Курсова робота «Реалізація функціонально-стилістичного опрацювання фразеології», 2009 рік

З предмету Методика викладання дисциплін · додано 03.02.2010 02:30 · від Віктор З Космоса · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Основна частина Розділ 1. Теоретичні основи вивчення фразеології в школі 7 1.1. Модуль опрацювання фразеології в школі 9 1.2. Стилістичні засоби для опрацювання фразеології 13 Розділ 2. Система роботи вчителя на уроках української мови у процесі вивчення фразеології 19 2.1. Рівні засвоєння фразеології у 5-8 класах 20 2.2. Основні методики вивчення фразеології у старших класах (9-11 клас) 22 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Висновок

Фразеологія української мови – це унікальне явище, в ній найбільш яскраво відбивається самобутність мови, її національна специфіка. Багатство фразеологізмів української мови зумовлено їх кількістю, широтою семантики та різноманітністю стилістичної якості фразеологічних одиниць.

Фразеологічні звороти є одним із невичерпних джерел посилення експресивності. У фразеологізмах функціонально-стилістичне забарвлення нерідко співіснує з емоційно-експресивним та оцінним.

Присутність у мові фразеологічних одиниць робить її більш виразною, живою, надає їй національної своєрідності.

Вивчення стилістичних якостей фразеологічних одиниць складає необхідну ланку в засвоєнні мови, в підвищенні мовної культури.

Знання фразеологічного багатства рідної мови сприяє формуванню духовно багатої особистості, бо збагачує палітру мовлення системою яскравих, колоритних, рельєфних надзвичайно експресивних мовних засобів.

Традиційна методика орієнтує нас в основному на засвоєння системи мовних засобів, а реалізація функціонально-комунікативного підходу до вивчення мовних одиниць якраз і сприяє розумінню закономірностей їх функціонування, а також формує вміння застосовувати їх у процесі спілкування, тобто спрямована на вироблення комунікативних умінь і навичок.

Збагачення фразеологічного запасу і вдосконалення вмінь активно використовувати його – важливе завдання розвитку мовлення учнів. Діти повинні усвідомити значення фразеологізмів, точність і доречність уживання кожного з них, можливі сфери використання; фразеологізми допомагають узагальнювати думки, висловлювати їх точно й економно. Адже, як відомо, фразеологізми – це невичерпні джерела, які допомагають мовцеві влучніше передати найтонші відтінки значень висловлюваного з відбиттям національного колориту, вони надають висловлюванню образності та поетичності. Але, на жаль, це не завжди розуміють учні, що пояснюється, на нашу думку, нерозумінням суті фразеології як явища.

До стилістичних можна зарахувати вміння виявляти і співвідносити стилістично нейтральні і стилістично марковані мовні одиниці, добирати синоніми, визначати їх стилістичне забарвлення і правильно вживати у текстах різних стилів; аналізувати текст певного стилю; вдосконалювати стиль написаного.

Аналіз шкільного курсу показав, що під час вивчення «Фразеології» не приділяється увага формуванню стилістичних вмінь. Тому ця тема дуже актуальна в шкільній практиці. Навіть в «Програмі з рідної мови» не висуваються вимоги поєднання фразеології і стилістики. У шкільних підручниках з «Рідної мови» немає вправ, у яких аналізувалась би стилістична маркованість фразеологічних одиниць.

Вивчення фразеологічних одиниць як мовних засобів, необхідних для мовленнєвої реалізації, повинно включати не лише ознайомлення учнів з їх граматичною структурою, а й осмислення їх стилістичної й експресивної диференціації, уміння визначати смислове навантаження сталих сполук залежно від умов їх функціонування.

Вирішити ці завдання неможливо без належної уваги до системної організації та її особливостей як самої фразеології, так і мови в цілому.

Крім цього, методично правильно поставлена робота над засвоєнням полісемії фразеологічних зворотів розширює синонімічні ряди стійких словосполучень, удосконалює механізм добору антонімів.

Стилістична робота, яку вчитель проводить систематично, спонукає учнів вдумливо ставитись до відбору слів, бути уважнішими до оформлення своїх думок усно чи на письмі, розвиває мовне чуття.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?