Курсова робота «Організація і методика перевірок операцій з короткостроковими позиками в ході аудиту», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 02.02.2010 10:00 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки операцій з короткостроковими позиками в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки операцій з короткостроковими позиками 5 1.2. Короткострокові позики як об’єкт аудиторської перевірки 9 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки операцій з короткостроковими позиками 11 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки операцій з короткостроковими позиками 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 14 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту операцій з короткостроковими позиками 17 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки операцій з короткостроковими позиками: напрями розробки, порядок використання 18 Розділ 3. Методика перевірки операцій з короткостроковими позиками в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю операцій з короткостроковими позиками 22 3.2. Типові порушення в обліку операцій з короткостроковими позиками, виявлені аудитором 23 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту операцій з короткостроковими позиками 26 Висновки і пропозиції 30 Список використаних джерел 32 Додатки 34

Висновок

Отже, короткостроковими є позики, які знаходяться на балансі підприємства та підлягають погашенню строком дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому, враховуючи те, що отримання кредитів не є операційною діяльністю підприємства, прив’язки до операційного циклу на підприємстві по відношенню до отриманих кредитів немає.

Отримані короткострокові кредити банків та позики від юридичних та фізичних осіб, обліковуються відповідно до вимог нормативного законодавства на рахунку 60 «Короткострокові позики», що належить до класу 6 «Поточні зобов’язання» та є пасивним по відношенню до балансу підприємства.

Отже, короткострокові кредити та позики є зобов’язаннями підприємства та їх облік на підприємстві регулюється П(С)БО 11 «Зобов’язання».

В ході роботи нами було проведено огляд літератури з питань організації та методики аудиту, а також періодичних видань на предмет висвітлення питань пов’язаних з організацією та методикою аудиту короткострокових позик. В навчальній літературі найбільшою мірою висвітлено теоретичні основи аудиту короткострокових позик. В періодичних виданнях за останній час досить мало уваги приділялось дослідженням проблем пов’язаних з аудитом короткострокових позик та кредитів, досліджено лише облікові питання даного об’єкту обліку на підприємстві.

Метою аудиторської перевірки операцій з короткостроковими позиками є встановлення повноти, достовірності та своєчасності відображення таких операцій в обліку та звітності та донесення цієї інформації до користувачів шляхом надання відповідного висновку аудитором, що здійснює дану перевірку. Мету реалізують відповідні завдання, які аудитор ставить перед собою в ході перевірки.

Для здійснення всіх процедур аудитору необхідно мати доступ до джерел інформації, якими є первинні документи, регістри обліку, Головна книга, звітність підприємства тощо.

Перед укладанням договору аудиторська фірма направляє на адресу фірми-клієнта лист-зобов’язання про згоду на проведення аудиту. Лист-зобов’язання також може містити відмову від проведення аудиторської перевірки, тоді ця відмова має бути обґрунтованою в даному листі.

За умови згоди на проведення перевірки аудитори складають план та програму на проведення аудиту операцій з короткостроковими позиками. Перед визначенням питань, що мають бути включеними до плану та програми перевірки операцій з короткостроковими позиками, аудитор має провести тестування системи внутрішнього контролю на підприємстві за даними операціями.

В процесі проведення безпосередньо перевірки складаються відповідні робочі документи в яких фіксуються проведені аудиторські процедури та їх результати. На основі цих робочих документів складається аудиторський звіт та висновок за результатами проведеної перевірки операцій з короткостроковими позиками та кредитами.

В ході проведення перевірки операцій з короткостроковими позиками застосовуються методи документального контролю. Перевірку рекомендується проводити за видами короткострокових позик та кредитів банків, які є на підприємстві.

При проведенні перевірки можливі виявлення помилок та порушень у веденні обліку позик та кредитів, тому аудитор має знати класифікацію таких помилок та порушень для полегшення своєї роботи та можливості їх виявлення при мінімумі проведеної для цього роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення