Курсова робота «Методика аудиту ф. № 2 "Звіт про фінансові результати"», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 02.02.2010 10:17 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Стор. Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти перевірки Звіту про фінансові результати в ході аудиту 5 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки Звіту про фінансові результати 5 1.2. Звіт про фінансові результати як об’єкт аудиторської перевірки 11 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки Звіту про фінансові результати 14 РОЗДІЛ 2. Організація аудиторської перевірки Звіту про фінансові результати 19 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 19 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту Звіту про фінансові результати 22 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки Звіту про фінансові результати: напрями розробки, порядок використання 25 РОЗДІЛ 3. Методика перевірки Звіту про фінансові результати в ході аудиту 28 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю Звіту про фінансові результати 28 3.2. Типові порушення при складанні Звіту про фінансові результати, виявлені аудитором 34 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту Звіту про фінансові результати 36 Висновки і пропозиції 40 Список використаних джерел 43 Додатки 46

Висновок

Отже, Звіт про фінансові результати це одна з форм фінансової звітності, яку складає та подає в установлені органи господарюючий суб’єкт. Особливістю даної форми звітності являється те, що інформація, яка в ній наведена доводить до відома користувачів стан витрат, доходів та фінансових результатів підприємства за певний звітний період.

Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Таким чином перевірка показників Звіту про фінансові результати дає змогу довести достовірність інформації щодо доходів, витрат та фінансових результатів від різних видів діяльності, яку здійснює господарюючий суб’єкт.

Джерелами перевірки показників Звіту про фінансові результати є – ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», Головна книга, оборотно-сальдові відомості, регістри обліку та первинні документи.

Завдання аудиту фінансових результатів полягають в тому щоб:

1) об’єктивно оцінити підприємницьку діяльність підприємства, що перевіряється;

2) виявити наявні порушення щодо правомірності підприємницької діяльності в частині виробництва продукції, виконання робіт (послуг) та отримання доходів від їхньої реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

3) виявити наявні факти неправильного обчислення і відображення у звітності даних про обсяги доходів від реалізації і фінансових результатів, які впливають на оподаткування підприємства та його розрахунки з бюджетом;

Перед укладанням договору можливий обмін листами між аудитором та клієнтом. Надсиланню листа-пропозиції може передувати етап обстеження об’єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме доцільним проведення такого обстеження. Листи можуть бути невід’ємною складовою частиною або додатком до договору, якщо це буде обумовлено умовами договору.

Загальний план очікуваних робіт оформляється документально, до нього додається розклад виконання кожної ланки перевірки або аудиторської процедури.

Необхідною умовою успішного виконання плану аудиторських робіт є програма аудиту. У ній наведено перелік запитань, які треба з’ясувати: період проведення, а також обсяг та види аудиторських процедур, необхідних для виконання плану аудиторської перевірки.

У програмі аудиту види, зміст і час проведення запланованих аудиторських процедур мають збігатися з показниками загального плану аудиту. Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їх роботу. До аудиторської програми передбачено включати перелік аудиторських процедур за розділами аудиту, період проведення процедур перевірки, визначати конкретного виконавця, назву робочих документів, примітки.

Враховуючи практику роботи аудиторських фірм та специфіку діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, основними робочими документами аудитора в ході перевірки ф. № 2 «Звіт про фінансові результати» є: Тест відповідності даних звіту про фінансовий стан в частині даних за відповідний період минулого року та тест на арифметичну точність та Аналіз пробного звіту про фінансові результати в якому аудитором проводиться зіставність показників звіту з показниками облікових регістрів та Головної книги та аналіз можливих відхилень.

Для встановлення точнішої достовірності показників, які формують Звіт про фінансову діяльність підприємства, аудитор може включити до програми аудиту Звіту про фінансові результати перевірку окремо доходів та витрат, які формують фінансовий результат. При цьому перевірка доходів та витрат підприємства проводиться за попереднім встановленням рівня суттєвості, який визначається шляхом визначення частки тих чи інших доходів та витрат у загальному їх обсягу.

Отже, основним джерелом інформації для аудиту фінансових результатів підприємства є форма № 2 «Звіт про фінансові результати». Перевірку правильності складання Звіту про фінансові результати здійснюють за трьома розділами: «Фінансові результати», «Елементи операційних витрат», «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Для обробки даної інформації аудитор використовує наступні методологічні прийоми: організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставлювальні та ін.

Відповідно до структури звіту та показників, що в ньому відображаються, можуть бути наявні типові помилки, які аудитор в процесі перевірки може виявити. Типовими є такі помилки, які найчастіше зустрічаються аудиторами при перевірці Звіту про фінансові результати:

- реалізація активів за цінами, що не відповідають ринковим;

- необґрунтоване заниження (завищення) доходів чи витрат;

- включення до складу доходів (витрат) майбутніх періоді доходів чи витрат діяльності звітного періоду;

- некоректна кореспонденція рахунків з обліку доходів і витрат;

- недостовірне визначення фінансових результатів і невірне складання звіту.

В законодавстві вказано, що аудитор оформлює результати своєї перевірки аудиторським звітом і аудиторським висновком. Аудиторський звіт не являється аудиторським документом. Він призначений виключно для замовника і може бути опублікований лише за його згодою. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт підприємства як в цілому, так і в деталях відповідає діючому законодавству, методології ведення бухгалтерського звіту і є достовірним. Саме тому звіт – це об'ємний по змісту документ, а висновок – короткий, стислий. Аудиторський висновок може бути наступним: позитивний, умовно-позитивний, негативний та відмова від надання висновку. В будь-якому разі наданий висновок має бути обґрунтованим.

В ході аудиту фінансової звітності ТОВ «Гамбіт» аудиторською фірмою «Фінанси – Аудит – Приватизація» було надано аудиторський висновок в якому фінансову звітність, яка підлягала перевірці, визнано повною та достовірною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?