Реферат «Контролінг в системі внутрішньогосподарського контролю», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 25.01.2010 14:34 · від Кароліна Ортман · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність, мета, завдання та функції контролінгу. 2. Система контролінгу: структура і сутнісна характеристика складників. 3. Організація служби контролінгу. Висновок Використана література

Висновок

Однією з причин виникнення кризової ситуації на більшості підприємств є низький рівень менеджменту. Саме некваліфіковані і помилкові дії керівництва довели багато підприємств до стадії банкрутства. Провідним фактором, що призводить до прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на підприємствах контролінгу.

Більшість фахівців у сфері управління та фінансового менеджменту під контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу і загального інформаційного забезпечення керівництва підприємства. Тобто контролінг - це спеціальна саморегульована система методів та інструментів, що спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і містить у собі інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

Крім того, контролінг — це система, орієнтована на майбутній розвиток підприємства.

Контролінг є найважливішим засобом успішного функціонування підприємства, тому що забезпечує необхідними даними для прийняття управлінських рішень шляхом інтеграції процесів збору, обробки, підготовки, аналізу, інтерпретації інформації, надає інформацію для управління трудовими і фінансовими ресурсами, забез печує виживаність підприємства на рівні стратегічного і тактичногс управління, сприяє оптимізації залежності «виторг - витрати - прибуток».

Контролінг є напрямом, що ефективно розвивається, у сфері теорії і практики управління фінансово-господарською діяльністю підприємств.

Знаходячись на перетині обліку, інформаційного забезпечення, аналізу, контролю і координації, контролінг займає особливе місце в управлінні виробничо-господарською системою: він зв’язує воєдино всі ці функції, інтегрує і координує їх, причому не підміняє собою управління підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень.

Основною метою контролінгу є координація управління системою так, щоб була досягнута максимальна кількість цілей.

Перед контролінгом стоїть завдання підготовки і надання необхідної управлінської інформації для того, щоб орієнтувати систему управління на ухвалення обгрунтованих управлінських рішень.

Отже, основне завдання контролінгу полягає в підтримці керівництва виробничо-господарської системи, що виражається у виконанні функції консультування й обслуговування, підготовки, ухвалення і реалізації управлінських рішень.

Контролінг не тільки дозволяє розраховувати витрати по-новому, більш природно, але і стимулює вище керівництво приймати оптимальні рішення, переміщуючи технологічне керування безпосередньо до виробничого процесу.

Контролінг є невід’ємною частиною управлінського обліку на підприємствах різних сер діяльності. Інструментарій контролінгу служить на благо будь-якому підприємству.Завдяки впровадженню його в «життя» сучасного бізнесу, багато суб’єків, що господарюють, у даний час намагаються зменшити свої витрати на виробництво і, як правило, в результаті цього зміцнюють позиції у своєму сегменті ринку, а то й розширюють продаж продукції.

Коментар модератора

Відсутні посилання на використані літературні джерела у тексті роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?