Реферат «Політичні цінності»

З предмету Політика, політологія · додано 10.02.2010 17:58 · від хелен · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Особливості визначення критеріїв політичних цінностей 5 РОЗДІЛ ІІ. Політичні цінності на сучасному етапі розвитку 12 Висновок 19 Література 21

Висновок

У процесі з’ясування проблеми формування і втілення політичних цінностей виявлено, що зміна політичної системи в Україні, з одного боку, викликала значні трансформації в свідомості людей, у політичній культурі, але з іншого – в українському суспільстві досі залишається стійкою невиправдана ідеалізація тоталітарних нашарувань. Це відбувається тому, що зміни не завжди позитивно та адекватно сприймаються усіма громадянами. А це, в свою чергу, призводить до розколу суспільства, втрати людиною віри у майбутнє, збайдужіння, аполітичності населення країни, а іноді й до конфліктів, руйнування базових підвалин політичної культури. У відповідності з цим важливим залишається питання визначення й формування нової системи цінностей, інтеграції ціннісних орієнтирів західного суспільства в структуру політичної культури українського суспільства.

Відсутність нових орієнтирів, домінування старих цінностей тоталітарного суспільства породжує неадекватність соціально-політичного життя потребам утвердження демократії. Відтак, інкорпоруючи західні цінності, слід враховувати ментальні, психологічні особливості, специфіку національної культури і на цій основі творити внутрішньополітичні та зовнішньополітичні умови для діалогу національних культур. Систематизація дослідницького матеріалу дозволила визначити, що формування політичної культури в умовах перехідного розвитку має відбуватися природнім шляхом через реформування інститутів та механізмів. Штучне соціальне відтворення веде до несприйняття, відторгнення нав’язаних змін у системі суспільного буття.

Дослідження системи політичних цінностей дало підстави для переосмислення процесу соціалізації як свідомого засвоєння індивідом політичних норм, знань, особливостей національної культури. В якості бажаного наслідку політичної соціалізації визначено формування особистості з високим рівнем політичної активності, компетентності, інформованості, відповідальності, що передбачає значний рівень її політичної участі, громадянської свідомості.

Людина завжди буде залишатись основною цінністю в суспільстві, адже їй дана велика свобода вибирати принципи, за якими вона буде влаштовувати собі життя. От і зараз на сучасному етапі розвитку нашої держави, ми повинні усвідомити той факт, що саме ми, а не хто інший є безпосередніми творцями нашої політичної системи і саме від нас залежить її розвиток чи деградація. Однак наша воля, енергія повинні бути спрямовані не на зовнішні прояви, такі як державні інститути, а перш за все на самого себе, на реформу свого внутрішнього світу, свого відношення до оточуючих. Адже саме на такому мікрорівні, де суть влади у володінні перш за все собою, своїми емоціями, думками – формується влада на макрорівні – на рівні держави, її інститутів. Тільки тоді політична система, суспільство будуть такими, якими ми хочемо їх бачити.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?