Курсова робота «Грабіж та його відмежування від суміжних злочинів», 2007 рік

З предмету Право · додано 06.02.2010 18:17 · від Паша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1 Аналіз основного складу злочину, передбаченого 1 ст. 186 ККУ 1.1Обект злочину 1.2Обективна сторона злочину 1.3Субєкт та субєктивна сторона злочину Розділ 2Кваліфікуючі ознаки грабежу 2.1. Кваліфікуючі ознаки передбачені ч. 2 мт. 186 КК. 2.2Кваліфікуючі ознаки передбачені ч. 3 ст. 186 КК. 2.3Кваліфікуючі ознаки передбачені ч. 4 ст. 186 КК. 2.4Кваліфікуючі ознаки передбачені ч. 5 ст. 186 КК України. Розділ 3Відмежування грабежу від суміжних злочинів. 3.1. Відмежування грабежу від крадіжки. 3.2Відмежування грабежу від розбою 3.3Відмежування грабежу від вимагання 3.4Відмежування грабежу від шахрайства Висновки

Висновок

Майже сто років тому відомий вчений-криміналіст С.В. Познишев писав: ”Звичайно, окремих видів майнових злочинів може більш-менш значно змінитися; може значно скоротитися їх кількість, принаймні деяких з них. Але все ж - таки вони залишаться в законі і в житті, тому не можна припустити, щоб зникли всі фактори що живлять їх. А фактори ці не тільки бідність та нужда, а занадто сильне жадання наживи, надмірна схильність до почуттєвих насолод, для задоволення якої не вистачає незлочинних джерел та засобів, незнання ремесла та нелюбов до праці заздрість, ненависть, помста та інше”. З дня висловлення цих слів минуло багато років, за які Україні довелося пережити немало труднощів. Становленню незалежної держави передувала не тільки корінна зміна політичної системи, але й низка правових реформ. За ці роки істотно реформувалася і система кримінального права. Зміна державної ідеології, її переорієнтація на першочергове визнання прав та свобод людини не могла не позначитись на останній реформі кримінального законодавства, завершення якої ознаменувало вступ України у нове тисячоліття. Але проблема майнових деліктів залишається актуальною, більше за те, ця проблема перетворилася сьогодні на найбільше соціальне лихо, що ставить під загрозу не тільки економічні реформи, але й безпеку держави. У цьому відношенні слова вчені стали пророчими. Процес побудови правової держави не тільки виявився не застрахований

Від зростання кількості злочинів корисливої спрямованості, навпаки, в умовах різкого розшарування на клас бідних та багатих у перші роки незалежності Україні ці злочини набули найжорстокіших форм, найчастіше зв’язаних з насильством над особою.

Уявляється, що саме новий КК має стати основою нормативно-правової бази для боротьби з цими проявами злочинної діяльності. Разом з тим, являючи серйозне знаряддя у руках правозастосовувача, кримінальний закон ні в якому разі не повинен перетворюватись у сваволю беззаконня, нівелюючи основні принципи правової держави. Тому, першочергове завдання науковців полягає в тім, щоб на підставі теоретичних розробок, аналізу матеріалів слідчої та судової практики дати правильне тлумачення нового кримінального законодавства, а також наукові рекомендації правозастосовувачу для реалізації кримінально правових-норм. Причому таке тлумачення має відповідати не тільки букві, але й духу закону, розумінню дійсного змісту, який покладений законодавцем у певну правову норму.

Формуванню кримінальної відповідальності за грабіж. Передував досить тривалий період розвитку правової думки, який відбився на усій історії становлення української державності. Тому, вивчення чинних кримінально-правових норм, розуміння справжнього змісту законодавчих дефініцій неможливе без застосування історичного методу науки кримінального права. І для цього необхідно звертатись до самих джерел зародження слов’янської державності та права на території сучасної України, вивчати і аналізувати першоджерела писаного кримінального права. Дійсно, адже кримінальне право – це не „застигла” у часі категорія, а система, що постійно розвивається в історії та кожний момент містить не тільки моменти сьогодення, але й зберігає риси минулого, намічає контури майбутнього. Дослідження сучасних кримінально – правових приписань, що регулюють відповідальність за грабіж, неможливе без використання результатів, отриманих вітчизняною кримінального права у цій галузі за багатовіковий проміжок часу. Таке дослідження важливе не лише для удосконалювання теоретичних кримінально – правових розробок, але дозволить підвищити рівень дотримання законності в галузі кримінально – правових відносин та допоможе подолати труднощі, що мають місце на практиці. Тому в даній роботі історії кримінальної за грабіж було присвячено достатньо уваги.

