Дипломна робота «Дослідження споживчих уподобань та мотивації споживачів продукції ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №2», 2009 рік

З предмету Маркетинг · додано 05.02.2010 20:31 · від Sergey · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 9 Розділ 1. Теоретичні засади вивчення та дослідження споживчих уподобань та мотивації споживачів 12 1.1. Сутність, основні завдання і принципи досліджень споживачів 12 1.2. Моделі поведінки споживачів 17 1.3. Дослідження мотивацій споживача 26 1.4. Методичні підходи щодо визначення рівня задоволеності товарами 31 Розділ 2. Дослідження уподобань та мотивації споживачів дп ат «київхліб» хлібокомбінат №2 41 2.1. Аналіз ринку хлібобулочних виробів України 41 2.2. Техніко-економічна характеристика ДП АТ «Київхліб» хлібокомбінат №2 46 2.2.1. Загальна інформація про підприємство 46 2.2.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 48 2.2.3. Аналіз основних показників діяльності підприємства 64 2.2.4. Дослідження комплексу просування та збуту продукції 66 2.3. Дослідження задоволеності запитів споживачів продукцією ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №2» 69 2.3.1. Дослідження задоволеності якістю продукції ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінат №2» 69 2.3.2. Дослідження задоволеності ціною на продукцію хлібокомбінату №2 72 2.3.3. Дослідження задоволеності споживачів новизною товарів хлібокомбінату №2 75 2.3.4. Дослідження задоволеності споживачів роботою фірмового магазину 79 2.3.5. Дослідження методів просування товару 82 2.4. Дослідження впливу ступеня задоволеності товарами хлібокомбінату №2 на лояльність по відношенню до нього 85 Розділ 3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення рівня задоволеності запитів споживачів продукцією підприємства 92 3.1. Основні напрями підвищення рівня задоволеності запитів споживачів 92 3.2. Відкриття «гарячої» лінії для ДП АТ «КИЇВ ХЛІБ» Хлібокомбінат №2 96 3.2.1. Маркетингове обґрунтування запропонованого заходу 96 3.2.2. Розробка бюджету проекту 98 3.2.3. Оцінка очікуваних результатів від запуску інформаційної лінії 99 3.2.4. Розрахунок показників економічної ефективності проведення рекламної кампанії 102 3.3. Проведення кампанії по просуванню короваїв ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінату №2» 105 3.3.1. Маркетингове обґрунтування проведення кампанії по просуванню короваїв 105 3.3.2. Розробка бюджету кампанії 108 3.3.3. Оцінка очікуваних результатів від розміщення реклами короваїв 109 3.3.4. Розрахунок показників економічної ефективності проведення рекламної кампанії 112 3.4. Запуск виробництва ячмінного хліба «Зернятко» 114 3.4.1. Маркетингове обґрунтування запуску виробництва ячмінного хліба 114 3.4.2. Розрахунок поточних витрат (проектної собівартості) дієтичного хліба «Зернятко» 118 3.4.3. Розрахунок одноразових капітальних витрат (КВ), що необхідні для організації виробництва ячмінного хліба «Зернятко» 125 3.4.4. Визначення основних показників економічної ефективності проекту 126 3.5. Вплив запропонованих заходів на основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства 132 3.6. Стратегічний GAP-аналіз прогнозних результатів діяльності комбінату 135 Висновок 141 Список використаної літератури 144 Додатки

Висновок

Дослідження є необхідною умовою ефективного прийняття рішення в галузі маркетингу, а відповідно, і комунікацій. Рекламне дослідження ринку передбачає збирання, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або організації для вирішення комунікативних завдань, задоволення потреб людей у товарах, послугах чи ідеях.

Рекомендації, одержані в ході досліджень, є підставою для маркетингових дій щодо розробки товару, ціноутворення, системи розподілу продукту. У свою чергу, маркетингові дослідження ринків збуту, прогнозування попиту на конкретну продукцію, тенденцій ціноутворення, визначення маркетингової політики конкурентів, загальноекономічних умов підприємницької діяльності тощо впливають на прийняття рішень у менеджменті.

Метою дипломного проекту було дослідження задоволеності запитів споживачів продукцією хлібокомбінату №2, виявлення визначальних факторів купівлі продукції, визначення рівня лояльності по відношенню до підприємства. У рамках виконання даного дослідження було проведено опитування серед споживачів продукції, яке дало змогу виявити реакцію аудиторії на маркетингові дії підприємства, а також визначити їх місця у комплексі маркетингу.

Відповідно до мети роботи визначено та вирішено такі завдання:

- розкрито сутність дослідження ринку;

- визначено основні етапи проведення дослідження ринку;

- визначено ряд факторів, які впливають на вибір споживача;

- досліджено основні моделі поведінки споживачів;

- показано вплив запропонованих заходів на основні показники його виробничо-господарської діяльності

На основі результатів, отриманих у результаті дослідження запитів споживачів у 2 розділі, можна зробити висновок, що великою популярністю серед споживачів хлібокомбінат №2 не користується. Знають його, на жаль, в основному, мешканці Подільського району столиці, хоча продукція підприємства представлена по всьому місту та ближніх селах. Проблемами хлібокомбінату є мала поінформованість покупців про товари-новинки, про новини самого підприємства, відсутність брендованих точок продажу продукції. Лише 40 % респондентів задоволені якістю продукції хлібокомбінату №2. Загальна задоволеність ціною на хлібобулочні вироби хлібокомбінату №2 становить 52%. Загальна задоволеність якістю продукції підприємства також становить 52%, що є досить незначним показником. Отже, підприємству потрібно докласти зусилля для того, щоб споживачі переглянули своє ставлення до цих показників. Щодо лояльності, то покупці продукції ДП АТ «Київ хліб» Хлібокомбінату №2» є достатньо лояльними. Але, так як продукція продається в не багатьох місцях, рівень повторної покупки хлібобулочних виробів є низьким. Отже, потрібно збільшувати кількість точок продажу та «балувати» споживачів смачними новинками, для підтримання зацікавленості у продукції хлібокомбінату №2.

Після проведених досліджень експерти дійшли висновку, що підприємство може значно покращити своє становище. Запровадивши ряд заходів, таких як: проведення кампанії з просування короваїв, відкриття «гарячої» лінії та виробництва нового виду хлібу хлібокомбінат зможе покращити своє становище і зміцнити свої позиції на ринку хлібобулочних виробів Києва. Внаслідок проведення цих заходів чистий дохід від реалізації продукції зросте на 3,445 %, в той час коли повні витрати виростуть на 2091,79 тис. грн. Рентабельність продаж впала на 0,44 %,і рентабельність продукції теж впала на 0,33 %. Збиток від реалізації зменшиться на 24,02 %, а чистий збиток зменшиться на 198,14 тис. грн. і складе -896,66. Це є головним показником успішності проведених заходів. Отже, заходи щодо поліпшення становища підприємства рекомендовано до реалізації.Використані методики та методи при розробці запропонованих заходів мають посилити конкурентні переваги підприємства, при цьому зменшити ризики фінансових втрат, що є особливо важливим при нинішніх умовах ситуації на ринку в цілому та в галузі зокрема.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?