Курсова робота «Процес стратегічного планування в організації та його етапи», 2009 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 05.02.2010 10:11 · від wild cat · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи процесу стратегічного планування 6 1.1. Сутність та принципи стратегічного планування 6 1.2. Типології стратегічного планування 9 1.3. Стратегічний план та його реалізація 14 Розділ 2. Підходи до стратегічного планування в організації 18 2.1. Етапи стратегічного планування в організації 18 2.2. Моделі стратегічного планування 22 2.3. Проблеми, що виникають у процесі стратегічного планування в організації 28 Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегічного планування в організації 32 3.1. Напрямки удосконалення стратегічного планування в організації 32 3.2. Оптимізація стратегічного планування в організації 37 Висновки 41 Список використаних джерел 43

Висновок

1. Стратегічне планування - це процес моделювання ефективної діяльності підприємства на певний період функціонування з визначенням його цілей і їх змін в умовах нестабільності ринкового середовища, а також знаходження способу реалізації цих цілей і задач відповідно до його можливостей. Також можна зазначити, що стратегічному плануванню властиві ступінь невизначеності, тимчасова орієнтація процесу планування і певний горизонт планування. Тобто, стратегічне планування є інструментом, що допомагає приймати ефективні управлінські рішення, а його головне завдання - забезпечити нововведення та зміни з ціллю подальшого ефективного розвитку організацій.

2. Стратегічний план організації– це сукупність взаємоузгоджених заходів і дій для досягнення довгострокових цілей та основні напрями діяльності з обґрунтуванням ресурсного забезпечення. Стратегічний план розглядається як засіб досягнення поставлених цілей, інструмент, за допомогою якого підприємство робить свої можливості відповідними з ситуацією на ринку і може протистояти змінним умовам ринку.

3. Процес стратегічного планування на підприємстві складається з послідовних етапів рішення відповідних проблем:

- перший етап є стратегічним анализом;

- на другому етапі проводиться зазначення стратегічних сфер діяльності;

- на третьому етапі робиться оцінка можливостей стратегічних позиций;

- на четвертому етапі на основі оцінки стратегічних зон господарювання виробляється вибір бізнес-портфеля;

- на п'ятому етапі уявляється доцільним перейти до техніко-економічного планування (ТЕП);

- важливим етапом процесу стратегічного планування є розробка фінансового плану підприємства (шостий етап);

- на сьомому етапі виробляється документування раніше проведених розрахунків;

- завершальним восьмим етапом є коректування плану.

3. Найпоширеніші підходи до організації процесу стратегічного планування є модель стратегічного планування на основі «стратегічної прогалини»; модель стратегічного планування, що базується на врахуванні ринкових переваг; модель стратегічного планування, орієнтована на створення та підтримку конкурентоспроможності підприємства; модель стратегічного планування, орієнтована на створення позитивного іміджу та моделі стратегічного планування, що враховують розміри підприємств.

4. На сучасному етапі існують певні проблеми, що перешкоджають та мають суттєвий вплив на стратегічне планування розвитку підприємств. Такі як: негативний досвід, накопичений під час директивного планування, яке було проявом переважно командно адміністративного методу керівництва; нерозвиненість теорії та методів планування; нестабільність та невизначеність процесів, що відбуваються в економіці України; небажання встановлювати цілі та розробляти стратегії ;опір змінам; обмеження (матеріальні, час і гроші).

5. Диференційований підхід до вибору застосування стратегій у практичній діяльності має дуже важливе значення. За сьогоднішніх умов стратегічні плани повинні спиратися на нововведення в діяльності українських підприємців.

Тому, було запропоновано покрокову стратегію планування, яка може бути використана у школах, відділах освіти, громадських чи приватних організаціях, або будь-яких інших організаціях, які прагнуть контролювати своє майбутнє.

Ця стратегія складається з наступних кроків:

- означення перспективи;

- «тут і зараз» або SWOT аналіз;

- визначення цілей та завдань;

- процес оцінювання та перегляду плану;

- реалізація плану.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?