Курсова робота «Cтановлення ринку страхування вантажів в Україні», 2009 рік

З предмету Страхування · додано 09.02.2010 17:00 · від Марика · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 Розділ 1. Теоретичні аспекти страхування вантажів 1.1. Економічна необхідність та сутність страхування вантажів 8 1.2. Визначення розміру страхових премій 13 Розділ 2. Аналіз становлення ринку страхування вантажів в україні 2.1. Становлення та еволюція розвитку ринку страхування вантажів 18 2.2. Аналіз динаміки та структури ринку страхування вантажів 20 Розділ 3. Напрямки розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів 26 Висновки 31 Список використаних джерел 33

Висновок

Страхування – це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі (чи третій особі) у разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати з боку страховика, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, вживає превентивні заходи, спрямовані на зменшення ризику, а при потребі перестраховує частину своєї відповідальності.

В історії становлення і розвитку страхування, першим його об’єктом був вантаж – приватна матеріальна споживна вартість у стані транспортування, що є прототипом сучасного комерційного інституту страхування. Сьогодні, страхування вантажів є одним з найбільш перспективних видів вітчизняного страхового ринку, що за показником страхових премій у майновому страхуванні стабільно займає третє місце.

Україна, як нова європейська держава, визнаючи верховенство міжнародного права над національним, вже ратифікувала базові міжнародні нормативні документи, але внутрішня нормативно-законодавча база і структура ринку страхування вантажів, на сьогодні, залишається недостатньо адаптованою до міжнародних вимог. Так, все ще, залишаються неврегульованими питання узгодження вітчизняної класифікації страхових ризиків з міжнародною та уніфікації методик визначення розміру відшкодування збитків у страхуванні вантажів за різними видами транспортування.

Диверсифікація страхування ризиків вантажоперевезень за властивостями різних видів вантажів і засобів їх транспортування дозволяє більш ефективно впроваджувати сучасні системи моніторингу і аналізу ризиків та підвищити професіоналізм кадрів.

Сьогодні, на Україні визрівають мотивації щодо спільного вирішення страховиками вантажів і відповідними державними структурами проблем розвитку даного ринку. Перш за все, це стосується реформування консервативно-заформалізованої системи статистичної звітності у прогресивно-динамічну, яка б базувалась як на інформації страховиків, так і установ незалежного моніторингу, що своєчасно і достовірно б відображало стан і наслідки впровадження у вітчизняну практику плідних інновацій та змін законодавчо-нормативної бази.

З урахуванням історичного досвіду змін організаційних форм і тенденцій глобалізації економіки, опрацьована модель створення Інституту централізованого моніторингу та електронного інформаційного банку даних з страхування вантажів, який базувався б на приватно-державній формі фінансування з подальшим його переростанням у самодостатній суб’єкт страхового ринку, в системі його регулювання за принципами реінжинірингу.

Обґрунтовано плідність реалізації запропонованої моделі вдосконалення ринку страхування вантажів, що виявиться у сприянні взаємообміну інформацією між усіма суб’єктами ринку, сфери науки, освіти та широким колом зацікавлених фахівців економічної діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?