Курсова робота «Державний борг в Україні: управління та обслуговування», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 09.02.2010 16:56 · від Марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Сутність державного боргу. Його види та особливості формування в Україні 5 2.Управління та обслуговування державного боргу 15 3. Шляхи вдосконалення механізмів управління державним боргом 23 Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У підсумку курсової роботи я б хотіла зробити декілька висновків пов’язаних з державним боргом та вказати основні проблеми в Україні стосовно цього. Перш за все, необхідно відмітити, що поняття державного боргу в українському законодавстві невиправдано звужено. Це може призвести до низки проблем, починаючи з прогнозування основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку країни і закінчуючи питаннями обліку та звітності щодо державного боргу. Також основною проблемою, що заслуговує уваги, є відсутність нормативно-правового забезпечення боргових зобов`язань держави. Сьогодні в українському законодавстві немає спеціального правового акта, який би визначав порядок утворення і погашення державного боргу Загалом, факт існування державного боргу не дає уяви про реальний фінансово-економічний стан держави. Зростання державного боргу – це складне явище, обумовлене цілою низкою факторів, яке в умовах окремої держави може мати свою специфіку. Часто зростання державного боргу є наслідком незбалансованості економіки та існування бюджетного дефіциту Сьогодні зрозуміло, що оздоровлення фінансової системи України не можливе без розробки науково обґрунтованої стратегії формування і обслуговування ринку державних запозичень. Проблеми державного боргу повинні стати окремим напрямом дослідження у сферах економічного аналізу, прогнозування, фінансового менеджменту, господарського права. Немає сумнівів, що державні запозичення не повинні використовуватися для вирішення поточних проблем. Подальший розвиток ринку державних запозичень в Україні повинен характеризуватися новими рисами. Необхідно добитися зменшення вартості позичкових коштів і, відповідно, вартості обслуговування державного боргу. Доходність державних цінних паперів має бути найнижчою порівняно з доходністю інших фінансових інструментів і депозитних ставок банків. Досягнення бездефіцитного бюджету необхідно забезпечувати через реформи у видатковій та доходній частинах бюджету, а тому неемісійні варіанти надходження коштів потребують особливої уваги. Для наповнення бюджету слід зробити альтернативний акцент на податковій політиці, значно розширивши податкову базу. Зважаючи на головні засади функціонування найважливіших міжнародних фінансових організацій, можна дійти висновків, що для відстоювання своїх національних інтересів Україні необхідне активне співробітництво з іншими країнами у тих органах, де приймаються стратегічно важливі рішення і здійснюється повсякденне регулювання міжнародних фінансово-валютних відносин. Для інтеграції економіки України у світове співтовариство потрібно забезпечити сумісність національних інструментів валютно-грошового і фінансового регулювання із загальноприйнятими у всьому світі нормами. Проте на сьогодні поточна боргова криза в Україні в першу чергу обумовлена наступними чинниками: - слабе законодавче та нормативне поле, неоптимальна організаційна структура управління державним боргом; - неузгодженість фіскальної та монетарної політики; - неузгодженість фіскальної політики в частині регулювання бюджетним дефіцитом та політики управління державним боргом; - майже повна відсутність аналізу використання залучених з зовнішніх джерел коштів. Основними ж заходами щодо поліпшення управління державним боргом доцільно вважати наступні: запровадження оперативного обліку та аналізу стану заборгованості за всіма фінансовими зобов'язаннями; прискорення розгляду проекту Закону України "Про державний борг" з урахуванням міжнародних стандартів; встановлення єдиних стандартів розкриття інформації про державний борг для звітування про обсяги всіх складових державного прямого та умовного боргу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?