Дипломна робота «Договір купівлі-продажу: правові аспекти, проблеми, перспективи», 2007 рік

З предмету Право · додано 12.02.2010 10:26 · від Олександр · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття, історичний розвиток та значення договору купівлі-продажу 6 Розділ 2. Укладення договору купівлі-продажу 15 2.1. Суб’єкти договору купівлі-продажу 15 2.2. Зміст договору купівлі-продажу 21 Розділ 3. Правомочності сторін у договорі купівлі-продажу 35 3.1. Права і обов’язки продавця та його відповідальність за порушення умов договору 35 3.2. Права і обов’язки покупця та його відповідальність у разі порушення умов договору 44 Розділ 4. Види договорів купівлі-продажу 54 Розділ 5. Особливості договору купівлі-продажу в різних сферах економіки України 70 Розділ 6. Особливості договору купівлі-продажу в зарубіжних країнах 88 Висновки 96 Перелік умовних скорочень 99 Список використаних джерел 100

Висновок

Досліджуючи питання договору купівлі-продажу автор отримав наступні результати:

1. Нормативну базу по даному питанню складають наступні правові акти: Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., Господарський кодекс України від 16 січня січня 2003 р., Закон України „Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р., Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р., Закон України „Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 р., Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р., Закон України „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 р., Закон України „Про власність” від 7 лютого 1991 р., Закон України „Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р., Постанова Кабінету Міністрів України „Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності” від 31 серпня 1998 р., Декрет Кабінету Міністрів „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р., Постанова Верховної Ради України „Про право власності на окремі види майна” від 17 червня 1992 р. та інші нормативно-правові акти.

2. Договір купівлі-продажу – це угода, за якою одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно(товар) у власність другій стороні(покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно(товар) і сплатити за нього певну грошову суму.Якщо за економічним змістом купівля-продаж являє собою обмін речі на гроші, а грошей на річ, то юридична сутність її укладається в двох актах перенесення права власності: продавець, виконуючи свій обов'язок за договором, переносить на покупця право власності на річ, а покупець робить продавця власником грошових знаків, у яких виражена покупна ціна. У силу цього основною функцією договору купівлі-продажу в обороті є юридичне оформлення переходу майна з власності однієї особи у власність іншого. У період існування СРСР застосування такого універсального регулятора товарообігу було значно обмежено. Найбільшого поширення купівля-продаж набула у внутрішньому товарообігу у сфері державної і кооперативної роздрібної торговельної мережі, за допомогою якої задовольнялася основна частина матеріальних і культурних потреб громадян у товарах особистого споживання. Сторонами в договорі купівлі-продажу — продавцем і покупцем — виступають всі учасники цивільного обігу — громадяни, юридичні особи або держава. Право продажу майна, крім випадків примусового продажу, належить власникові.Однак умови участі кожного з цих суб'єктів у договорі купівлі-продажу не завжди однакові, що залежить від обсягу правоздатності і дієздатності конкретного суб'єкта цивільних правовідносин, форми власності відчужуваного майна, його правового режиму та інших обставин.

3. Змістом договору купівлі-продажу є ті умови, з приводу яких сторони досягли угоди. Суттєвими умовами, зокрема, є предмет та ціна. Інші умови також можуть набути значення істотних, якщо щодо них за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ст. 628 ЦК України).

4. Важливо, що права однієї сторони співідносяться з обов’язками іншої сторони таким чином, що, у даному випадку, відповідному обов’язкові продавця кореспондується відповідне право покупця і навпаки. Основними правами продавця є право продати товар та право отримати грошові кошти за проданий товар. Основним обов’язком продавця є передача товару та обов’язок дотриматись всіх істотних умов договору по предмету ( по якості товару, його кількості, асортименту, упаковці та інших елементах ). Основним правом покупця є право отримати товар у певний визначений спосіб. Обов’язком покупця є вимога по сплаті ціни договору та прийняттю товару. Обидві сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору купівлі-продажу.

5. Різновидами договору купівлі-продажу є купівля-продаж у роздрібній торгівлі, договір поставки, договір контрактації сільськогосподарської продукції, договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу та договір міни ( бартеру ).

6. Договір купівлі-продажу характеризується певними особливостями у сфері біржової торгівлі, приватизації, при купівлі транспортних засобів, нафтопродуктів, у сфері торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, у галузі зовнішньоекономічних відносин та деяких інших сферах економіки України.

7. Чільне положення договору купівлі-продажу серед інших договорів цивільного права знайшло своє відображення й у правотворчій діяльності зарубіжних країн. В Франції, Італії, ФРН і Японії договору купівлі-продажу присвячені відповідні розділи в цивільних і торгових кодексах. В Англії, країні прецедентного права, договір купівлі-продажу був урегульований у законодавчому порядку ще в 1893 р. виданням Закону про продаж товарів. У США застосовуються норми Єдиного торгового кодексу.

8. Правове регулювання договору купівлі-продажу потребує удосконалення у напрямку розширення диспозитивності сторін при його укладенні та виконанні, а також приведення національного закондавства у відповідність із європейськими та міжнародними стандартами, а також у ракурсі відходу від тенденції пріоритету державної та комунальної форм власності перед приватною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?