Курсова робота «Стан і удосконалення обліку грошових коштів і розрахунків АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»»», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.02.2010 11:01 · від Евгенія Романівна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ I. Характеристика досліджуваного Акціонерного комерційного банку «ІНДУСТРІАЛБАНК» 1.1. Загальна характеристика акб «індустріалбанк» 6 1.2. Організаційна структура акб «індустріалбанк» 11 1.3. Види діяльності, які здійснює та має здійснювати АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 18 Розділ IІ. Облік розрахункових операцій та операції із готівковими коштами банку. Основи облікової політики та складання звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 2.1. Відкриття рахунків клієнтам АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та використання коштів за ними 34 2.2. Облік безготівкових розрахунків АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 37 2.2.1. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями 40 2.2.2. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог-доручень 42 2.2.3. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами 43 2.2.4. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками 44 2.2.5. Облік операцій при розрахунках акредитивами 46 2.3. Облік операцій із готівковими коштами. Організаці роботи з готівкоого обігу АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 47 2.4. Характеристика касових операцій 53 2.5. Порядок забезпечення акб «індустріалбанк» готівкою 55 2.6. Облік операцій із приймання готівки 63 2.7. Облік операцій із видачі готівки 67 2.8. Облік операцій із використанням платіжних карток АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 70 2.8.1. Облік операцій з емісії платіжних карток 71 2.8.2. Облік коштів за операціями з емісії та видачі банківської платіжної катки 73 2.8.3. Занесення, перерахування коштів на картрахунки фізичних та юридичних осіб АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 74 2.9. Облікова політика. Загальна інформація про діяльність АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 76 2.9.1. Основи облікової політики та складання звітності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» 84 Висновок 100 Додатки 103 Список використаних джерел 108

Висновок

Отже, з даної курсової роботи можна зробити висновок, що найефективнішим і найголовнішим методом усунення недоліків в обліку розрахункових операцій та операцій із готівковими коштами є :

- зміна оформлення і заповнення ручної документації на електронний спрощений і швидший варіант;

- заміна старих електронних програм на нові, більш удосконалені;

- вдосконалити професійний підхід працівників банку по обслуговуванню клієнтів;

- для пенсіонерів провести повну підготовку по експлуатації платіжних карток, а також запровадити зручну спрощену систему обслуговування за банківськими платіжними картками.

Одним із найважливіших показників діяльності підприємства (організації, підприємця) в ринковій економіці, за яким оцінюється стабільність його фінансового стану, є ліквідність – можливість перетворення активів підприємства ( організації, підприємця) на готівкові кошти.

У затвердженому Міністерством фінансів України Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» наведено визначення грошових коштів.

Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання.

Отже, грошові кошти охоплюють кошти в касі й на поточних та інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій.

В Україні обіг грошових коштів регулюється такими нормативними документами:

- Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджене ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.05 р. № 637, зареєстроване в Міністерстві Юстиції 13.01.05 р. під № 40/10320;

- Інструкція «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 19.02.01 р.№ 69 зі змінами та доповненнями;

- Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.03 р. зі змінами та доповненнями;

- Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена Постановою Правління Національного банку України 21 січня 2004 р. № 22 зі змінами та доповненнями;

- Наказ Міністерства статистики України від 15.02.96 р. № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій»;

- Інструкція «Про службові відрядження в межах України та за кордоном», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р.№ 59, зі змінами та доповненнями.

Основними завданнями грошових коштів є:

- своєчасне і правильне документування операцій по рахунку грошових коштів і розрахунків;

- виконання операцій з грошовими коштами по розрахунках з постачальниками та покупцями;

- контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни;

- оперативний, повсякденний контроль за збереженням наявних грошових коштів і цінних паперів у касі;

- інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

- контроль за цільовим призначенням використання грошових коштів;

- контроль за своєчасними і правильними розрахунками з бюджетом, банками, підприємствами, організаціями, персоналом;

- контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і постачальниками;

- своєчасна звірка розрахунків з дебіторами та кредиторами для виключення простроченої заборгованості.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення