Реферат «Теоретичні аспекти функціонування митної політики України в умовах євроінтеграції», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 20.02.2010 16:26 · від Аня · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

1.Основні засади і принципи митної політики та її місце у зовнішньоекономічній політиці держави 2.Митно-тарифні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 3.Розвиток митної політики України в умовах євроінтеграції

Висновок

Митні відносини є частиною як внутрішньоекономічних, так і зовнішньоекономічних відносин. Вони відіграють роль певного регулятора, значною мірою бар'єра чи обмежувача, який перешкоджає імпорту, в окремих випадках експорту або транзиту товарів. Необхідність регулювання зовнішньоекономічних відносин зумовила створення митно-тарифної системи, яка забезпечує захист економіки. Також митно-тарифні відносини можуть виступати активним фактором розвитку національної системи господарювання, оскільки, прискорюючи або стримуючи іноземну конкуренцію, стимулюючи або перешкоджаючи процесові іноземного інвестування, захищаючи національного товаровиробника, митно-тарифні відносини позитивно впливають на стабілізацію та розвиток національної економіки, сприяють підвищенню ефективності вітчизняного виробництва.

Саме тому розглядати їх необхідно в контексті формування елементів міжнародної економіки, яким притаманні суперечливі тенденції глобального синтезу. За таких умов розробка концепції митно-тарифної політики має супроводжуватися неухильним дотриманням принципу пріоритету національних економічних інтересів та гарантування економічної безпеки країни. Основою концепції має стати формування і утвердження механізмів й інструментів митно-тарифної політики, здатних забезпечити гармонійну взаємодію національної економіки із складною сукупністю світових господарських зв’язків. Митна політика держави є комплексною системою заходів, що спрямовані на забезпечення економічного суверенітету країни, охорони державних кордонів, реалізації зовнішньоекономічної стратегії через сферу митних відносин. Основними факторами, що впливають на формування митно-тарифної політики України на сучасному етапі розвитку, виступають наявність значної кількості соціальних груп, що мають свої політичні й економічні інтереси, які часом можуть йти врозріз з державною політикою, її інтересами; складність і громіздкість організації управління у зв'язку з виникненням нових понять й інститутів митної системи, розвиток системи підприємницької діяльності у сфері митно-тарифних відносин; необхідність гармонізації законодавчо-правової бази, уніфікації митного інструментарію відповідно до вимог, що висуваються процесами інтегрування України до світової економіки.

Аналіз теоретичних засад митно-тарифної політики засвідчив, що оптимальною моделлю взаємовідносин України зі світовим економічним простором є політика помірного протекціонізму: рух у напрямі політики фритредерства з точковим використанням інструментарію протекціонізму, зокрема митно-тарифних регуляторів, функціонування і розвиток яких пов'язані з обслуговуванням усього комплексу економічних взаємин, що складаються між окремими країнами, суб'єктами господарської діяльності та приватними особами у сфері міжнародних економічних відносин й потребують відповідного регулювання. Необхідність регулювання диктується, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в забезпеченні національних, насамперед, економічних інтересів, й вагому роль при цьому відіграють митно-тарифні відносини.

Адаптація митного законодавства України є пріоритетною сферою, яка

визначена у ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. і розділом V Загальнодержавної програми адаптації митного законодавства України до законодавства ЄС від 18 березня 2004 р. Відповідно до вказаних документів на першому етапі адаптації необхідно здійснити низку заходів, а саме:

– забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire для адекватності їх розуміння й уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробити і впровадити в життя єдині вимоги до перекладів відповідних актів на українську мову, створити централізовану систему перекладів митно-правових актів;

– провести порівняльно-правове дослідження відповідності митного законодавства України нормам і стандартам європейського митного права;

– створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань європейського митного права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства;

– сформувати систему навчання й підвищення кваліфікації працівників митних органів з питань європейського митного права, включаючи розроблення й затвердження відповідних навчальних програм;

– вжити заходів щодо опрацювання й затвердження парламентом та урядом України механізму підготовки планів-графіків адаптування митного законодавства й моніторингу їх виконання;

– на підставі вивчення й узагальнення відповідного досвіду держав Західної Європи створити ефективний механізм адаптації митного законодавства, зокрема по перевірці проектів законів України та інших нормативно-правових актів щодо їх відповідності acquis ЄС.

Коментар модератора

38 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?