Курсова робота «Непряме оподаткування підприємств», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 10.02.2010 13:43 · від Зуб Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Сутність і призначення непрямих податків. Їхня роль у формуванні податкових надходжень до бюджету 6 2. Непряме оподаткування підприємств, порядок стягування податків 16 2.1. Податок на додану вартість 16 2.2. Акцизний збір 24 2.3. Мито 29 3. Проблеми і недоліки непрямих податків і їхнє вирішення на шляху гармонізації з Європейським Співтовариством 33 Висновок 38 Перелік посилань 41 Додаток 1 43 Додаток 2 44

Висновок

Відхід від принципів адміністративного керування економікою і вступ на ринковий шлях розвитку висувають на перший план проблему податкового регулювання економічних процесів. У цих умовах законодавчим органам необхідно проводити гнучку податкову політику, що дозволяє оптимально сполучити інтереси державної скарбниці з інтересами окремих підприємців, а також з інтересами громадян платників - податків.

Податкова система України, у тому числі і система непрямих податків, далеко не досконала. Необхідно її якісне реформування. Однак це необхідно робити вкрай обережно і зважено. Логічно цілком зрозуміле бажання в умовах гострої недостачі бюджетних засобів підсилити фіскальну спрямованість податків, однак, недооцінка соціального аспекту проблеми грозить гіршими наслідками, чим дефіцит бюджету.

Реформування податкової системи - не проста задача. Адже те, що раніше вважалося функцією планових цін і державного планового розподілу, тепер покладається на податки. За допомогою податків прагнуть придушити інфляцію, забезпечити фінансову стабілізацію, вирівняти розходження в умовах господарської діяльності підприємств і галузей, стимулювати розвиток виробництва і збільшення інвестицій, установлювати режим протекціонізму для захисту вітчизняних виробників від конкуренції з боку імпортних товарів, дотувати слабко забезпечені регіони, допомогти незаможним категоріям громадян, обмежити виробництво і споживання окремих видів товарів, регулювати експортно-імпортні операції і т.д.

У цивілізованому світі давно прийшли до розуміння того, що платник податків - головна фігура в державі, наділена правами, захищена законом. Тому нам потрібно зробити так, щоб платник податків був впевнений - держава створює сприятливі умови для його життя і діяльності, а не обмежується одними экспроприаційними функціями.

У роботі був запропонований короткий аналіз непрямого оподаткування підприємств України. Приділено особливу увагу таким найважливішим її складовим як податку на додаткову вартість, акцизному збору, миту. Як можна більш докладно розглянуті методики обчислення податків, об’єкти і суб’єкти оподаткування, величина непрямих податків в структурі доходів бюджету України. Безсумнівно, що не дивлячись на пророблену законодавчу роботу Президенту і КМУ має бути ще багато чого змінити в цій здавалося б системі, що стабільно приносить доход. У нинішній обстановці, коли надзвичайно загострилися відносини між суб'єктами власності і державою, коли бюджет намагаються лише залатати до пори до часу, головне - це не перегнути палку. Вважаю, що зараз нашій державі необхідно обпертися на підприємців не в буквальному значенні (придушуючи податками), а зробити їм дійсну підтримку, щоб дійсно хоч небагато наблизитися до цивілізованих економічних відносин всередині країни.

Очевидно, що надмірно високі ставки податку гальмують розвиток виробництва, знижують економічну і ділову активність населення, викликають сховане і явне відхилення від оподатковування, сприяють розвитку "тіньової" економіки й інфляції. Надмірно низькі ставки не створюють необхідного фонду для рішення соціальних, виробничих і оборонних задач. У зв’язку з цим важливо вирішити проблему прийнятного рівня оподатковування, що буде сприяти зростанню виробництва, не завдавши збитку доходам бюджету.

Розумне оподатковування буде стимулювати підприємства знижувати витрати своєї виробничо-господарської діяльності. Перетворення податкової системи не повинне зводитися до тотального зниження ставок податку, необхідно визначити оптимальну структуру платежів, що відповідає обов’язковій умові: сукупність вилученого в підприємств не повинна бути нижче мінімально необхідного рівня, але в той же час не повинна ущемляти інтереси платників податків, а також співвідноситися з рівномірним розподілом податкового тягаря. При цьому просліджується взаємозалежність: удосконалювання податкової системи є основною умовою формування і розвитку підприємницької діяльності.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?