Конституція встановила рівний захист всіх форм власності. Тому новий Кримінальний кодекс вслід за Конституцією встановив однаковий кримінально – правовий захист всіх форм власності. Тому в новому КК відповідальність за грабіж передбачає лише одна стаття, а саме – 186. Цю обставину можна вважати як прогресивний крок вперед всього кримінального права.

Однак судова практика виявляє і недоліки кримінального законодавства, що регулює відповідальність за грабіж. Часто призначені міри покарання не зовсім відповідають принципам справедливості і гуманізму. Зустрічаються випадки, коли органи слідства та суди не повністю викривають злочинну діяльність окремих осіб і умови, що сприяють розкраданню, неправильно відмежовують одні посягання на власність від інших, внаслідок чого неправильно кваліфікують дії винних осіб.

Тому при призначенні покарання злочинцю, що вчинив грабіж, суд повинен враховувати, що головною рисою особи корисного злочинця є паразитизм. А відтак суд повинен по характеру обставин вчинення злочину зробити висновок про зміст і кількісну сторону антисуспільного відношення, що склалося в свідомості злочинця. В якості критеріїв, які дадуть змогу встановити глибину паразитизму корисливого злочинця, виступають наступні обставини: розмір викраденого; конкретний зміст корисливих мотивів;ціль вчинення злочину. Саме тому я вважаю неправильним притягнення до кримінальної відповідальності осіб які вчинили ненасильницький грабіж і викрали майно невеликої вартості (наприклад до 34 грн.).

Так, вироком Оболонського районного суду міста Києва по справі № 1- 538 2003 р. був засуджений Л. за вчинення злочину передбаченого ч. 1 статті 186 КК України. Знаходячись на вулиці Л. відкрито викрав з кишені Б. 18 грн. та утік.

Тому я вважаю за необхідне внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. А саме передбачити в ньому статтю за дрібне розкрадання майна вартістю до двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян і включала в себе відповідальність за вчинення ненасильницького грабежу. Оскільки нині діюча ст. 51 КпАП по-перше регулює лише відповідальність за розкрадання державного чи колективного майна, по-друге не включає в себе відповідальність за розкрадання шляхом грабежу.

Ступінь захисту власності в значній мірі залежить від точного визначення конкретних форм та способів посягання на неї. Особливу роль правильна класифікація цього роду злочинів грає в тих випадках, коли правохоронні органи мають мають справу з такими подібними по конструкції свого юридичного складу злочинами, як крадіжка, грабіж, розбій. В той же час, як показує проведений вище аналіз, далеко не всі моменти, пов’язані із визначенням і чіткою кваліфікацією грабежу, отримали вичерпне законодавче оформлення і відповідне судове трактування. Серед моментів що мають відношення до кваліфікації грабежу, на мій погляд потребують уточнення такі з них, як:

1) При розмежуванні крадіжки і грабежу, вирішальним має бути відношення винного до того, вчиняє він викрадення майна таємно чи відкрито.

2) Для кваліфікації дій винних, як грабіж, що вчинений за попередньою змовою групою осіб, необхідно, щоб в його участі брали принаймні два виконавці. Цей момент бажано було б уточнити на законодавчому рівні.

3) При викраденні банківських платіжних карток, гроші, що містяться на рахунку потерпілого не слід відносити до предмету закінченого грабежу.

Тому, незважаючи на те, що кримінальному праву такий злочин як грабіж давно відомий, але все одно, як ми бачимо, в теоретичному і практичному плані є моменти які потребують уточнення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?