Курсова робота «Економічний аналіз підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.02.2010 14:56 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ват «хайдельбергцемент україна» 5 Розділ іі. Аналіз фінансового стану ват «хайдельбергцемент україна» 14 2.1. Аналіз динаміки та структури активів і пасивів 14 2.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 22 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 26 2.4. Аналіз ділової активності підприємства 32 Розділ ііі. Аналіз фінансових результатів ват «хайдельбергцемент україна» 37 Висновки 45 Список використаних джерел Додатки 47 48

Висновок

В процесі виконання даної контрольної роботи була досягнута мета, поставлена на початку роботи. А саме – провести фінансово-економічний аналіз підприємства на базі фінансової звітності та інших додаткових даних щодо об’єкту дослідження.

Основним інформаційним забезпеченням даного дослідження є форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати».

Також були виконані й основні завдання контрольної роботи:

• надано техніко-економічну характеристику об’єкту дослідження;

• проведено аналіз фінансового стану підприємства;

• проаналізовано фінансові результати діяльності підприємства.

ВАТ "ХайдельбергЦемент Україна" є одним з найбільших і лідируючих виробників цементу в Україні, будучи єдиним підприємством в Україні, що використовує сухий спосіб виробництва. Основними видами продукції є клінкер та цемент.

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та раціональності вкладення фінансових ресурсів в активи.

У результаті аналізу отриманих з балансу підприємства даних можна зробити висновок, що на підприємстві у 2005 році порівняно з 2004 загальна вартість майна зросла на 39 %. Такий приріст майна відбувся за рахунок збільшення вартості оборотних та необоротних активів.

Розглядаючи зміни у структурному складі активу, можна виявити тенденцію збільшення частки необоротних активів у складі. Така тенденція пояснюється розширенням виробничої бази підприємства, закупівлею нового обладнання, реконструкцією існуючих виробничих ліній, вкладанням коштів в основні виробничі фонди.

Оцінка змін, які відбулися в структурі джерел, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства.

З аналізу отриманих даних ми можемо сказати, що розмір власного капіталу зазнав дуже суттєвих змін (близько 390 %) і склав 162716,3 тис. грн.

Якщо поглянути на зміни в структурі пасиву балансу, то необхідно зазначити, що суттєво підвищилась питома вага власного капіталу ( з 13,49 %, до 43,25 %). Дана тенденція свідчить про покращення фінансового стану підприємства, про підвищення його фінансової стійкості.

В процесі аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства був ззроблений висновок про те, що баланс підприємства ВАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не є абсолютно ліквідним. Проте тенденція зростання, яка прослідковується у зміні даного показника в процесі діяльності підприємства, має позитивний характер, свідчить про зростання суми платіжних засобів, про покращення фінансового стану підприємства.

Впродовж досліджуваного періоду 2004-2006 років на підприємстві спостерігається нестійкий (передкризовий) фінансовий стан. В даній контрольній роботі були наведені та розраховані показники комплексної оцінка фінансової стійкості підприємства. Для більш детального аналізу фінансової стійкості підприємства також були розраховані й відносні показники. Також було проведено аналіз ділової активності підприємства, розраховано основні показники обґрунтованої оцінки стану об’єкта і перспектив його розвитку.

В останньому розділі проводиться аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування, чистий прибуток) та основних показників ефективності його діяльності – оборотності та рентабельності активів і капіталу, тенденція розвитку яких має позитивний характер.

Отже, в даній контрольній роботі було проведено фінансово-економічний аналіз ВАТ «ХайдельбергЦемент Україна», наведено та проаналізовано його основні показники: техніко-економічні, фінансового стану та фінансових результатів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення