Курсова робота «Аналіз грошових потоків та їх оптимізація», 2010 рік

З предмету Фінансовий менеджмент · додано 31.01.2010 15:34 · від Евгения · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками. 1.1. Поняття грошового потоку підприємства та його класифікація 1.2. Основні показники кількісної оцінки грошових потоків суб’єкта господарювання 1.3. Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками. Розділ 2. Аналіз грошових потоків ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 2.2. Оцінка грошових потоків підприємства ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 2.3. Аналіз рівня збалансованості і ефективності грошових потоків Розділ 3. Основні напрямки оптимізації грошових потоків підприємства. Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Провівши дослідження формування та управління грошовими потоками на підприємстві, можна зробити такі висновки.

В умовах інфляції і неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих задач підприємства.

Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж. Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних грошових коштів, доступних для використання.

Управління грошовими потоками включає: облік руху грошових коштів; аналіз потоків грошових коштів; складання бюджету грошових коштів.

В даній роботі було проаналізовано грошові потоки ВАТ «Кам’янський завод продтоварів». При аналізі, потоки грошових коштів даного підприємства розглядалися по трьом видам його діяльності: операційній (основній), інвестиційній і фінансовій. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Управління грошовими потоками для даного підприємства важливо з точки зору необхідності:

- управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в готівкових коштах і управлінні запасами);

- планування часових параметрів капітальних витрат;

- управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок власних коштів або кредитів банків);

- управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;

- управління економічним ростом.

Під час аналізу грошового потоку підприємства було виявлено, що підприємство отримує доході від основної, інноваційної та інвестиційної діяльності. Питома вага операційних доходів в загальних надходженням підприємства за 2008 рік склала 86%. Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2007-2008 року вони зросли на на 21,25% протягом 2006-2007 року на на 163,5%. Витрати підприємства також відповідно зросли за 2003-2004 роки на 12,52%, за 2006-2008 роки на 53,43%. Протягом 2 років він зріс на 48 391,3 тис грн., тобто становить 584,63% прибутку 2007 року. Порівнюючи ріст прибутку за 2006-2008 роки, то ми бачимо, що він зріс на 46 620,6 тис.грн, що становить 496,57% прибутку, отриманого в 2007 році. Протягом 2006-2008 року кредиторська заборгованість була вищою за дебіторську, проте в 2008 році ситуація значно змінилася. Так дебіторська заборгованість перевищує кредиторську в 1,2 рази. Дана ситуація є позитивною для досліджуваного підприємства. ВАТ має розрахунковий рахунок як в національній, так і іноземній валюті. Грошові кошти в національній валюті мають тенденцію до збільшення, так за 2008 рік на 33,4%, а за 2 роки на 643,3% 2007 року. Гроші в іноземній валюті також мають тенденцію до збільшення. так за 2008 рік вони становлять 8035,6% від суми на 01.01.2004 рік. за 2 роки - збільшилися на 32 664,8 грн. Дане збільшення грошових коштів не є позитивним, оскільки підприємство реально втрачає кошти від їх знецінення та не використання можливості їх вигідного вкладення.

Проаналізувавши показники ефективності використання грошових коштів, можна зробити висновок, що підприємство є ліквідним, і має можливість за рахунок високоліквідних активів погасити свою заборгованість.

В цілому фінансовий стан підприємства є позитивним, розвиток підприємства є стабільним, темпи зростання доходів перевищують темпи зростання витрат, що свідчить про можливість розширення виробництва та зміцнення підприємства на ринку.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2007-2008 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 13,9 тис грн.. більше доходів.

Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступним:

- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства у всіх її аспектах;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;

- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу управління;

- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити потреби підприємства в позиковому капіталі;

- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;

- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства;

- активні форми управління грошовими потоками дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується безпосередньо його грошовими активами.

Коментар модератора

55 стор

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення