Курсова робота «Шляхи та методи залучення прямих іноземних інвестицій до економіки України», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 07.02.2010 12:05 · від Leon · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи механізму залучення іноземного капіталу 1.1. Сутність, шляхи та форми залучення іноземного капіталу 1.2. Форми та інструменти стимулювання інвестиційної діяльності 1.3. Державне економіко-правове регулювання іноземних інвестицій в Україні Розділ 2. Аналіз сучасного стану іноземного інвестування в економіку україні 2.1. Ретроспективний аналіз залучення інвестицій в Україні 2.2. Аналіз стану та динаміки прямих іноземних інвестицій в Україні 2.3. Фактори, що перешкоджають притоку іноземних інвестицій в Україну Розділ 3. Шляхи вдосконалення політики іноземного інвестування в україні 3.1. Іноземний досвід залучення інвестицій 3.2. Заходи активізації залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Іноземні прямі інвестиції є досить відчутними до мотивуючих та демотивуючих факторів країни-реципієнта. Основними видами мотивації прямих іноземних інвестицій є: виробничо-економічна мотивація (придбання сировини, можливість запобігання циклічності тощо); маркетингова (зростання ефективності маркетингу, проникнення на конкретний географічний ринок тощо); інші (екологічні, персональні, престижні).

Основними проблемами (демотиваторами), з якими стикаються іноземні інвестори, є: мінливість податкового законодавства; свавілля органів державної влади та корупція, організована злочинність, проблеми митно-тарифного регулювання; недисциплінованість постачальників і замовників; нерозвиненість ринкової інфраструктури (банки, біржі тощо).

Заходами макроекономічного стимулювання іноземних інвестицій до країни-реципієнта є: податкове стимулювання, фінансово-кредитне стимулювання, стимулювання інфраструктурного забезпечення, конкретних інвестиційних проектів, протекціоністські заходи.

Методика здійснення прямих зарубіжних інвестицій являє собою складний процес, на кожному етапі якого від інвестора вимагається високий рівень інформованості про галузі, сфери та країни прикладання капіталу. Це допомагає не лише своєчасно вжити необхідних заходів для збереження капіталу, але і успішно розвиватися на міжнародних ринках.

Інвестиційний клімат в Україні сьогодні не можна назвати достатньо сприятливим для прямого іноземного інвестування, хоча деякі кроки в напрямку поліпшення інвестиційного клімату все ж таки здійснено.

Прямі іноземні інвестиції в Україну обмежені підприємницьким ризиком, який досягає 80%.

З огляду на проведений аналіз світового досвіду залучення прямих іноземних інвестицій та інвестиційного клімату в Україні, можемо подати наступні основні заходи щодо його поліпшення:

- страхування ризиків внутрішніх іноземних інвестицій;

- збільшення обсягів капіталовкладень за рахунок прибутку;

- створення відповідальних інститутів з питань інтеграції промислового і банківського капіталу;

- створення потужної економічної та політичної підтримки спільним підприємствам;

- розробка механізму створення СП на основі високих технологій;

- розширення мережі інноваційних фондів та страхових компаній;

- створення цільових інноваційних структур різного типу (технополісів, технопарків, спеціальних економічних зон);

- надання економічних і правових пільг підприємствам у сфері інноваційного бізнесу; Вибудовуючи міжнародний “поверх” своєї господарської системи, Україна повинна створювати певні економічні умови та законодавчу базу для залучення у різноманітних формах іноземних інвестицій та участі українських підприємців у міжнародному бізнесі.

Комплекс заходів економічного регулювання ПІІ буде ефективним тільки у тому випадку, якщо він буде спиратися на загальну стабілізацію політичного і макроекономічного середовища в країні та пожвавлення процесів внутрішнього нагромадження, без наявності якого зарубіжний інвестор рухатися у країну не буде. Крім того, воно передбачає також такі закріплені законодавчо елементи: участь суб’єкта інвестування у регулюванні інвестицій і власності; чіткі вимоги до результатів господарської діяльності; раціональне регулювання репатріації прибутку, дивідендів й ін. прибутків; створення системи інвестиційних пільг та інвестиційних гарантій; інформаційне забезпечення.

Коментар модератора

45 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?