Курсова робота «Облік доходів підприємства», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.12.2006 18:02 · від Sov@ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ і. Теоретичні передумови обліку доходів підприємства 1.1. Економічна суть доходів і їх класифікація 1.2. Огляд літературних джерел та нормативно-правове забезпечення 1.3. Облікова політика підприємства Розділ іі. Облік доходів підприємства 2.1. Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку на підприємстві 2.2. Облік доходів(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2.3. Облік інших операційних доходів 2.4. Облік інших доходів Розділ ііі. Удосконалення обліку доходів на підприємстві 3.1. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку 3.2. Використання зарубіжного досвіду в обліку доходів підприємства Висновки Список літературних джерел

Висновок

В сучасних умовах господарювання діяльність господарюючих суб’єктів направлена на максимізацію доходів та мінімізацію витрат. Забезпечення грошових і матеріальних надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.

Правильно організований облік сприяє своєчасному обліку доходів підприємства, його фінансових результатів та виявленню резервів покращення господарювання. Проблематика щодо організації обліку доходів в сучасних умовах є достатньо актуальною, проте вчені-економісти недостатньо уваги приділяють розгляду даному питанню. Методологія обліку доходів розглядається переважно в контексті фінансової звітності підприємства та формування його фінансових результатів.

Аналізуючи організацію обліку на АТВТ „Трембіта”, можна зауважити, що облікова політика підприємства не відповідає існуючим потребам, являється застарілою, не містить змін, зумовлених розвитком законодавчої бази та змінам в методиці ведення обліку. В облікові політиці досліджуваного підприємства не зазначена форма обліку. Практично на підприємстві застосовують частково автоматизований спосіб накопичення даних, без використання спеціалізованих бухгалтерських програм, та часткове використання бухгалтерських регістрів. Методологічно доцільним було б використовувати для організації обліку на АТВТ „Трембіта” комп’ютерну форму обліку з використанням бухгалтерської програми 1 С: Бухгалтерія, зокрема. Потрібно внести зміни і доповнення в облікову політику підприємства, які б охоплювали та відображали існуючі зміни в законодавчій базі та конструктивні і доцільні зміни в методології організації бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення