Курсова робота «Організація потокового виробництва на сучасному промисловому підприємстві», 2008 рік

З предмету Економіка · додано 09.02.2010 11:21 · від katenok.zp · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Харктеристика підприємства як виробничої системи 2. Основні ознаки потокового виробництва та його ефективність 2.1. Потокове планування розміщення робочих місць 2.2. Характеристика і параметри потокової лінії і продукції, що випускається 2.3. Структура витрат робочого часу 2.4. Спеціальні транспортні засоби потокового виробництва 3. Види потокових ліній та їхня техніко-економічна характеристика 4. Техніко-організаційні умови організації потокового виробничого процесу 5. Розрахунок кількісних параметрів потокового виробництва 5.1. Методики розрахунку кількісних параметрів потокового виробництва 5.2. Розрахунок основних календарно-планових показників потокового виробництва промислового підприємства 6. Ефективність і перспективи розвитку потокового виробництва 6.1. Економічна ефективність потокового виробництва 6.2. Сучасні тенденції розвитку потокового виробництва Висновок Список використаної літератури

Висновок

Потоковим виробництвом називається прогресивна форма організації виробництва, побудована на ритмічному повторенні узгоджених у часі основних і допоміжних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розміщених у порядку проходження операцій технологічного процесу.

В основі організації потокового виробництва лежать принципи організації виробничого процесу (спеціалізації, прямоточності, безперервності, паралельності, ритмічності, оптимальності і економічності тощо).

Для організації поточного методу виробничого процесу необхідна наявність певних техніко-організаційних умов: конструкторських, технологічних, організаційних та матеріальних.

Найбільш досконала форма організації поточного виробництва – організація однопредметної безперервно-потокової лінії (ОНПЛ).

Основними календарно-плановими нормативами однопредметних безперервно-потокових ліній є:

 такт або ритм потоку;

 число робочих місць по операціях і по всій потоковій лінії;

 крок конвеєру;

 швидкість руху стрічки конвеєра і пропускна здібність потокової лінії;

 тривалість виробничого циклу.

Переваги потокового методу організації виробництва полягають в наступному:

 краще використання виробничих площ;

 скорочення тривалості виробничого циклу;

 зниження трудомісткості виготовлення продукції за рахунок широкої механізації і автоматизації;

 скорочення непродуктивних витрат і втрат робочого часу;

 підвищення якості продукції і забезпечення ритмічності виробництва;

 постійність технологічного процесу і високий ступінь оволодіння професією робочими і ін.

Недоліки потокового виробництва:

 монотонність праці;

 вузька спеціалізація працівників;

 жорстка регламентація діяльності працівників.

Ефективність потокових методів виражається у підвищенні продуктивності праці, збільшенні випуску продукції, скороченні тривалості виробничого циклу оброблюваної продукції, зниженні використання виробничих площ, меншому числі міжцехових і цехових комор, економії матеріалів, зниженні собівартості продукції і т. д.

Подальший розвиток потокового виробництва повинен бути зорієнтований на усунення чинників, що знижують ефективність потоку в сучасних умовах. До таких чинників відносяться: організація змінного темпу роботи; організація зміни видів діяльності; раціоналізація змісту трудових операцій та ін.

Коментар модератора

43 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?