Курсова робота «Бізнес-план підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.02.2010 18:49 · від Ната · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Суть, характеристика та цілі розробки бізнес-плану 6 2. Формування інформаційного поля бізнес-плану 12 3. Методологія розробки бізнес-планів 18 4. Перспективи використання бізнес-планів 22 Висновки 25 Список використаної літератури 27

Висновок

В ринкових умовах господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Бізнес-план – це чітко підготовлений документ, в якому викладається зміст обраного виду діяльності, визначені цілі і планомірно організовані заходи, спрямовані на досягнення цих цілей.

Правильно складений бізнес-план відповідає на питання: чи варто займатися даним видом діяльності і чи принесе справа, що планується, прибуток, який дозволить окупити затрачені сили і кошти?

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві основні функції: зовнішню і внутрішню.

Найчастіше бізнес-план складається у таких випадках: при створенні нового підприємства чи фірми, зміні власника існуючого, оскільки є необхідність у розробці стратегії діяльності підприємства, визначенні мети та шляхів її досягнення; при проведенні реорганізації діючого підприємства; при створенні нового виробництва або при переході до виробництва нових видів продукції (послуг) у рамках діючого підприємства; при нарощуванні обсягів підприємницької діяльності.

Існує вісім різноманітних причин, які визначають характер бізнес-плану в залежності від того для кого він призначений: бізнес-план для себе, бізнес-план для отримання кредиту, бізнес-план для залучення коштів сторонніх інвесторів, бізнес-план для спільного підприємства або стратегічного альянсу з іноземним партнером, бізнес-план для підписання контрактів, бізнес-план для залучення нових співробітників, бізнес-план для об’єднання з іншою компанією, бізнес-план для реорганізації справи та оптимізації операцій.

Процес розробки бізнес-плану розпочинається зі збору інформації, що стосується майбутнього бізнесу. Нині під інформацією розуміють сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання і перетворення. Як правило, найбільша частина інформації на діючому підприємстві надходить із внутрішніх джерел. Важливою для підготовки бізнес-плану є маркетингова, виробнича, фінансова інформація про загальноекономічні та галузеві фактори.

В процесі роботи над бізнес-планом виділяють три стадії: початкову, підготовчу та основну.

У процесі початкової стадії відбувається пошук підприємницької ідеї, визначається сфера діяльності, обирається та обґрунтовується форма організації бізнесу та приймається рішення щодо способу започаткування бізнесу.

На підготовчій стадії збирається та аналізується інформація. Цей процес здійснюється у три кроки: детальний розгляд всіх умов, в яких працювати і конкурувати підприємцю; визначення особистих цілей підприємця; визначення предмету бізнесу.

Основна стадія бізнес-плану – це безпосередньо розробка та опрацювання. Саме на цій стадії потрібно довести доцільність бізнесу, зробити відповідні розрахунки та обґрунтування.

Розрізняють декілька типів бізнес-планів, вибір яких залежить від кола задач, що поставлені на майбутнє: комерційно-виробничий бізнес-план, інвестиційний бізнес-план, бізнес-план фінансового оздоровлення, бізнес-план для отримання кредиту, бізнес-план структурного підрозділу, бізнес-план заявки на грант, бізнес-план розвитку регіону, бізнес-план освітньої установи, бізнес-план розвитку національної економіки тощо.

В теперішній час існує широкий набір спеціалізованих програм продуктів, призначених для розробки і аналізу якості бізнес-планів. Достатньо часто застосовуються пакети прикладних програм: СОМFАR (Сотриter тоdel fоr reporting) і РRОРSРIN (Рroject рrofile screening апd рreappraisal іпformation system), створені при ЮНИДО - Комісії Організації Об'єднаних Націй по промисловому розвитку; пакет „Альт-Інвест" фірми Альт (Санкт-Петербург) і пакет "Ргоjесt Ехрегt" фірми Про-Інвест Консалтинг.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?