Курсова робота «Теоретичні основи оцінки ймовірності банкрутства підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 06.02.2010 14:35 · від Оля · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Аналіз фінансового стану зат «сармат 5 1.1. Показники ділової активності підприємства 5 1.2. Аналіз ліквідності балансу підприємства 9 1.3. Розрахунок показників рентабельності 14 1.4. Розрахунок показників фінансової стійкості 18 1.5. Групування організацій за критерієм фінансового стану 25 1.6. Індикатори антикризового планування діяльності підприємства. . 26 Розділ іі. Теоретичні основи оцінки ймовірності банкрутства підприємства 30 2.1. Поняття банкрутства, його суб’єкти та види 30 2.2. Сутність та необхідність діагностики банкрутства 35 2.3. Характеристика сучасних інформаційних систем діагностики банкрутства 43 Висновки 52 Список використаних джерел 54

Висновок

Отже, банкрутство є невід’ємною частиною конкурентного ринкового середовища. Без банкрутства немає конкуренції. Можливість банкрутства примушує підприємства вживати заходи із забезпечення фінансової стійкості, підвищувати ефективність і продуктивність праці.

Банкрутство – це один з ключових елементів ринкової економіки і інститут розвиненої системи громадянського та торговельного права, це механізм, який дає можливість уникнути катастрофи та вигідно розпорядитися засобами. Саме тому вкрай важливою є діагностика банкрутства, тобто оцінка ймовірності його настання.

Діагностика кризи розвитку підприємства є комплексним економічним дослідженням, яке має власну логіку, структуру та передбачає проведення низки послідовних етапів роботи, які включають створення інформаційної бази дослідження, діагностику кризового стану та загрози банкрутства, прогнозування наслідків виникнення ситуації банкрутства, дослідження та оцінку потенціалу виживання підприємства, узагальнення результатів діагностування кризи розвитку підприємства.

Викладена декомпозиція процесу діагностики кризи розвитку підприємства дає можливість чітко структурувати процес дослідження, виокремити завдання та об'єкти окремих етапів діагностики, надати керівництву підприємства та іншим користувачам діагностики (власникам, інвесторам, санаторам, кредиторам) об'єктивну і повну інформацію для прийняття управлінських рішень та обґрунтування програми необхідних антикризових заходів.

В Україні прикладом державної методики діагностики кризового стану є «Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства». Вони передбачають ідентифікацію стану неплатоспроможності підприємства та визначають правила прийняття рішень стосовно економічних ознак фіктивного банкрутства, приховування банкрутства та доведення до банкрутства, завершення санаційних процедур.

В процесі виконання даної курсової роботи була досягнута головна мета – розкриття теоретичних основ оцінки ймовірності банкрутства підприємства – за рахунок вирішення поставлений на її початку завдань:

• надано економічну та юридичну сутність банкрутства;

• з’ясовано передумови та наслідки банкрутства підприємства;

• обґрунтовано важливість та необхідність діагностики банкрутства;

• виділено та розкрито основні етапи діагностики банкрутства;

• розглянуто основні підходи до оцінки ймовірності банкрутства підприємства, виявлено їх переваги і недоліки.

Якщо для української економіки поняття банкрутства та розробка методів його діагностики є порівняно новим явищем, то в зарубіжній практиці давно вже розроблено методи управління кризовими явищами підприємства. Проте їх досвід не можна повністю переносити на вітчизняний науково-практичний ґрунт, тому що при цьому не враховуються галузева специфіка фінансово-господарської діяльності вітчизняних підприємств, умови господарського та податкового законодавства, особливості функціонування та тенденції розвитку економіки в цілому по Україні. Саме тому можна з упевненістю говорити про необхідність створення адаптованої до вітчизняної економіки методології оцінки ймовірності банкрутства, яка б враховувала всі специфічні явища та процеси в економічній системі нашої держави.

Коментар модератора

Розрахункова так собі... але так як тема звучить теоретичні основи - то в принципі можна шось взяти. Додатків нема, вихідні дані в роботі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення