Курсова робота «Бухгалтерський баланс: методика формування та історичний аспект становлення», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 27.01.2010 16:31 · від Мусичка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Історичний аспект становлення бухгалтерського балансу 2. Зміст і будова бухгалтерського балансу 3. Загальна характеристика структури бухгалтерського балансу 4. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями Висновок Використана література

Висновок

Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Можна виділити такі особливості складання балансу. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 № 37. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України. У балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду. Статті балансу групуються за певною ознакою. Не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу. Статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації. Оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів. До напрямів вдосконалення форми балансу віднесено перегрупування окремих розділів з розподілом на оборотні та необоротні активи, поточні та довгострокові зобов’язання відповідно до їх економічної суті; деталізацію окремих показників балансу; вилучення надлишкової інформації тощо.

Баланс, як звітний документ, має неоціненний практичний зміст. Цим документом підприємство звітує перед своїм керівним органом, податковою адміністрацією, статистичними органами, кредитними установами. На підставі балансу та відповідних звітних форм визначають правильність указаного чистого прибутку, установлюють величину податків, обов'язкових внесків та платежів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення