Курсова робота «Оцінка ролі казначейства у здійсненні бюджетного процесу в Україні. Проблеми вдосконалення бюджетного процесу в Україні.», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 31.01.2010 15:46 · від Пікалова Надія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Суть Державного казначейства України. Бюджетна система і бюджетний процес 3 1.1. Розвиток Державного казначейства України та основні функції. Бюджетна система 4 1.2. Суть та значення Єдиного казначейського рахунку 7 Розділ 2. Державне казначейство і бюджетний процес: сутність та шляхи їх удосконалення 10 2.1. Організація роботи щодо виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 13 2.2. Організація касового виконання державного та місцевих бюджетів за доходами 15 Розділ 3. Перспективи розвитку Державного казначейства України 18 Висновки 29 Перелік використаної літератури 31 Додатки

Висновок

Під час написання роботи я не лише поглибила свої знання в області дисциплін «Бюджетна система» і «Казначейська справа», а навчилася на основі існуючої проблеми пробувати аналізувати, виявляти взаємозв’язки між існуючими економічними явищами і процесами.

Насправді, я ніколи не замислювалася над вагомістю органів Державного казначейства у регулюванні і сприянні вдалому виконанню бюджету в державному масштабі.

Проаналізувавши економічну літературу, дійшла висновку, що проблемам участі Державного казначейства у бюджетному процесі, оцінці його ролі присвячено досить багато уваги.

Насправді, на шляху у Державного казначейства є досить багато проблем, до яких слід залучити увагу держави.

Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною передумовою її економічного розвитку й зростання суспільного добробуту. А оздоровлення економіки, забезпечення соціальних гарантій громадян можна здійснити двома шляхами: за рахунок збільшення доходів бюджету і за рахунок раціонального, економного й цільового витрачання бюджетних коштів.

Для економіки України, як і для інших держав світу, характерним є зростання частки витрат у валовому внутрішньому продукті. Соціальний прогрес, численні програми й об'єкти фінансування привели до активізації ролі держави у суспільному житті, з одного боку, та значного зростання обсягів видаткової частини державного бюджету, з другого. У реальному житті державні видатки зростають швидше, ніж обсяги виробництва і національний дохід.

Зростання державних витрат за останні століття свідчить про значне розширення й ускладнення економічних і соціальних функцій сучасної держави. Вона розробляє програми економічного й соціального розвитку, визначає основні напрями діяльності уряду та національні пріоритети. Основними програмами, на виконання яких спрямовуються бюджетні асигнування, є: національна оборона, міжнародні відносини, енергетика, природні ресурси, охорона здоров'я та навколишнього середовища, освіта, транспорт і зв'язок, сільське господарство тощо. Це свідчить про широкий діапазон діяльності держави, яка регулює складні процеси суспільного життя.

Починаючи з 1992 року в Україні проводилося поетапне переведення касового виконання бюджетів із банківської на казначейську систему, яке супроводжувалося перерозподілом функцій між банківською і фінансовою системами з подальшим їхнім зосередженням у системі Державного казначейства.

Державне Казначейство було створено з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?