Курсова робота «Оцінка фінансового стану зарубіжного партнера (на прикладі ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат»)», 2009 рік

З предмету ЗЕД · додано 24.01.2010 12:55 · від sprehen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану зарубіжного партнера 6 1.1. Основні особливості, цілі, прийоми і модель аналізу фінансового стану зарубіжного партнера 6 1.2. Види, форми і методи фінансового аналізу зарубіжного партнера 13 1.3. Світовий досвід оцінки фінансового стану підприємства 19 Розділ ii. Аналіз фінансової звітності ват «магнітогорський металургійний комбінат» 26 2.1. Діяльність ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» на світовому ринку 26 2.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз діяльності ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» 34 2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» 39 Розділ iii. Перспективи аналізу фінансового стану зарубіжного партнера та його прогнозування 51 3.1. Прогнозні показники виручки ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» на 2009 рік 51 3.2. Антикризове управління на ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» та його удосконалення 56 Висновки 63 Список використаних джерел 65 Додатки 70

Висновок

Таким чином, в умовах фінансово-економічної кризи необхідно спостерігати за діяльністю зарубіжного партнера, однак існує декілька розходжень у проведенні аналізу фінансового стану у різних країнах світу.

По-перше, розроблено різні види, методи, прийоми та методики аналізу діяльності підприємства.

По-друге, є розбіжності в стандартах бухгалтерської й фінансової звітності, які використають різні показники, послідовність, нумерацію інше.

По-третє, у Росії в ході аналізу балансу основний акцент робиться на розрахунок коефіцієнтів платоспроможності. Явно недостатня увага приділяється аналізу структури й особливо динаміці майна підприємств і його реальної вартості. Це викликано тим, що дотепер сучасним банківським законодавством передбачається можливість надання кредиту без його забезпечення майном. Однак останнім часом одержує розвиток система станових банків, і комерційні банки в умовах твердої конкуренції розуміють, що їм більш вигідно й надійно видавати кредити під заставу майна. Крім того, у Росії вже є дуже широка мережа спеціалізованих чекових інвестиційних фондів, створюються й інші фінансові інститути, що працюють із чеками, акціями й іншими цінними паперами. У цих умовах мова йде про реальну цінність цінних паперів, тобто про їхню реальну забезпеченість майном. Тому аналіз майна організації, удосконалювання методики його проведення, об’єктивна оцінка майна виходять на перший план.

По-четверте, за рубежем велике значення приділяється обліку, впливу інформації на фінансове становище організації. В Росії це питання недостатньо розроблене в теоретичному й практичному планах.

По-п’яте для Росії величезне значення має комп’ютеризація розрахунків при аналізу фінансового стану, на відміну від країн Європи й США, у яких цей процес досяг високого рівня. Для російської науки й практики автоматизація економічного аналізу є одним із самостійних актуальних напрямків розвитку. В Росії це може бути одним з основних, самостійних і важливих напрямків.

Згідно з проведеним аналізом було досягнено головної мети курсової робот – проведення аналізу фінансового стану підприємства. Використовуючи метод теоретичного узагальнення; системного аналізу та синтезу даних фінансової звітності зарубіжного підприємства; порівняльного аналізу існуючих статистичних даних за різні звітні періоди; структурний метод задля певної послідовності проведення фінансового аналізу; статистичні та математичні методи, використовуючи абсолютні, відносні показники та коефіцієнти, для аналізу даних фінансової звітності; метод екстраполяцій для прогнозування подальших тенденцій розвитку показників діяльності підприємства; методи експертних оцінок які були використані для удосконалення діяльності зарубіжного партнера та інші, було виконало всі поставлені задачі, такі як:

• розглянули та узагальнили теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства та вживання різних методів, видів і методик аналізу фінансово-господарської діяльності іноземного партнера;

• зроблено дослідження діяльності іноземного партнера на прикладі ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат»;

• на основі фінансової звітності ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» зроблено оцінку фінансового стану підприємства за допомогою різних методів аналізу фінансової звітності;

• розроблено прогнозні дані подальшої діяльності та подальші дії для поліпшення конкурентоздатності підприємства.

Таким чином, аналіз фінансового стану зарубіжного партнера носить попереджувальний характер, який допоможе керівнику зробити дійсно необхідні міри по удосконаленню управлінської функції, кредитору оцінити платоспроможність підприємства, а інвестору – зробити вибір найліпшого об’єкту для фінансування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення