Курсова робота «Національне багатство та його структурні елементи», 2008 рік

З предмету Політична економіка · додано 01.02.2010 02:42 · від benberist · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Суть національного багатства та його основні складові 5 1.1. Поняття національного багатства і його тлумачення представниками різних шкіл та напрямків політичної економії 5 1.2. Основні елементи матеріального і нематеріального багатства країни 8 1.2.1. Матеріальне багатство і його складові 11 1.2.2. Нематеріальне багатство і його складові 17 2. Методологічні засади оцінки національного багатства 21 3. Перспективні структурні зрушення національного багатства України і проблеми їх ефективного використання 24 Висновки Список використаної літератури

Висновок

З усього вищесказаного, можна зробити висновок, що і масштаби, і структура, і якісний склад національного багатства не залишаються постійними. А цим самим справджується дослідження об’єкта моєї теми – категорії «національне багатство».

У процесі господарської та іншої діяльності людини всі форми багатства можуть як зростати, так і спадати. Це особливо характерно для кризових періодів розвитку народного господарства. З історії можу пригадати, що величина національного багатства зростає в нормальних мирних умовах і зменшується під час війн, смут, великомасштабних катастроф, екологічних лих. Політичний скандал призводить до знецінювання національного багатства в абсолютних цифрах, а здатність молодої держави вирішувати політичні конфлікти, що виникають, лише в рамках чинного законодавства й конституції свідчить і про її рух у бік правової демократії, й водночас – про її економічну життєздатність у довгостроковій перспективі.

В цей час відбуваються процеси двоїстого характеру.

По-перше, це „позбавлення” від частини раніше накопиченого багатства (морально застарілих обладнання, технологій, продукції). Як правило це позбавлення є явищем позитивним, оскільки сприяє наступному пожвавленню і піднесення економіки.

По-друге, це неефективне використання національного багатства (нееквівалентний вивіз багатства – сировини, металів і т. д. за кордон, знищення і закриття підприємств, свердловин, шахт і т. д., еміграція провідних учених і спеціалістів), що і нині спостерігається як в Україні, так і в інших державах СНД.

З того, що національне багатство перебуває у безпосередньому зв’язку з виробництвом національного продукту та його відтворенням, випливає зрозуміла єдність між національним багатством та виробництвом(споживанням). А це свідчить про те, що одним із факторів накопичення багатства є – заощадження.

Світовий досвід показує, що необхідне державне регулювання процесу формування багатства на різних стадіях розвитку економіки. У період піднесення економіки йде накопичення всіх видів нематеріальних форм багатства – накопичення фундаментальних знань, їх розповсюдження через системи освіти і культури; зростають капіталовкладення в охорону здоров’я, екологію. В період кризи відбувається скорочення капіталовкладень в людину та науку. Тому необхідно зберегти багатство, створити умови для його модернізації і оновлення, використовувати нематеріальні форми багатства в якості найважливішого джерела виходу з кризи.

Хочу також зазначити, що в нашому постіндустріальному суспільстві поступово зростає роль інформації та інформаційних технологій. Очевидно, що економіка тих держав, які не ступили на шлях інформатизації, приречена на занепад. Бо, саме отримання, обробка та використання надбаної інформації відкривають шлях до прийняття правильного рішення, раціонального споживання та процвітання, а отже і нагромадження національного багатства. Важливу роль у зростанні національного багатства відіграють природні ресурси. Винищення природних багатств України призводить до втрати їх значної частини, якою вже ніколи не скористаються прийдешні покоління. І це не єдина проблема в нашій державі, саме тому, я вважаю, що критично оцінивши структурні та функціональні зрушення національного багатства, слід прийти до висновку, що Україні конче потрібно прийняти найраціональніші заходи, щодо змін як структурних так і функціональних у національному багатстві. І мабуть, саме в умовах кризового розвитку економіки доцільно посилити методологічні засади обліку та оцінки національного багатства задля критичного переосмислення наявної ситуації і згідно аналізу вжити самі ті заходи, що забезпечать формування соціально-економічної стабілізації і підйому національного багатства.

Отже, національне багатство виступає як важливий показник економічної могутності країни та джерело її соціально-економічного прогресу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?