Дипломна робота «Організація бухгалтерського обліку товарних ресурсів, їх аналіз та аудит», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.02.2010 16:33 · від Аліна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку, аналізу та аудиту товарів 7 1.1. Економічна сутність товарних ресурсів 7 1.2. Огляд нормативно-правової бази обліку аналізу і аудиту товарів 19 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «АВТ Спорт» 28 Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку товарних ресурсів на тов « авт спорт » 32 2.1. Організація обліку товарів на підприємстві 32 2.2. Документальне оформлення та облік надходження товарів 37 2.3. Документальне оформлення та облік реалізації товарів 42 2.4. Інвентаризація товарів та узагальнення результатів діяльності 46 2.5. Використання інформаційних систем при обліку товарних ресурсів 56 Розділ 3. Аналіз товарних ресурсів 63 3.1. Інформаційна база і основні методи економічного аналізу товарних ресурсів підприємства 63 3.2. Загальний аналіз товарних ресурсів 69 3.3. Фактори росту обігу товарних ресурсів 73 Розділ 4. Організація та методика аудиту товарних ресурсів Підприємства 77 4.1. Організація проведення аудиту 77 4.2. Методика проведення аудиту товарних ресурсів 80 4.3. Проведення аудиту товарних ресурсів 86 4.4. Порядок складання аудиторського звіту та аудиторського висновку 92 Висновки 95 Список використаної літератури 99 Додатки

Висновок

Таким чином, торгову діяльність можна визначити, як ініціативну, самостійну діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу споживчих товарів з метою одержання прибутку. У свою чергу, оптова торгівля – це сфера підприємницької діяльності по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступного продажу їхнім підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності. Вона містить у собі, як безпосередні комерційні зв'язки в умовах договорів закупівлі-продажу і постачання між підприємствами-виробниками і споживачами, так і зв'язку між ними через торгових посередників.

Облік процесу реалізації в торгівлі в даній роботі вивчений на прикладі і по фактичним даним ТОВ “АВТ Спорт”. Основним видом діяльності, якого є оптова та роздрібна торгівля спортивними товарами. У даній роботі був вивчений рух товарів в оптовій торгівлі, їхній облік.

В організації торгової діяльності найбільш актуальними є питання обліку в оптовій торгівлі. Слід зазначити, що значних змін облік в оптовій торгівлі перетерпів із введенням у дію Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Цей стандарт є основним по організації обліку торгової діяльності.

Порядок документального оформлення приймання товарів на склади підприємства аналогічний порядку приймання матеріалів у промислових підприємствах. Надходження товарів на підприємство взагалі, здійснюється на підставі договорів постачань.

Товари, що надходять на оптові склади підприємства, приймаються на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних (при доставці товарів автотранспортом), накладних і податкових накладних. У випадку виявлення нестачі при прийманні товарів складають відповідний акт (комерційний – при прийманні товарів від чи залізниці чи пристані прийомний – при прийманні товарів на складі), що служить підставою для пред'явлення претензії винуватцю нестачі (транспортної чи організації постачальнику – у випадку недовантаження).

Інформація з надходження товарів за місяць на підприємстві узагальнюється не тільки в «Книзі придбаних товарів», але й у Журналі по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками». Його побудова унаочнює інформацію з надходження товарів за місяць (у розрізі постачальників) і по погашенню заборгованості перед постачальниками (оплата товарів). Надходження товарів відображається по кредиту рахунка 63, оплата по дебету.

Основним правовим документом для здійснення реалізації товарів є договір закупівлі-продажу, у якому містяться дані про терміни й умови постачання, вимоги до якості товарів, умови розрахунків, відповідальність сторін за невиконання умов договору.

Витрати комерційної діяльності (витрати обігу) ТОВ “АВТ Спорт” являють собою витрати по просуванню товарів від виробника до споживача. До них відносяться витрати по перевезеннях, зберіганню, реалізації товарів, по змісту транспортних засобів, будинків і устаткування, оренді основних засобів, страхуванню майна, рекламі й ін., а також по керуванню діяльністю підприємства.

Аналіз існуючої системи автоматизації обліку на підприєьстві дозволив виявити деякі недоліки. Запропоновано ввести систему підтвердження відвантаження і прибуткування товару на склад товарознавцем складу прямо в програмі 1С:Підприємство, що дозволить скоротити час оприбуткування товару і його відображення в обліку.

За результатами аналізу руху товарів в торгівлі можна відзначити, що залишки товарних запасів ТОВ „АВТ Спорт” в 2006 році з початку на кінець року збільшились з 84 до 179 тис. грн. У той час як в 2007 році – зменшились зі 179 до 42 тис. грн. Скорочення залишків товарів на кінець 2007 року привело до відносного збільшення обсягу реалізації у порівнянні із закупівлею товарів. В 2007 році у порівнянні з 2006р закуплено на 3056 тис. грн. більше, а реалізовано на 3288 тис. грн. більше. Своєчасний оперативний аналіз товарних ресурсів на протязі поточного року дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних ресурсів на рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні управлінські рішення.

На загальне збільшення (на 180.0 тис. грн) об`єму товарних запасів на кінець 2007 року в порівнянні до 2006 року в значній мірі вплинуло збільшення надходжень товарів на 336,8 тис. грн. Інші фактори: ріст товарообігу (на 106,5 тис. грн.), збільшення запасів товарів на початок 2007р в порівнянні з початком 2006р. (на 41.4 тис. грн), та збільшення іншого вибуття (на 8.9 тис. грн.) привели в суми до зменшення ресурсів товарів на 156,8 тис. грн., що говорить про затоварення (зменшення обсягів продаж) окремих груп товарів.

По товарам спортивний інвентар та тренажери можна зробити висновок, що в зв`язку з ростом обсягів реалізації, необхідно збільшити надходження товарів названих груп, для поповнення товарних ресурсів. Дана методика факторного аналізу дозволяє провести факторний аналіз залишків товарів на кінець звітного періоду. В управлінні товарними ресурсами одним із головних аспектів є дотримання необхідних розмірів товарних ресурсів. Тому на етапи ретроспективного та перспективного аналізу (планування) необхідна інформація про швидкість обертання та фактори, які впливають на швидкість обертання товарних ресурсів. Такий аналіз дозволить управлінцю виявити слабкі місця в управлінні товарними ресурсами.

Результати проведеного розрахунку показують значні недоліки в організації завозу товарів на підприємство, поганий контроль за станом товарних ресурсів зі сторони відділу збуту та постачання. Таким чином, запропонована методика факторного аналізу на підприємстві дозволить своєчасно визначати на всіх стадіях управління фактори, які впливають на ефективність використання товарних ресурсів, та на основі аналізу приймати вірні управлінські рішення щодо управління товарними ресурсами.

Крім цього в роботі була розглянута можлива методика аудита обліку товарів в торгівлі. Слід зазначити, що в даному випадку доцільним є проведення внутрішнього аудита, тому що він безпосередньо може бути спрямований на вивчення питань руху товарів.

Так, організована на підприємстві система аудита виконує лише контролюючу функцію й обмежується тільки вибірковими інвентаризаціями. Ці інвентаризації не систематичні і вибірка науково не обґрунтована. Ґрунтуючись на попередньому досвіді роботи підприємства, доцільно систематизувати інвентаризації і проведення аудита в цілому, шляхом розробки програми аудита.

За допомогою розробленої анкети стан обліку й організація внутрішнього аудита на ТОВ « АВТ Спорт » оцінено, як задовільне.

Для організації постійно діючої системи внутрішнього аудита розроблена його програма. Дана програма дозволяє здійснювати процедури аудита з метою правильної організації обліку на підприємстві.

Таким чином, у ході вивчення організації товарних операцій в торгівлі на прикладі ТОВ “АВТ Спорт”, відзначена раціональна структура бухгалтерії, своєчасна організація документообігу. Оцінивши економічний потенціал, порядок автоматизації обліку й організації внутрішнього аудита розроблені дії, що дозволяють у майбутньому ліквідувати існуючі недоліки на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення