Дипломна робота «Організація безготівкових розрахунків підприємств в Україні», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 26.01.2010 18:34 · від Оря · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в господарському обороті України: 1.1. Суть, основи організації та значення безготівкових розрахунків в господарському обороті України 6 1.2. Форми безготівкових розрахунків 20 РОЗДІЛ 2. Аналіз безготівкових розрахунків на матеріалах ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика”: 2.1. Економіко-організаційна характеристика ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” 35 2.2. Особливості організації безготівкових розрахунків ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” 48 2.3. Вексель як інструмент безготівкових розрахунків 51 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в господарському обороті України 61 Висновки 67 Список використаної літератури 70 Додатки

Висновок

Сучасний стан економіки України при переході до ринкових відносин супроводжується руйнуванням взаємних торгових та платіжних відносин між підприємствами.

Ситуація, яка склалася в економіці потребує прийняття конструктивних заходів для формування ефективної системи розрахунково-платіжних відносин між підприємствами. Щоб вийти з цієї ситуації, необхідно модернізувати безготівкову систему розрахунків, зробити її більш надійною і різноманітною.

В першому розділі розглянуті принципи організації системи безготівкових розрахунків у господарському обороті України, котрі регулюються Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України". Розглянуті форми системи безготівкових розрахунків, наведені схеми розрахунків по цим формам.

В другому розділі подана організаційна характеристика ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика”, зроблений аналіз його фінансово-майнового стану. Було встановлено, що дане підприємство останні роки прибуткове.

На ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” коефіцієнт покриття становить 4,87 за 2005р. і 5,99 за 2006р. Негативно те, що він більше критичного значення (1,5), а позитивна сторона в тому, що за рік коефіцієнт покриття зріс на 1,12. Це свідчить про покращення ефективності використання короткострокових кредитів.

На кожну гривню короткострокових зобов'язань підприємства в 2006р. припадає на 1,27 грн. більше оборотних засобів, ніж в 2005р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,07 за 2005р. та вже ближче до норми 0,32 в 2006р. Це свідчить про те, що ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” зможе ліквідувати короткострокову заборгованість у випадку необхідності.

Слід відзначити, що в 2006р. в порівняні з минулим роком коефіцієнт прибутковості власного капіталу збільшився на 0,004 і становить -0,112. Це стало можливим за рахунок збільшення прибутку з 779 тис. грн. до 826 тис. грн.

Як вже зазначалося вище, ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” на даний час є прибутковим підприємством. Прибуток на одиницю реалізованої продукції в 2006р. збільшився на 0,005грн. в порівнянні з 2005р.

Коефіцієнт прибутковості активів характеризує суму чистого прибутку на одиницю вартості активів. На ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” за останні два роки цей коефіцієнт збільшився з 0,227 до 0,229, що є позитивною тенденцією.

На досліджуваному підприємстві загальне обертання капіталу досить високе – в 2005р. становить 1,757 обертів на рік і 1,697 обертів на рік в 2006р., хоча й просліджується незначне погіршення ситуації.

Значення 11,0% показника рентабельності основних фондів говорить про прибутковість підприємства і ефективність використання основних фондів.

Векселі на основі взаємної довіри суб'єктів ринкових відносин функціонують в обігу як розрахунковий засіб, боргове зобов'язання та як різновид цінних паперів, що має значні переваги над паперовими грішми. Ці особливості накладають специфічний відбиток на сферу обігу векселів у порівнянні з іншими цінними паперами. Зокрема, векселі не знецінюються, в обігу перебувають визначений договором час, скорочують потреби в готівці, зменшують витрати грошового обороту і прискорюють його.

Запропоновано більш активно запроваджувати в ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика” вексельну форму розрахунків як засіб зменшення його дебіторської заборгованості. Також були детально розглянуті види векселів та операції з ними.

В третьому розділі вказуються шляхи вдосконалення безготівкових розрахунків в господарському обороті України: обновлення розрахунків між підприємствами чеками з лімітованих чекових книжок, які гарантують здійснення оплати; більш активне використання акредитивної форми розрахунків як більш цивілізованої в порівнянні з передоплатою, яка витиснула інші форми розрахунків; підприємства повинні вибирати оптимальні форми безготівкових розрахунків; вводити в розрахунки простий та переказний вексель, як найбільш перспективну форму безготівкових розрахунків в даній ситуації.

Для попередження дефіциту коштів на розрахункових рахунках підприємства, ми рекомендуємо фінансовій службі розробляти детальний фінансовий план на рік з розшифровкою по місяцям і при необхідності залучати кошти з допомогою овердрафту, як однієї із найзручнішої форми кредитування.

У більшості країн світу з ринковою економікою у разі оголошення фірми-боржника за векселем банкрутом, з реалізації її активів покриваються, в першу чергу, всі вексельні претензії до неї, незалежно від строків платежу за ним. Тому платіж за векселем і має безспірний та першочерговий характер. Чим вищий рівень економії грошей у платіжному обороті, тим він стійкіший, тому при проведенні безготівкових розрахунків шляхом передачі боргів з допомогою векселя досягається економія не тільки грошей, а й часу на проведення розрахунків, знижуються втрати від інфляції, закріплюються господарські зв'язки.

Запропоновані рекомендації можуть сприяти налагодженню цілісного розрахунково–платіжного механізму і покращенню фінансового стану підприємств України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення