Курсова робота «Казначейське обслуговування місцевих бюджетів», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 12.02.2010 21:25 · від Зуб Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. 6 Економічна сутність та призначення місцевих бюджетів 6 1.1. Доходи місцевих бюджетів 8 1.2. Видатки місцевих бюджетів 11 1.3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів 13 Розділ 2. 15 Казначейське обслуговування місцевих бюджетів 15 2.1. Організація касового виконання місцевих бюджетів за доходами 15 2.2. Порядок касового виконання місцевих бюджетів за видатками 19 2.3. Автоматизована система виконання державного та місцевих бюджетів за видатками АС„КАЗНА-В” 21 2.4. Облік та складання фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів 27 2.5. Автоматизована система обліку та складання фінансової звітності АС „Звіт-М” 30 Розділ 3. 33 Аналіз виконання місцевих бюджетів запорізької області за 2005 рік 33 3.1. Загальна характеристика виконання місцевого бюджету 33 3.2. Аналіз виконання доходної частини місцевих бюджетів Запорізької області у 2005 році 36 3.3. Аналіз виконання місцевих бюджетів Запорізької області за 2005 рік по видатках 38 Висновок 46 Перелік посилань 49

Висновок

Із здобуттям незалежності в Україні виникла природна необхідність створення прийнятої в усьому світі фінансової структури для контролю за виконанням бюджету.

Казначейське виконання місцевих бюджетів дає позитивний ефект, тому що така форма роботи забезпечує ощадливе, обов’язково цільове використання коштів місцевих бюджетів.

Касове виконання органами Державного казначейства бюджетів дає можливість щодня на рівні районів і області одержувати інформацію про су-ми доходів, що надійшли до кожного району, а також за кодами бюджетної класифікації, тобто за джерелами надходжень.

Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів має ста-ти важливим кроком у напрямку:

- створення єдиного механізму для впровадження засад реформування міжбюджетних відносин;

- формалізації єдиних процедур управління видатками на всіх стадіях виконання бюджету;

- посилення поточного контролю за дотриманням фінансової дисципліни та попередження нецільового використання коштів на стадії прийняття зобов’язань та здійсненні платежу;

- запровадження єдиного механізму управління коштами державного та місцевих бюджетів.

Разом з тим казначейська система виконання місцевих бюджетів не по-збавляє місцеві органи влади прав, гарантованих їм Конституцією та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а створює належні умови для ефективного виконання покладених на них повноважень. Це відбувається завдяки посиленню контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів, отриманню від органів Держказначейства повної та оперативної інформації про фінансові операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення управління бюджетними зобов’язаннями. При цьому органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення у процесі виконання місцевого бюджету, а органи казначейства мають повноваження щодо забезпечення та контролю за реалізацією цих рішень з боку розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету.

Створення системи „єдиного казначейства” ставить місцеві органи влади в рівні умови, оскільки перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Держказначейства відповідно до встановлених нормативів щоденних перерахувань від обсягу надходжень доходів державного бюджету на регіональні рахунки казначейства.

Казначейське виконання місцевих бюджетів значно посилює контроль за використанням бюджетними організаціями бюджетних коштів, передбачених на їхнє утримання і проведення заходів. Адже воно забезпечує щоденний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, до-триманням штатної, фінансової і касової дисципліни, відповідність наданих до оплати документів (рахунків, договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо) вимогам чинного законодавства.

Перед Державним казначейством України стоять величезні завдання як в організаційних, технічних питаннях, так і щодо розробки нових механізмів виконання бюджету, нормативно-методичних документів з питань бухгалтерського обліку та звітності. Отже, заснування повної функціональної сис-теми Державного казначейства для виконання державного та місцевих бюджетів, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе уряду вдосконалити ефективність та продуктивність управлінської діяльності, здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та органами місцевого самоврядування виконання державного та місцевих бюджетів допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.

На 01.01.2007 року на казначейському обслуговуванні по виконанню кошторисів по доходам і видаткам місцевих бюджетів Запорізької області знаходиться 1636 клієнтів, з них 1156 розпорядники місцевих бюджетів та 480 одержувачів коштів місцевих бюджетів, яким відкрито 18980 рахунків.

За 2005 рік до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 1337078,5 тис. грн., у тому числі:

– до загального фонду місцевих бюджетів 1065296,4 тис. грн.

– до спеціального фонду місцевих бюджетів 271782,1 тис. грн.

Видатки місцевих бюджетів області за 2005 рік склали 1741784,0 тис. грн. або 96,2 % до річної суми. За рахунок надходжень до загального фонду місцевих бюджетів проведено видатки на суму 1035,7 млн. грн. (що більше ніж у 2004 році на 137,3 млн. грн.); за рахунок дотацій, одержаних з Державного бюджету - 418,5 млн. грн.( що на 207,8 млн. грн. більше минулого року); за рахунок субвенцій, одержаних з Державного бюджету - 227,2 млн. грн. (це більше ніж у 2004 році на 60,4 млн. грн.)

За результатами аналізу можна зробити висновок, що робота по казначейському обслуговуванню місцевих бюджетів проводиться належним чином, і з кожним роком досягаються вищі результати.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?