Курсова робота «Регіональні особливості розвитку і розміщення трудових ресурсів Львівської області», 2008 рік

З предмету РПС · додано 14.02.2010 14:04 · від Марі · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Трудові ресурси як складова продуктивних сил суспільства 2. Структура зайнятості трудових ресурсів Львівської області та її зміни 3. Трудові ресурси сфери обслуговування, у тому числі торгівлі і громадського харчування 4. Особливості розміщення трудових ресурсів Львівської області 5. Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми зайнятості населення та перспективи розвитку трудових ресурсів Висновки Список використаної літератури

Висновок

Однією із адміністративних одиниць України є Львівська область, яка була утворена в результаті возз’єднання західноукраїнських земель у 1939 році. Область посідає 16 місце в державі, займаючи площу, рівну 21,8 тис. км2. Населення регіону складає 2728,6 тис. чол. чи 5,47 % населення України.

Частка міського населення становить 61%. У статевій структурі населення переважають жінки - 52%. Область належить до найбільш густозаселених у країні. Середня густота населення становить понад 120 осіб/кв. км, середня густота сільського населення - понад 50 осіб/кв. км. Найвищу густоту населення мають прилегла до Львова місцевість й прикарпатські райони, розташовані у межиріччі Дністра та Стрия. Найнижча густота населення спостерігається у гірських районах, а також у північно-східних районах області.

Україна знаходиться у перехідному періоді (в економіці й соціальній сфері проводяться докорінні зміни щодо створення фундаментальних основ ринку. Вдала адаптація населення до нових умов життя і стабілізація процесів розвитку суспільства залежить від тривалості перехідного періоду, який можна скоротити лише піднесенням реального сектора економіки, тобто матеріального виробництва. А це, в свою чергу, здебільшого залежить від розвитку національного ринку праці.

Статевий склад (структура) населення регіону віддзеркалює співвідношення чоловіків і жінок. Віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності та природного приросту населення.

Статево-вікова структура населення дає змогу прогнозувати кількість населення і, відповідно, трудові ресурси. Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства регіону, рівень розвитку окремих галузей, функціональну структуру поселень.

В структурі зайнятості Львівської області тривають негативні зміни: зростає приховане безробіття, скорочується чисельність працюючих у галузях матеріального виробництва та науці на фоні збільшення зайнятості в більшості галузей невиробничої сфери, кваліфікований персонал змушений займатися не відповідними йому видами діяльності.

На ринку праці існує тенденція до зменшення пропозиції праці, яка

перебуває під безпосереднім впливом рівня й структури оплати праці, адже рішення про участь в оплачуваній праці, форми, тривалість, інтенсивність цієї праці людина приймає багато в чому залежно від розмірів і умов одержання трудового винагородження.

Через низьку платоспроможність багатьох підприємств та бюджетний дефіцит виплати зарплати значно затримуються, відбувається їх натуралізація, що негативно відображається на мотивації праці та стимулює нерегламентовану зайнятість. Заробітна плата майже не виконує своїх функцій з відтворення, стимулювання перерозподілу робочої сили через недієвість заходів щодо її реформування.

Таким чином, саморозвиток і пристосування ринку праці до сучасної економічної ситуації сформували у Львівській області досить суперечливі соціально-трудові відносини (тінізація доходів, галузева розбалансованість ринку праці, наявність значного прихованого безробіття.

Регулювання ринку праці вимагає взаємопов’язаного вирішення проблем у сфері макроекономічної стабілізації, структурної перебудови фінансово-кредитної, бюджетної і податкової політики, соціального захисту населення.

Коментар модератора

35 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?