Курсова робота «Організація виробничої діяльності підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 31.01.2010 22:54 · від С · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Початкові данні 6 1. Розрахунок календарно-планових нормативів виробничої дільниці 8 1.1. Розрахунок ефективного фонду часу роботи обладнання 8 1.2. Визначення типу виробництва на робочих місцях дільниці 10 1.3. Визначення розмірів партій деталей і періодичності повторення їх виробництва 13 1.4. Розрахунок необхідної кількості одиниць обладнання 17 1.5. Розрахунок необхідної кількості промислових роботів 23 1.6. Розрахунок кількості транспортних засобів 25 1.7. Розрахунок тривалості технологічного циклу та незавершеного виробництва 26 1.8. Розрахунок чисельності виробничого персоналу 29 1.9. Планування рівня продуктивності праці 32 2. Планування економічних показників виробничої дільниці 33 2.1. Планування величини капітальних вкладень 33 2.1.1. Вартість будівлі, що її займає дільниця 33 2.1.2. Початкова вартість технологічного обладнання 35 2.1.3. Початкова вартість транспортних засобів 36 2.1.4. Початкова вартість інструменту, оснащення великої вартості, вимірювальних та регулювальних приладів 36 2.1.5. Вартість виробничого та господарчого інвентарю 38 2.1.6. Вартість програм управління 38 2.1.7. Величина передвиробничих витрат 39 2.1.8. Величина оборотних засобів 39 2.2. Планування собівартості виготовленої продукції 40 2.2.1. Сировина та матеріали 40 2.2.2. Розрахунок витрат н а силову електроенергію 41 2.2.3. Основна та додаткова заробітна плата 41 2.2.4. Нарахування на заробітну плату робітників 44 2.2.5. Витрати на амортизацію основних фондів 45 2.2.6. Інші прямі виробничі витрати 47 2.2.7. Розрахунок загальновиробничих статей витрат 47 2.3. Розрахунок величини річного економічного ефекту 48 Висновок Література

Висновок

Перший варіант роботи передбачає розробку дільниці в механічному цеху заводу, який укомплектовано верстатами з ЧПК, а в якості транспортних засобів для доставки заготовок на дільницю й вивезення деталей на склад – використовуються електрокари.

Другий варіант роботи передбачає розробку гнучкої автоматизованої дільниці, яка укомплектована роботизованими комплексами та верстатами з ЧПК, а в якості транспортних засобів використовуються роботоелектрокари.

Розраховано та порівняно календарно-планові нормативи: ефективний фонд часу роботи обладнання; кількість та розмір партій деталей відповідного найменування; число переналагодження обладнання за плановий період часу; річний фонд часу, який витрачається на переналагодження обладнання; періодичність (ритмічність) чергування партій деталей; число одиниць обладнання за варіантами; тривалість виробничого циклу обробки партії деталей; величину незавершеного виробництва; число одиниць транспортних засобів; чисельність виробничого персоналу.

Проаналізувавши проведені розрахунки можна сказати, що після збільшення у проектному році капітальних вкладень на 628 839, 5 грн.. , ми отримали зменшення собівартості обробки деталей річного випуску на 453 637, 02 грн., витрат на основну заробітну плату на 114 642 грн., а на додаткову заробітну плату на 13 757, 04 грн.

Ще одним підтвердженням ефективності проведеної модернізації є отриманий термін окупності додаткових капітальних вкладень, який склав всього 1,4 роки.

Отже, залучення додаткових коштів та модернізація виробництва є економічно виправданими.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?