Дипломна робота «Залучення іноземного капіталу в Україну (на прикладі банківського сектору)», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 28.01.2010 10:49 · від Tina · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретично-організаційні основи залучення іноземного капіталу в Україну 6 1.1. Теоретичні засади іноземного інвестування 6 1.2. Механізм державного регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі 14 1.3. Іноземний капітал на банківському ринку України 21 1.4. Використання світового досвіду структуризації та консолідації банківського сектору України 32 Розділ 2. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківського сектору України 46 2.1. Питання оптимізації допуску іноземного капіталу в банківський сектор України 46 2.2. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківського сектору 57 2.3. Зарубіжний досвід приходу іноземного капіталу до банківських систем Росії та Білорусі 74 Розділ 3. Світовий досвід іноземного інвестування. Шляхи прискорення конкурентоспроможного розвитку банківського сектору 87 3.1. Світовий досвід у залученні іноземного капіталу 87 3.2. Удосконалення запозичення банківських ресурсів 96 3.3. Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів 101 Висновки 111 Список використаної літератури 116 Додатки 121

Висновок

Аналіз соціально-економічних досягнень деяких країн дає змогу виділити позитивні й негативні сторони залучення та використання іноземних інвестицій.

Серед позитивних сторін такі:

• збільшення обсягів капітальних вкладень та зменшення строків їх накопичення;

• поліпшення платіжного балансу;

• впровадження сучасних технологій, ноу-хау, в тому числі у сфері менеджменту, маркетингу, на підприємствах фінансового сектора;

• прискорення темпів структурної перебудови економіки;

• стимулювання розвитку експорту та зниження рівня імпортозалежності;

• підвищення рівня зайнятості.

Негативні сторони:

• трансферт за кордон частини прибутку;

• витіснення з ринку внутрішніх товаровиробників та постачальників;

• жорстка експлуатація місцевих сировинних ресурсів;

• збільшення залежності економіки країни від негативних світогосподарських тенденцій.

Присутність банків з іноземним капіталом у банківський системі України відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку. Підвищення його ролі позитивно впливатиме на розвиток банківської системи в цілому внаслідок посилення міжбанківської конкуренції. Водночас існують досить серйозні фінансові та економічні ризики швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу, пов’язані з можливою втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики, можливим посиленням нестабільності, несподіваними коливаннями ліквідності банків, спекулятивними змінами попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливим відпливом фінансових ресурсів. Тому вирішення питання про форми та масштаби розширення присутності іноземного банківського капіталу на ринку банківських послуг повинно бути підпорядковане стратегічним цілям соціально-економічного розвитку, підвищення національної конкурентоспроможності, економічної безпеки, зміцнення грошово-кредитної системи України.

Основні напрямки оптимізації допуску іноземного банківського капіталу мають знайти системне вирішення під час розробки та реалізації національної стратегії розвитку банківської системи. Це, по-перше, збільшення частки іноземного банківського капіталу у банківській системі має відбуватися поступово - відповідно до створення сприятливих внутрішніх умов розвитку банківського сектора та підвищення конкурентоспроможності національного банківського капіталу. З метою підтримки стабільності роботи банківської системи, що є стратегічно важливим фактором для подальшого розвитку вітчизняної економіки, доцільно застосовувати протекціоніські заходи: встановити максимальну частку іноземного капіталу в капіталі української банківської системи. По-друге, не забувати про зміцнення та подальший розвиток сегмента банків з державним капіталом, які спеціалізуються на забезпеченні стратегічних соціальних, структурних та зовнішньоекономічних завдань економічного зростання. По-третє, слід запровадити нормативно-організаційну селекцію та моніторинг доступу іноземного банківського капіталу на основі національних пріоритетів розвитку. По-четверте, чітко внормувати продаж банків з національним капіталом зарубіжним власникам.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення