Дипломна робота «Управління системою якості на підприємстві», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 22.01.2010 15:56 · від Вікторія · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні аспекти управління системою якості продукції 1.1. Якість продукції та показники її виміру 1.2. Методичні підходи до оцінки рівня якості продукції 1.3. Управління якістю продукції на підприємстві Розділ 2. Оцінка ефективності управління системою якості продукції на підприємстві тов „фарма” 2.1. Нормативне забезпечення якості продукції 2.2. Особливості системи управління якістю продукції підприємства ТОВ „Фарма” 2.3. Оцінка ефективності поліпшення якості продукції підприємства ТОВ „Фарма” Розділ 3. Напрямки вдосконалення системи управління якістю підприємства 3.1. Шляхи підвищення рівня якості продукції підприємства 3.2. Новітні методи управління якістю 3.3. Впровадження системи внутрішньовиробничого контролю підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

В дипломній роботі було розглянуто теоретико-методологічні основи управління якістю продукції, зроблено аналіз системи управління якістю продукції в ТОВ «Фарма» визначено основні шляхи підвищення ефективності управління якістю на сучасному етапі.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма», один з провідних операторів фармацевтичного ринку, було створене в 1992 році. Діяльність підприємства розпочалася з постачань субстанцій на вітчизняні заводи-виробники, у тому числі і на умовах давальницької сировини. На початку 90-х років це була досить вигідна схема роботи.

ТОВ «Фарма» в даний час знаходиться на стадії зрілості, тобто згідно теоретичних викладок у неї є два напрями розвитку – або закріпити свої позиції на ринку, або виходити на нові ринки. Підприємство вибрало напрям виходу на новий ринок з власним виробництвом ліків, що цілком відповідає цьому етапу його життєвого циклу.

ТОВ «Фарма» має певні проблеми в своїй діяльності. Однією з таких проблем є необхідність переведення фабрики на виробництво, що відповідає стандартам об'єднаної Європи (GMP). Однак, щоб вирішити цю проблему, необхідно 5–15 млн доларів США в залежності від того, які лікарські форми вона буде випускати.

Інжинірингові компанії, з якими співробітничало ТОВ «Фарма», схиляються до того, що впровадження стандартів GMP на невеликих підприємствах у даний час проблематично в зв'язку з тим, що сучасна політика кредитування в Україні не відповідає потребам виробництва, тобто у підприємств немає доступу до дешевих кредитних ресурсів. Брати комерційні кредити під проект, що окупиться протягом 5–10 років, немає сенсу. Ще однією проблемою підприємства є дуже малий відсоток фармацевтів в структурі персоналу, всього 3,9%.

Відповідно, на підприємстві зроблені такі кроки для перехрду на зазначені стандарти. Розпочато реконструкцію основних цехів фабрики, здійснюється виробництво чотирьох нових препаратів, розроблені нові упаковки, етикетки, створений фірмовий стиль, будуть упроваджуватися брендові препарати. Відновлено виробництво пантокрину в Україні, причому процес цей був не простим у зв'язку зі складністю технології. Щоб виробництво препарату відповідало вимогам аналітичної нормативної документації, ТОВ «Фарма» запропонувало заготівникам свою технологію консервації пантів. Відновлено виробництво давно і добре відомого препарату “Таблетки від кашлю”, який протягом трьох років завозився з Росії.

В підвищенні конкурентоспроможності фірми та якості продукції, що випускається велике значення має наявність управлінської інформації. Наявність фінансової інформації забезпечує фінансово-економічна служба ТОВ «Фарма». На підприємстві регулярно (в кінці кожного місяця) проводиться аналіз фінансового стану з визначенням основних показників рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності.

SWOT-аналіз ТОВ «Фарма» показав, що підприємство має ряд сильних сторін і можливостей на фармацевтичному ринку, займає досить стабільне становище на ньому та має можливості для свого подальшого розвитку.

Прийняття в державах СНД міжнародних і європейських стандартів у сфері лікарських засобів (ЛЗ) і зокрема перехід на них ТОВ «Фарма»переслідує гуманні, економічні та політичні цілі і є необхідною умовою:

— забезпечення якості ЛЗ в інтересах споживачів;

— створення технічних бар’єрів, що гарантують надходження на національні ринки тільки якісних ЛЗ;

— подолання технічних бар’єрів у сфері міжнародної торгівлі;

— виходу вітчизняних виробників на світові фармацевтичні ринки й збільшення експортного потенціалу;

— вступу держав СНД у ВТО і Європейський Союз (ЄС).

Для міжнародної торгівлі лікарськими засобами, і відповідно, для розширення мастабів діяльності ТОВ «Фарма» необхідна відповідна сертифікація. Сертифікацією лікарських засобів передбачається підтвердження відповідності їхньої якості, ефективності й безпеки, а також систем забезпечення й керування якістю. Тому щодо лікарських засобів сертифікація є комплексною процедурою, а її правила встановлюються в рамках систем сертифікації. При експертизі й сертифікації необхідно жорстко дотримуватись правил міжнародних стандартів ISO/IEC серії 17 000 і європейських стандартів EN серії 45 000, які введені в Росії й Україні [30, c. 102]. При недотриманні положень цих стандартів сертифікація не принесе своїх плодів у сфері міжнародної торгівлі, тому що її не визнають. Крім того, порушення цих стандартів можуть завдати шкоди політичному іміджу країни.

Весь досвід проведення робіт з вирішення проблеми якості продукції на підприємствах визначив необхідність використання при цьому системного підходу. На його основі, у даний час, намагаються повсюдно створити й удосконалювати практично всі системи управління. Системний підхід припускає вивчення того чи іншого об'єкта як системи цілісного комплексу взаємозалежних елементів у єдності із середовищем, у якому вони знаходяться. Елементи будь-якої системи, як правило, уявляють собою системи (підсистеми) більш низького порядку, а кожна система (підсистема), у свою чергу, виступає як окремий елемент системи більш високого порядку.

Коментар модератора

Відсутній один з додатків (Г). 78 сторінок

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?