Дипломна робота «Податки на споживання в економіці України», 2009 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 21.01.2010 23:36 · від Ma_sher · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Сутність та механізм дії податків на споживання 7 1.1. Економічна природа та призначення непрямих податків 7 1.2. Становлення та розвиток непрямого оподаткування в Україні 13 1.3. Роль непрямих податків у формуванні доходів бюджету 18 Розділ іі. Непрямі податки – важлива складова державного бюджету 24 2.1. Аналіз основних елементів непрямих податків та їх характеристика 24 2.2. Податок на додану вартість у системі непрямого оподаткування 41 2.3. Акцизний збір у системі непрямого оподаткування 53 Розділ ііі. Заходи щодо вдосконалення системи податків на споживання 61 3.1. Впровадження зарубіжного досвіду непрямого оподаткування 61 3.2. Непряме оподаткування в Україні: шляхи реформування в процесі євроінтеграції 66 3.3. Основні напрямки щодо вдосконалення непрямого оподаткування в Україні 73 Висновки 88 Список використаних джерел 92

Висновок

В результаті проведених теоретичних та практичних досліджень з приводу застосування податків на споживання в системі оподаткування держави можна зроби висновок, що дана проблема є надзвичайно актуальною.

Дана робота дала змогу дослідити економічну сутність та призначення непрямих податків у ринковій економіці, розглянути питання становлення непрямого оподаткування в Україні та визначити його роль у формуванні державних доходів, проаналізувати особливості використання окремих видів непрямих податків, розробити заходи щодо вдосконалення системи податків на споживання в Україні.

За умов ринкової трансформації в системі формування доходів бюджетів держави провідною і основною є податкова форма фінансових взаємовідносин держави та її суб'єктів. Саме завдяки податковому механізму забезпечується мобілізація переважної більшості доходів бюджету як за видами, так і за обсягом. Податки, як наповнювач коштів бюджетів, - дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу. З іншого боку, податки - знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація та використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп.

Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що непрямі податки займають значну питому вагу в доходах Державного бюджету України, і особливо треба відзначити питому вагу надходжень від податку на додану вартість. Так, за рахунок податкових надходжень у 2008 році утворювалось 72,5 відсотків доходів Державного бюджету, які склали суму в 167883,4 млн. грн., від 231686,3 млн. грн. суми загальних надходжень доходної частини Державного бюджету, в тому числі податок на додану вартість склав 38,1%.

Непрямі податки є податками на споживання, що є зручним інструме-нтом для реалізації регулюючої функції податків. Вони надають державі можливості регулювання окремих сегментів ринку через коректування по-питу та пропозиції.

Заходи ДПА України щодо поліпшення адміністрування та відшкодування ПДВ дозволили:

- збільшити протягом 2008 року (порівняно з 2007 роком) самостійно задекларовані платниками податків суми ПДВ на 12,9 млрд. грн., або 33,7 відс.;

- усунути диспропорцію між задекларованим податковим кредитом і податковими зобов’язаннями з ПДВ.

За рахунок покращення роботи уряду, Міністерства фінансів України, податкових органів щодо адміністрування ПДВ за 2008 р. загальне перевиконання завдань з його надходження перевищено більш як на 10 млрд. грн., а збільшення обсягу відшкодування ПДВ є відносно незначним порівняно зі зростанням експорту (приріст відшкодованих сум - 7,4% при зростанні експорту на 48,5%). Проте основна мета удоскона-лення діяльності податкової служби полягає не у виведенні суб'єктів господарювання «на чисту воду», а в підвищенні рівня податкової культури усіх платників податків.

Проаналізувавши діяльність ДПІ у Болградському районі Одеської області щодо стягнення ПДВ можна дійти таких висновків.

Протягом 2008 року до державного бюджету надійшло податку на додану вартість в сумі 1881,9 тис. грн. що на 406,3 тис. грн., або на 27,5 відс., більше рівня збору податку за 2007 рік (1475,6 тис. грн.). Виконання прогнозного завдання у сумі 2333,0 тис. грн. складає 80,7 відс., недобір – 451,1 тис. грн. В 2008 році спостерігалося практично рівномірне надходження коштів до державного бюджету в усіх місяцях, крім лютого. Це зниження пояснюється більшою кількістю святкових і вихідних днів у січні і відсутністю строків сплати ПДВ у лютому (вони переходять на березень).

З метою виконання показників із надходження акцизного збору до бюджету у повному обсязі здійснено наступне:

- забезпечено своєчасне реагування на прогалини та неузгодженість окремих норм законодавчих актів;

- вжито комплекс заходів, спрямованих на збільшення рівня сплати акцизного збору;

- проведено ряд послідовних заходів щодо усунення схем мінімізації сплати акцизного збору шляхом запровадження акцизних марок на алкогольні напої із позначенням суми акцизного збору;

- продовжено поетапне підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби тощо.

ДПІ у Болградському районі забезпечила надходження до державного бюджету 1648,6 тис. грн. акцизного збору, що склало 118,6 відс. виконання планово-нормативної бази, доведеної в сумі 1390,0 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження акцизного збору збільшились на 248,3 тис. грн. або на 17,7 відс.

На тлі інтеграційних процесів, в Україні постає досить велика кількість проблем щодо податків на споживання. В сучасних умовах важливими є вирішення питань щодо удосконалення:

- законодавства з питань податку на додану вартість і його наближення до вимог ЄС, а саме скорочення переліку пільгових операцій, а також поступовий перехід до диференційованої шкали ставок;

- механізму оподаткування акцизним податком, забезпечення стабільності надходжень від цього непрямого податку до бюджету, а також його ефективності, простого адміністрування та мінімізацію ухилень від оподаткування;

- законодавства з непрямого оподаткування відповідно до норм Світової організації торгівлі, а саме, зниження і навіть скасування мита на імпортовані товари.

Отже, трансформація податкового законодавства приведе до форму-вання прозорого і стабільного правового поля діяльності платників податків, сприятиме становленню справедливого конкурентного середовища з одночасним збільшенням надходжень до державного бюджету за рахунок скасування податкових пільг та відповідного розширення бази оподаткування.

Коментар модератора

Дуже хороші статистичні дані за 2008 рік, багато графіків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення