Курсова робота «Механізм розвитку інфляції в Україні за часів її незалежності», 2007 рік

З предмету Макроекономіка · додано 24.01.2010 19:10 · від 12ка · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальнотеоретичні і методологічні основи економічної категорії "інфляція" 7 1.1. Характеристика економічної категорії "інфляція" 7 1.2. Основні причини прояву і види інфляції 9 1.3. Кейнсіанська та неокласична концепція причин і розвитку інфляції 14 1.4. Особливості перебігу інфляційних процесів на пострадянському просторі 17 Розділ 2. Аналіз рівня інфляції в україні за часів її незалежності 21 2.1. Аналіз рівня інфляції в Україні за період 1991 – 2006 рр.21 2.2. Аналіз немонетарних інтерпретацій розвитку вітчизняних інфляційних процесів 27 2.3. Аналіз монетарного трактування причин української інфляції 31 Розділ 3. Шляхи подолання інфляції в україні 41 3.1. Заходи антиінфляційної політики уряду та стримуючої політики НБУ на різних етапах розвитку інфляції 41 3.2. Вплив грошової реформи на зменшення темпів інфляції в Україні 45 3.3. Характеристика сьогоднішнього стану перебігу інфляційних процесів в Україні 49 Висновки 52 Список використаних джерел 55

Висновок

Коли збіднілий пенсіонер недружньо поглядає на дорогі іномарки автомобілів, які проносяться повз нього, то це не просто психологічний феномен. Під ним є певна економічна підстава. Адже якщо, наприклад, людина мала в радянський період грошові нагромадження в сумі 7 тис. радянських карбованців, то цьому відповідало цілком реальне багатство в суспільстві: нехай не на 100, а на 70% (через товарний дефіцит, який завжди існував на той час і означав неповне товарне покриття наявних коштів), але воно було еквівалентним автомобілю середнього класу. Інфляція перетворила ці нагромадження на пил. Проте їх реальний еквівалент нікуди не подівся – він перерозподілився до рук тих, хто завдяки інфляції примножив своє багатство.

Такий перерозподіл не обов'язково здійснювався незаконним шляхом (хоча в наших умовах і таке часто траплялось), просто держава не змогла проводити політику, при якій би нові капітали формувалися за рахунок нагромаджуваної частини суспільного багатства, а не перерозподілу коштів, уже наявних у населення.

Для подолання наслідків інфляції потрібне, нове переосмислення природи, механізму формування і всіх перетворень вартості ВВП, переробку існуючих підходів на базі нових методологічних основ.

У цьому процесі вагому допомогу можуть подати інституціональні підходи, що дозволяють враховувати соціально-економічні та суспільно-психологічні особливості реакцій суб'єктів господарської діяльності, реальні умови їх господарювання і приймати рішення, адекватні ситуації.

Суттєво поліпшити ситуацію можна лише за умов комплексного впровадження заходів антиінфляційного регулювання. Адже економіку будь-якої країни слід розглядати як систему, організм з обмеженою кількістю прямих та опосередкованих зв’язків. Механізм дії інфляційних факторів залежить від співвідношення багатьох економічних процесів – внутрішніх і зовнішніх. Він неоднорідний на часовому проміжку становлення ринкової економіки в Україні. Також неоднакова активність конкретних інфляційних факторів. Це обумовлено тим, що інфляція – це, передусім, динамічний макроекономічний процес. У більшості випадків ті негативні процеси, які проглядаються на рівні макроекономіки, є наслідком значних деформацій внутрішніх економічних процесів, як макроекономічних, так і мікроекономічних.

Саме тому без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, що мають бути узгоджені з конкретними національними особливостями, конкретними змінами процесів у кожній ланці економічної системи країни, їх розвитком протягом незупинного плину часу. Інакше, якщо засоби щодо оздоровлення економічної ситуації використовуються частково, то результат нагадуватиме лише тимчасову “косметичну” операцію.

Заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні можуть дати позитивні результати лише за умов початкового, обов’язкового і суттєвого оздоровлення фінансів базової ланки економіки – фінанси підприємств та організацій, ефективного стимулювання ділової активності та підприємництва, продукуючого процесу.

Зважаючи на те, що інфляція в Україні породжувалась не тільки емісією, а й прогресуючим технологічним занепадом виробництва, зростанням матеріало-, праце-, енергоємності продукції через падіння ефективності виробництва та низький рівень використання виробничих потужностей, неоднакове становище національних та іноземних виробників, зростання структурних диспропорцій, - протидіяння цьому тільки шляхом обмеження сукупного попиту, пожорсткішання монетарної та фінансової політики є малоефективним, то це потребує зміни антиінфляційної політики. Отже, потрібно зробити наголос на розвитку і нарощуванні національного виробництва та підвищенні на цій основі загальної інвестиційної активності. Сюди мають бути включені заходи щодо стимулювання збільшення населенням заощаджень у формі фінансових активів у банківський сфері, які мають перетворитися на інвестиції. Така антиінфляційна політика як складові елементи має включати певні заходи у зовнішньоекономічній, виробничій, кредитно-грошовій та фінансові сферах [8, с. 325].

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?