Курсова робота «Структура бізнес-плану підприємства та порядок розробки стратегії фінансового забезпечення», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 26.01.2010 12:39 · від mma2008 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття бізнес-плану і сфера його застосування 5 1.1. Сутність, цілі і завдання бізнес-плану 5 1.2. Характеристика складових бізнес-плану 10 1.3. Розробка стратегії фінансування бізнес-плану та пошук джерел його фінансування 18 Розділ 2. Розробка бізнес-плану на прикладі підприємства 21 2.1. Бізнес-палн Інтернет-клуба «Матрица» 21 2.2. Особливості бізнес-планування в Україні 40 Розділ 3. Шляхи підвищення привабливості підприємства як об’єкта інвестування 42 Висновок 45 Список використаної літератури 47

Висновок

Сучасні темпи зміни і нарощування об'ємів знань настільки великі, що планування є єдиним шляхом реального прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Планування забезпечує також основу для ухвалення ефективних управлінських рішень. Коли відомо, чого організація хоче досягти, легше знайти найбільш відповідні дії. Планування сприяє зниженню ризиків при ухваленні рішень. Ухвалюючи обґрунтовані планові рішення, керівництво зменшує ризик помилок, обумовлених помилковою або недостовірною інформацією про можливості підприємства або про зовнішню ситуацію. Планування служить для формулювання і досягнення ключової мети в рамках організації.

Але помилковим було б розглядати складений бізнес-план якраз і назавжди задану стратегію діяльності. При використанні жорстко зафіксованих параметрів може легко бути втрачена актуальність конкретної розробки. Бізнес-планування дозволяє продумувати нові варіанти поведінки бізнесу на основі проаналізованих сценаріїв. Тому універсальних рекомендацій немає і бути не може.

Розглянувши роль та значення бізнес-плану в розвитку та діяльності підприємства можна зробити висновок, що на сьогоднішній день в умовах розвитку конкурентного середовища бізнес-план є важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. Насамперед слід зазначити, що бізнес-план – це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу. Бізнес-план дозволяє показати вигідність запропонованого проекту та залучити можливих контрагентів потенційних фінансових партнерів. Він може переконати інвесторів у тому, що ви знайшли привабливі можливості розвитку виробництва, які дозволяють ефективно запроваджувати намічене, та показує, що підприємство має ефективну, реалістичну та послідовну програму здійснення мети та завдань проекту. Інвестор вкладе кошти тільки у той проект, який достатньою мірою гарантує йому отримання максимального прибутку. Бізнес-план, описуючи всі основні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізуючи проблеми, з якими вона може зіткнутися, та визначаючи способи вирішення цих проблем, повинен відповісти на запитання: «Чи варто вкладати кошти у цей проект та чи принесе він прибуток, який покриє всі витрати?»

Запорукою успішної діяльності підприємства є правильний вибір стратегії маркетингу який відбувається на основі поточних і прогнозних даних, які можна одержати в результаті проведення маркетингових досліджень. Бізнес-план включає оцінку ефективності підприємницької діяльності шляхом співставлення розміру затрат на виробництво продукції результатами її реалізації. Нами запропонований бізнес-план Інтернет-клубу «Матрица», метою діяльності якого є надання послуг в області Інтернету, в першу чергу, комп'ютерних мережевих ігор, і забезпечення інших можливостей персонального комп'ютера. На нашу думку, така ідея є обґрунтованою і в майбутньому, за умови здійснення правильної маркетингової стратегії, приноситиме неабиякі прибутки. Усі конкуренти, які працюють на цьому ринку в нашому районі надають набагато менше послуг, а також якість цих послуг не є дуже високою, або їх послуги коштують надто дорого. Згідно проведених розрахунків компанія чекає на прибуток вже на другому році діяльності і розраховує бути прибутковою і в наступних роках.

Також нами запропоновано методику управління реалізацією даного проекту, в якій визначено сильні і слабкі сторони проекту, його можливості та загрози. Оскільки, на нашу думку, система управління проектами є однією з найважливіших компонентів всієї системи управління підприємством для досягнення стратегічної мети компанії. Таким чином, підсумовуючи вище викладене, можна сказати, бізнес-план є певною моделлю діяльності підприємства, яка використовує всі досягнення традиційного планування у розрізі ринкової економіки, бізнесу, конкурентної боротьби, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику досягнення беззбитковості та необхідного рівня рентабельності, якісного обслуговування споживача.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?