Курсова робота «Державний бюджет України і його роль в демократичній державі», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 02.02.2010 12:02 · від Вова · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретико - організаційні засади державного бюджету України 2. Практика формування і виконання державного бюджету України в сучасних умовах 3. Проблеми функціонування державного бюджету України в умовах становлення демократичного суспільства та шляхи їх вирішення Висновки Список використаних джерел

Висновок

Проводячи дослідження проблематики державного бюджету України, ми дійшли до наступних висновків та пропозицій теоретичного і прагматичного характеру. Саме до висновків теоретичного характеру слід віднести:

1. У сучасному трактуванні державного бюджету переважають тлумачення його як централізованого фонду фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій. Дана категорія багатогранна, складна та по-різному проявляється в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

2. Дослідження державного бюджету через призму політичних, а зокрема демократичних процесів полягає в тому, що він виступає важливою економічною категорією, складовою економіки країни і державних фінансів та розглядається як результат політичних рішень. Відбувається свого роду синтез понять бюджету у сфері політики та економіки, адже вони між собою тісно переплетені. Політичні рішення і політичне середовище формують основні засади бюджетної політики країни, парламентарії розробляють законодавчі акти, де визначають головні засади функціонування державного бюджету. На сьогоднішній день слід здійснювати реформування політичної системи та формувати компетентний, кваліфікований та професійний персонал.

3. Особливої ролі державний бюджет набуває у час демократичних перетворень і виступає індикатором рівня демократизації суспільства. Демократичні процеси сприяють відкритості процесу функціонування державного бюджету, дають змогу громадян впливати на бюджетні рішення шляхом голосування за ту чи іншу політичну силу або програму. Але за демократичних умов на бюджетний процес можуть впливати виборці, які у більшості випадків виявляють нестриманість у своїх потребах, будучи фінансово некомпетентними. Для уникнення неправильного вибору громадянами необхідний певний рівень зрілості і компетентності самого суспільства чи хоча би більшості його учасників.

Дослідження питань державного бюджету також дало змогу висвітлити висновки і пропозиції практичного характеру, а саме:

1. Видатки державного бюджету фінансують програми, які є водночас суспільно важливими, але не привабливими для приватного бізнесу, банківського кредитування, залучення іноземних інвестицій. Аналіз динаміки видатків державного бюджету України свідчить про їх щорічне зростання. За останні два роки у великих розмірах зросли видатки на соціальні статті бюджету (28% у 2004 році і 41% у 2005 році). Негативним є те, що зростання соціальних видатків відбувалося за рахунок зменшення витрат на розвиток економіки, тому державний бюджет минулого року називали "бюджетом проїдання". На нашу думку, слід раціонально розподіляти бюджетні кошти між статтями видаткової частини, збільшуючи одну з них слід здійснювати пошук джерела додаткових доходів.

2. Розробка індикаторів ефективності витрачання бюджетних

коштів сприятиме раціональному їх використанню та економії. Доцільно

розробити ефективну цілісну систему показників, що дадуть змогу оцінити

бюджетну програму, здійснити моніторинг її впровадження та оцінку

ефективності.

3. Для нарощення дохідної бази державного бюджету України

необхідно всі зусилля економіки спрямовувати на збільшення ВВП,

забезпечення зайнятості працездатного населення, зростання заробітної

плати працівників та їх платоспроможності. У податковій сфері варто

дотримуватися реального зменшення податкового тиску на фізичних і

юридичних осіб шляхом зменшення об'єктів оподаткування і розміру

податкових платежів, створити єдині підходи до затвердження нормативів

податкових пільг для окремих громадян і юридичних осіб України і

відмовитися від практики вибіркового надання податкових пільг окремим платникам на догоду деяким народним депутатам і посадовим особам органів виконавчої влади.

4. Слід запровадити цивільно-правові методи державного контролю за правильною і своєчасною сплатою податків, вжити заходів по недопущенню порушень законодавства, а то і просто свавілля з боку податківців до платників податків, створити в країні такі економічні, соціальні і правові умови, за якими було б правильно сплачувати податок було б вигідніше, ніж приховувати доходи.

5. Зменшенню розмірів бюджетного дефіциту сприятиме: розробка напрямів збільшення доходів, зміна напрямів інвестування бюджетних ресурсів в галузі народного господарства з метою підвищення фінансової віддачі від кожної бюджетної гривні, жорстокий режим економії бюджетних коштів, використання різних форм державного кредиту, більш широке використання фінансових пільг і санкцій, що дозволяє повніше враховувати специфічні умови господарювання і стимулює зростання суспільного виробництва, оформлення заборгованості державними цінними паперами по виданим кредитам урядовим структурам. У борговій політиці для вирішення проблем бюджетного дефіциту перевагу варто надавати внутрішнім запозиченням над зовнішніми.

Для України на сучасному етапі в основу формування бюджетної політики слід покласти концепцію нового державного управління. Результати роботи держслужбовців мають бути прозорими та зрозумілими для громадян, їх діяльність має бути спрямована не на процес, а на результат. Насамперед це має відбуватися на засадах максимальної відкритості формування і використання бюджетних коштів через ЗМІ, інтернет. Також ефективним шляхом поширення такої інформації можуть стати рекламні дошки, короткі повідомлення на телебаченні, брошури, листівки, тощо. Кожен чиновник, що бере участь у розподілі бюджетних коштів, наприкінці звітного періоду інформує, яких результатів він і його установа досягай і яким коштом. Інформація має подаватися у зрозумілому для пересічного громадянина вигляді. Така система посилить підзвітність чиновників, населення розумітиме пріоритети та сучасні потреби суспільства в цілому. Подальшим кроком на цьому шляху має стати налагодження ефективної системи зворотного зв'язку людей з урядом - надання можливості кожному висловити свої нагальні потреби і побажання. Важливим чинником у процесі впровадження концепції нового державного управління є саме широка популяризація інформації серед населення країни. Такі дії безпосередньо сприятимуть оптимізації процесу формування і використання коштів державного бюджету України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?