Курсова робота «Фінансові ресурси підприємства, їх формування, організація та використання», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 09.02.2010 07:59 · від Сергій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 4 Вступ 6 1. Теоретичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства 9 1.1. Суть і форми фінансових ресурсів підприємства 9 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 11 1.3. Організація фінансових ресурсів на підприємствах 15 2. Аналіз фінансового стану і показники використання фінансових ресурсів підприємства 19 2.1. Аналіз фінансового стану підприємства 19 2.1.1. Аналіз майнового стану підприємства 20 2.1.2. Аналіз ділової активності підприємства 22 2.1.3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 25 2.1.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства 26 2.1.5. Аналіз ліквідності підприємства 28 2.2. Аналіз використання основних засобів 31 2.3. Аналіз використання оборотних коштів 35 2.4. Аналіз структури власного капіталу 40 2.5. Кредитування підприємства 44 3. Основні проблеми та напрямки удосконалення фінансового стану підприємства. 48 3.1. Основні проблеми ВАТ «ЗАлК» 48 3.2. Напрямки удосконалення фінансового стану ВАТ «ЗАлК» 50 Висновки 55 Перелік посилань 56 Додатки: 57 А – Баланс (Форма 1) 57 Б – Звіт про фінансові результати (Форма 2) 60

Висновок

В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно-правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, проведений аналіз майнової структури капіталу, аналіз показників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового стану підприємства, зроблені висновки.

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обґрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон’юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?