Курсова робота «Досвід прийняття рішень в американських та українських організаціях», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 18.12.2011 19:47 · від Ольга · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні аспекти вивчення прийняття рішень 5 1.1. Визначення поняття "прийняття рішень в організаціях" 5 1.2. Історія дослідження процесу прийняття рішень 8 1.3. Методологія та основні поняття дослідження 12 Розділ 2. Теоретичні аспекти процесу прийняття рішень 15 2.1. Процес прийняття рішень: його роль та місце в менеджменті 15 2.2. Технології прийняття рішень, їх особливості та використання 17 2.3. Критерії та показники якості і ефективності прийняття рішень 20 Розділ 3. Праксіологічні аспекти досвіду прийняття рішень українськими та американськими організаціями 24 3.1. Порівняльна характеристика прийняття рішень американськими і українськими компаніями 24 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення технології прийняття рішень українськими компаніями 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 34

Висновок

Прийняття рішень – свідомий вибір з наявних варіантів або альтернатив напрямку дій, що скорочують розрив між сьогоденням і майбутнім бажаним станом організації. Прийняття рішень лежить в основі планування діяльності організації. Рішення можна розглядати, як продукт управлінської праці, а його прийняття – як процес, що веде до появи цього продукту.

Практика прийняття рішень нараховує тисячолітню історію, однак фундаментальна теорія прийняття рішень, ще не склалася. Проблема прийняття ефективних рішень цікавила ще античних філософів, але розробки не припинились і в наш час.

Процес прийняття рішень – певна послідовність стадій та операцій. Процес прийняття рішень є своєрідним стержнем всієї управлінської діяльності, незалежно від рангу та повноважень керівника. Виділяють шість основних в процесі прийняття рішень: визначення проблеми, установка цілей; розробка альтернативних рішень; вибір альтернативи; реалізація рішення; оцінка результатів.

Технологія розробки управлінських рішень - варіант послідовності операцій розробки рішення, обраний за критеріями раціональності їх здійснення, використання спеціальної техніки, кваліфікації персоналу, конкретних умов виконання роботи. Серед найчастіше використовуваних: «Управління за результатами»; «Управління на базі потреб та інтересів»; «Управління шляхом постійних перевірок і вказівок»; «Управління у виняткових випадках»; «Управління на базі штучного інтелекту»; «Управління на базі активізації діяльності персоналу».

Серед чинників, які впливають на прийняття рішень основними є якість та ефективність. До параметрів якості відносять: показник ентропії ( кількісної невпорядкованості проблеми); ступінь ризику інвестицій; ймовірність реалізації рішення по показникам якості, витрат і строків; ступінь адекватності (або ступінь точності прогнозу, теоретичної моделі фактичним даним, на основі яких вона була розроблена). До параметрів ефективності відносять: застосування в розробці управлінських рішень наукових методів менеджменту; вивчення впливу економічних законів на ефективність управлінського рішення; забезпечення особи, яка приймає рішення, якісною інформацією, котра характеризує параметри процесу розробки рішення; застосування методів прогнозування, моделювання та економічного обґрунтування кожного рішення; структуризація проблеми та побудова рішення цілей; забезпечення співставності (порівнюваності) варіантів рішень; забезпечення варіативності рішень; правова обґрунтованість прийнятого рішення; автоматизація процесу збору та обробки інформації, процесу розробки та реалізації рішення; розробка і функціонування системи відповідальності ті мотивації якісного та ефективності рішення; наявність механізму реалізації рішення.

Порівнявши прийняття рішень в американських і українських компаніях, ми дійшли висновку, що прийняття рішень в Україні характеризується конкретними проблемами: керівництво часто намагається економити на співробітниках, що знижує рівень мотивації; при виплаті премії або бонусів, сума виплат не оголошується; зневага працівниками нижчої ланки, їх заробітна плата складає в 10-15 разів менше ставки працівників вищої ланки; серед засобів мотивації праці переважає система штрафів; несприятливі умови праці та інші.

Отже, мета курсової роботи була виконана, оскільки ми виявили ознаки, характерні для прийняття рішень в Україні та США та на основі дослідження виробили пропозиції, що вдосконалення технологій прийняття рішень в українських компаніях.

Гіпотеза, виведена у вступі підтверджена частково, оскільки дослідження довело, що прийняття рішень в Україні є не досить ефективним не лише через ігнорування особливостей менталітету, а й через схожість проблем, з якими зіштовхнулася економіка обох країн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення