Дипломна робота «Організація праці і матеріального стимулювання в умовах ринкової економіки», 2006 рік

З предмету Економіка праці · додано 28.01.2010 09:42 · від aleshkivska · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організація праці та матеріальне стимулювання в умовах ринкової економіки 5 1.1. Основні засади організації праці на підприємстві 5 1.2. Політика оплати праці в умовах ринкової економіки: сутність, функції, структура і принципи організації 23 1.3. Характеристика діючих форм та систем оплати праці в Україні, організація преміювання персоналу 41 Розділ 2. Характеристика ТОВ «Центр реклами», аналіз господарської діяльності, організації праці і матеріального стимулювання 50 2.1. Дослідження зовнішнього середовища діяльності ТОВ «Центр реклами» 50 2.2. Характеристика ТОВ «Центр реклами» і аналіз господарської діяльності 57 2.3. Аналіз організації праці і матеріального стимулювання в ТОВ «Центр реклами» 63 Розділ 3. Розробка напрямків вдосконалення організації праці та її стимулювання 71 3.1. Досвід економічно розвинених країн в організації праці і матеріальному стимулюванні 71 3.2. Розробка рекомендацій по удосконаленню організації праці на ТОВ «Центр реклами» 81 3.3. Вдосконалення організації оплати праці на ТОВ «Центр реклами» 95 3.4. Математична частина Розділ 4. Охорона праці та навколишньго середовища 111 4.1. Основні причини пожеж та основні заходи протипожеженої безпеки 112 4.2. Охорона праці. Умови безпечної праці та організація робочого місця менеджера 115 4.3. Основні положення розробки основ екологічного маркетингу 117 Висновки 120 Література 123

Висновок

В першому розділі дипломної роботи розглянуті основні засади організації праці на підприємстві, проаналізовано теоретичні аспекти політики оплати праці в умовах ринкової економіки, подана характеристика діючих форм та систем оплати праці в Україні, організація преміювання персоналу.

Другий розділ роботи присвячений характеристиці ТОВ «Центр реклами», аналізу господарської діяльності, організації праці і матеріального стимулювання. Перший підпункт містить дослідження зовнішнього середовища діяльності ТОВ «Центр реклами». В другому підпункті другого розділу проведений аналіз господарської діяльності ТОВ «Центр реклами». Третій підпункт включає аналіз організації праці і матеріального стимулювання в ТОВ «Центр реклами».

Третій розділ дипломної роботи конструктивного характеру – автором запропоновані напрямки вдосконалення організації праці та її стимулювання. Перший підпункт – це фактично аналіз досвіду економічно розвинених країн в організації праці і матеріальному стимулюванні.

В другому підпункті третього розділу роботи розроблені рекомендації по удосконаленню організації праці на ТОВ «Центр реклами»; проведене планування робочих місць в приміщенні ТОВ «Центр реклами» (пропонується використовувати передовий досвід планування робочих місць шляхом створення «невисоких перегородок»); вивчено затрати робочого часу на основі фотографії робочого дня директора підприємства та менеджера з реклами та балансу робочого часу; проведено розрахунок економічної ефективності від впровадження НОП.

Останній, третій підпункт розділу ІІІ присвячений проблемі вдосконалення організації оплати праці на ТОВ «Центр реклами». Даний підпункт містить аналіз існуючих схем нарахування заробітної плати, підбір найбільш прийнятної з них для ТОВ «Центр реклами» та розрахунок заробітної плати працівників при запропонованій схемі матеріальної винагороди.

Четвертий розділ висвітлює питання охорони праці та навколишнього середовища.

В першому підрозділі дана оцінка пожежного стану підприємства, була приведена профілактика пожежі в будівлях, були наведені причини пожеж, які можуть виникнути на підприємствах та засоби їх попередження.

У другому підрозділі були розглянуті умови безпечної праці та фактори, які сприяють прийнятним умовам праці. Був зроблений розрахунок освітлення в приміщенні.

В третьому розділі було розглянуто аспекти екологічного маркетингу, критерії для вирішення екологічних проблем, методи, підходи підприємств щодо збереження навколишнього середовища.

Об’єктом дослідження, проведеного в дипломній роботі є товариство з обмеженою відповідальністю «Центр реклами».

В ході проведеного аналізу виявлено, що на ТОВ «Центр реклами», перш за все необхідно провести ряд змін стосовно організації праці, особливо слід звернути увагу на проведення перепланування робочого приміщення.

Дипломна робота містить результати проведеної фотографії робочого для заступника директора та менеджера з реклами, складений на їх основі баланс робочого часу. На основі отриманих даних внесені пропозиції щодо зменшення втрат робочого часу та зроблені розрахунки економічної ефективності запропонованих заходів.

В процесі дослідження автором виявлено, що робоче приміщення ТОВ «Центр реклами» має досить хаотичну структуру, немає чіткої організації та закріплення робочих місць за окремими працівниками. Доступ до робочих столів, а також документів вільно мають як їх власники, так і особи, що не мають до них відношення. За такої організації робочих місць немає чіткого порядку в веденні документації, немає можливості окремому працівнику відокремитися від колективу для зосередження.

В колективі ТОВ «Центр реклами» в процесі дослідження виявлена скупченість трудового складу, яка призводить до втрати робочого часу через використання його на особисті потреби працівників та на спілкування. Автором запропоновано застосувати метод планування робочих місць шляхом створення «невисоких перегородок» для зменшення рівня скупченості. Цей метод має багато переваг перед іншими – відносно невисокі затрати коштів, незначне зменшення корисної площі приміщення, можливість кожного окремого працівника зосередитися на своїх обов’язках, є можливість в разі необхідності звернутися до «сусідніх» робочих місць лише піднявшись і не переходячи в інше приміщення.

Стосовно оплати праці на ТОВ «Центр реклами» запропоновано ввести комбіновану схему нарахування заробітної плати: залишити ставку такою, як вона є на ТОВ «Центр реклами», але лише її 60% в якості стабільного окладу. Інші 40% оплати праці потрібно проводити відповідно до виконання плану (комісійні). Тобто кожному працівнику повинні ставитися плани (можна розпочати з існуючого обсягу надання рекламних послуг і поставити його у план на наступний період з доданням певного відсотку). Аргументувати це можна тим, що агент працюючи, постійно здобуває нових клієнтів і обсяги послуг, які він надає повинні зростати. Автором проведені розрахунки по заробітній платі заступника директора та менеджера з реклами з урахуванням запропонованих змін.

Внесена пропозиція з метою заохочення працівників ТОВ «Центр реклами» до отримання кращих результатів ввести премії за перевиконання планів.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела по тексту роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?