 мм – 100м., труби діаметром 50 мм – 300 м. Та труби діаметром 35 мм – 500 м.

Аналізуючи господарську діяльність підприємства можна зазначити, що за період 2003-2005 роки на Яремчанському УЕГГ показники фондовіддачі зменшується, що є негативним явищем. На підприємстві виручка від реалізації продукції зросла на 15% за рахунок збільшення абонентів з 1900 до 2200. На підприємстві за цей період спостерігається спад рентабельності і взагалі підприємство майже нерентабельне. Слід також відмітити, що підприємство не має чистого прибутку. Все це свідчить про проблеми у господарській діяльності підприємства.

Слід зазначити що за період 2003-2005 роки майже у 1,5 зросли витрати на труби діаметром 250 мм. Слід також відмітити, що в цілому витрати на сировину та матеріали по підприємству Яремчанському УЕГГ за 2003-2005 роки зросли на 22%. Це пов’язано з ростом абонентів з 1900 у 2003 році до 2200 у 2005 році.

Слід також зазначити, що витрати на метан за 2003-2005 рік зросли на 35%, витрати на аргон зросли на 38%, витрати на електроенергія зросли на 25%, в цілому зростання витрат на енергоносії відбулося на 30 %.

Можна зробити висновок про те, що на підприємстві за2003-2005 роки загальна матеріаломісткість зросла з 70,23 до 70,45 коп. на 0,22 коп.

У звітному періоді збільшилася частка надання послуг по газопостачанню з більш високим рівнем матеріаломісткості. Збільшилася також витрата матеріалів на одиницю послуг, унаслідок чого матеріаломісткість зросла на 0,64 коп. Найсуттєвіший вплив на підвищення матеріаломісткості послуг справило зростання цін на сировину і матеріали у зв'язку з інфляцією. За рахунок цього чинника рівень матеріаломісткості підвищився на 2,87 коп. При цьому темпи зростання цін на матеріальні ресурси були вищими від темпів зростання цін на продукцію підприємства. У зв'язку зі зростанням відпускних цін матеріаломісткість знизилася, але не до такого ступеня, як вона зросла за рахунок попереднього фактора.

Слід також зазначити, що на Яремчанському УЕГГ резерв зниження матеріальних витрат на виробництво запланованого випуску основних видив продукції за рахунок упровадження нових технологій і інших заходів складає більше 3174 грн., або 1,5 % від матеріальних витрат за 2004 рік.

Керуючись вище приведеним аналізом ефективності використання матеріальних ресурсів в Яремчанському УЕГГ та використовуючи вищенаведену оцінку можливих резервів економії матеріальних ресурсів, можна запропонувати впровадити заходи з метою раціональнішого і ефективнішого використання матеріальних ресурсів і покращення ефективності виробництва в цілому:

1. Впровадження інноваційних технологій зберігання і розробки сировини

2. Створення гарантійного запасу постачання матеріальних запасів – труб, балонів і т.д.

3. Удосконалення проектування будування газопроводів.

При розробці варіантів направлення маршруту газопроводу необхідно враховувати газопроводи, що знаходяться в експлуатації, з метою використання їх при прокладанні нових газопроводів. Поєднання маршрутів і ділянок передаючих станцій дає можливість сумісного використання маршрутів. Це дає значний економічний ефект. Так, наприклад, капітальні вкладення в лінійну частину паралельно прокладаємого газопроводу знизяться на 12-15 %. При розміщенні на об’єднаній ділянці перекачувающої станції капітальні вкладення зменшаться на 30-35%.

В процесі оптимального проектування газопроводів потрібно вирішувати найбільш економічно обґрунтовано наступні питання:

- діаметр газопроводу і оптимальне розташування компресорних станцій;

- потужності двигунів на компресорних і насосних станціях;

- тип приводу агрегатів на компресорних станціях;

- схема диспетчеризації, телеуправління і зв’язку і т.д.

Оптимальну схему транспортування природного газу вибирають з урахуванням:

- передачі газу в економічні райони з найменшими капітальними та експлуатаційними затратами;

- перспектив подальшого розвитку газопроводу з урахуванням витрат при подальшому збільшенні потужності газопроводу.

Оптимальні параметри газопроводу визначають з урахуванням підтримки на високому рівні завантаження діючих газопроводів, повного розвитку насосних станцій. Потоки газу, а значить і параметри трубопроводу необхідно вибирати не по максимальним об’ємам, тобто слід враховувати можливість „телескопічної” побудови лінійної частини трубопроводу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення