Реферат «Регулювання діяльності учасників фінансового ринку», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 29.01.2010 15:54 · від Taras · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Необхідність і принципи державного регулювання фінансового ринку, саморегулюючі організації. 2.Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. 3.Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Висновок Список використаних джерел

Висновок

Сучасний фінансовий ринок України ще недостатньо розвинутий через ряд причин, основна з яких – відсутність ефективної системи законодавства, що забезпечує гідний рівень захисту прав інвесторів та не створює зайві бар’єри для виходу на вітчизняний ринок капіталу. За сучасних умов необхідно активізувати вітчизняний фінансовий ринок. Активний ринок – це такий, якому притаманні наступні умови:

– предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

– у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

– інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Основна мета активізації розвитку даного ринку – перетворення вітчизняного фінансового ринку на один з головних механізмів реалізації інвестиційних програм корпоративного сектора і створення належних умов для ефективного інвестування приватного капіталу і коштів обов’язкових накопичувальних систем. Найважливіша умова досягнення мети – формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, включаючи стабільні правила ведення бізнесу і передбачуваність регулювання та правозастосування. У результаті реалізації заходів, передбачених різними державними програмами і концепціями, фінансовий ринок повинен істотно та якісно змінитися. Насамперед, ринок капіталів буде доступний більшості регіональних компаній, підвищиться його капіталізація, у тому числі – за рахунок збільшення кількості компаній, що здійснюють первинне розміщення своїх паперів на фондовій біржі. Значно розшириться асортимент інструментів фінансового ринку та послуг, наданих регіональними фінансовими організаціями. Почнуть поступово розвиватися інститути колективних інвестицій.

Водночас, на сьогодні фінансовий ринок знаходиться у занедбаному стані. Причини наявної ситуації багатогранні: це і недосконалість інфраструктури, що позначається на підвищених транзакційних витратах по здійсненню угод, і не до кінця сформована нормативно-правова база, що регулює різні аспекти діяльності по інвестуванню на українському фондовому ринку. Дотепер законодавчо не врегульовані питання використання інсайдерської інформації, маніпулювання цінами на ринку цінних паперів і укладення угод з похідними фінансовими інструментами. Створення сприятливого інвестиційного клімату – комплексне завдання, у рішенні якого повинні брати участь усі органи державної влади.Окрім проведення контрольно-наглядових заходів за діяльністю страхових компаній та страхових брокерів, установ накопичувального пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових та факторингових компаній, кредитно-гарантійних установ, ломбардів, має бути проведена суттєва та кропітка робота з іншими учасниками фінансового ринку, які є особливими об’єктами та здійснюють вплив на соціальний клімат у державі.Здійснення серйозних регіональних інвестиційних проектів неможливо без активної участі з боку держави, у тому числі центральних органів виконавчої влади, що забезпечують виконання функцій з контролю та нагляду на фінансовому ринку України.

Перспективний розвиток вітчизняного фінансового ринку необхідно спрямувати на підвищення ефективності та надійності його функціонування за рахунок:

– розширення спектра фінансових інструментів, що випускаються, (у першу чергу

облігацій банків і похідних фінансових інструментів);

– підвищення прозорості діяльності учасників фінансового ринку і забезпечення

захисту інтересів інвесторів;

– удосконалення інфраструктури фінансового ринку;

– координації діяльності Уряду й інших центральних органів виконавчої влади при виробленні напрямів подальшого розвитку фінансового ринку, включаючи фондовий.Слід зазначити, що подальше удосконалення фінансового ринку повинно відбуватися при активній участі держави. Головне завдання полягає у підвищенні ефективності і надійності механізму перерозподілу коштів, що надасть можливість різним категоріям позичальників (як державі, так і реальному секторові економіки) одержувати необхідні фінансові ресурси, а інвесторам – ліквідні фінансові інструменти.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?