Курсова робота «Розробка маркетингової стратегії фірми "Олта"», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 22.01.2010 12:59 · від Виктория · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Загальна характеристика фірми «олта» 4 2. Розробка ринкової стратегії 7 2.1. Аналіз факторів макромаркетингового середовища 7 2.2. Аналіз факторів мікромаркетингового середовища 11 3. Продуктова стратегія фірми 17 3.1. Характеристика товару 18 3.2. Позиціонування товару 21 3.2. Політика розподілу та просування товару 24 4. Реалізація стратегій 27 Висновки 29 Список використаної літератури 32

Висновок

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки.

1. Об’єктом дослідження даної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “ОЛТА” – підприємство, що займається проектуванням, виготовленням, постачанням та монтажем металопластикових вікон.

2. Місія ТОВ “ОЛТА” сформульована наступним чином: задоволення потреб фірм та домогосподарств в металопластиковій продукції та реалізація на підставі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів власників товариства і персоналу. Основними цілями ТОВ «ОЛТА» є збільшення ринкової частки та зростання чистого прибутку.

3. Як показав аналіз основних економічних показників діяльності фірми, суми чистого доходу та чистого прибутку підприємства за досліджуваний період зросли. На підприємстві зросла рентабельність активів, відбулося також зростання рентабельності продажів. У ТОВ “ОЛТА” зростає продуктивність праці персоналу.

4. ТОВ “ОЛТА”, як і будь-яка інша фірма, у процесі свого функціонування знаходиться під впливом дії зовнішніх та внутрішніх факторів. Однією із загроз в діяльності підприємства є нестабільність законодавства. Загрозою для діяльності фірми є збільшення імпортного мита на комплектуючі матеріали. До загроз можна також віднести очікуване введення податку на нерухомість. Зростання ВВП обумовлює підвищення рівня доходів та купівельної спроможності населення, зростання попиту, а, отже, і зростання обсягів виробництва ТОВ “ОЛТА”. Певні можливості може дати фірмі вступ України до СОТ. При цьому відбудеться розширення зв’язків із іноземними постачальниками.

5. ТОВ “ОЛТА” працює на ринку, який характеризується високим рівнем конкуренції і високою місткістю. Дослідження показало, що споживачами продукції ТОВ «ОЛТА» є фізичні особи (домогосподарства Києва та Київської області) і фірми-юридичні особи. Постачальниками підприємства є німецькі фірми КВЕ та ROTO, Лисичанський завод листового скла. Безпосереднім конкурентом ТОВ «ОЛТА» у виготовленні та монтажі вікон є ТОВ НВП “СтеклоПласт”, «Глассо», «Стимекс».

6. ТОВ «ОЛТА» є достатньо конкурентноздатним підприємством та займає провідне місце на ринку. При розширенні асортименту та більшому стимулюванні збуту фірма може зайняти більш вагомі позиції. Підприємству-об’єкту дослідження потрібно розробити конкретні стратегії з потенціювання сильних сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги.

7. Дослідження довело, що на даному ринку існує вільна ніша, яку може зайняти ТОВ “ОЛТА” (металопластикові конструкції за відносно невисокою ціною з високим рівнем сервісу). На даному етапі розвитку ТОВ “ОЛТА” має потенційні можливості здійснювати свою діяльність на даному сегменті ринку.

8. На сьогоднішній день у ТОВ “ОЛТА” використовується пряма систему розподілу “виробник-споживач”, або так званий “канал нульового рівня”. Пропонується до використання однорівневий канал розподілу. В якості посередників фірма буде використовувати дилерів, агентів та брокерів, зокрема, в передмісті Києва. Завданням відділу маркетингу ТОВ «ОЛТА» є розробка стратегії комунікацій в каналі розподілу.

9. Реалізація стратегій у ТОВ «ОЛТА» буде забезпечена наявністю конкурентних переваг фірми. Організаційні конкурентні переваги ТОВ “ОЛТА” включають великий досвід фірми, зокрема у монтажі вікон; її функціональні конкурентні переваги полягають у знанні споживачів, наявності дилерської мережі, сертифікації продукції. Конкурентною перевагою ТОВ “ОЛТА” на ринку є також наявність довгострокових контрактів з німецькою фірмою ROTO на постачання фурнітури.

10. Основними шляхами впровадження стратегії цінового лідерства для вікон для ТОВ «ОЛТА», на нашу думку, повинні бути наступні: удосконалення системи управління витратами шляхом впровадження управлінського обліку та бюджетування; удосконалення організаційної структури підприємства шляхом введення до складу відділу збуту посади логіста, а до складу бухгалтерії - посади спеціаліста з управління витратами; оптимізація системи збуту шляхом розширення мережі посередників; запровадження прогресивних логістичних підходів на підприємстві; удосконалення системи управління дебіторською заборгованістю шляхом застосування факторингу; підвищення дієвості контролю за якістю продукції фірми; удосконалення корпоративної культури фірми.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?