Курсова робота «Основні засоби підприємства», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 21.01.2010 19:43 · від Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи використання основних засобів на підприємстві. 6 1.1. Сутність основних засобів підприємства 6 1.2. Поняття відтворення основних засобів підприємства 9 Розділ 2. Методика аналізу та оцінки використання основних засобів на підприємстві 13 2.1. Показники стану та ефективності використання основних засобів. 13 2.2. Методологічні аспекти аналізу відтворення основних засобів 18 Розділ 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ „Київський хлібокомбінат 22 2.1. Коротка характеристика підприємства та напрямків діяльності 22 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 23 2.3. Аналіз структури та використання основних засобів на підприємстві 31 Розділ 4. Напрямки відтворення основних засобів підприємства ВАТ „Київський хлібокомбінат 39 4.1. Джерела фінансування відтворення основних засобів 39 4.2. Застосування лізингу як альтернативного варіанту відтворення основних засобів 45 Висновки.53 Список використаної літератури 56 Додатки 59

Висновок

За результатами дослідження сформулюємо головні висновки.

У роботі розглянуто теоретичні та методологічні основи використання основних засобів на підприємстві.

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Основні засоби класифікуються за такими групами:

 Земельні ділянки.

 Капітальні витрати на поліпшення земель.

 Будинки, споруди та передавальні пристрої.

 Машини та обладнання.

 Транспортні засоби.

 Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

Основні засоби підприємства на кінець 2007 р. становлять 60761,7 тис грн., що більше показника 2006 р. на 42268,3 тис грн. або у 3,3 рази. Протягом 2007 р. змінилась структура основних засобів підприємства. Якщо на кінець 2006 р. основну їх частку складали будинки, споруди та передавальні пристрої (55,2%), то на кінець 2007 р. їх питома вага становить 35,8%. А частка машин та обладнання – збільшилась до 60,5% до загальної вартості основних засобів. Це зумовлено закупкою нового обладнання для виробництва хліба протягом 2007 р.

У ході дослідження також встановлено, що відтворення основних засобів є складовою частиною всієї системи розширеного відтворення, і, разом з тим, має ряд особливостей:

 процес відтворення основних засобів органічно пов'язаний з темпами росту науково-технічного прогресу і залежить від змін відтворювальної, галузевої, територіальної структури капітальних вкладень;

 відтворення основних засобів залежить від рівня концентрації виробництва;

 процес відтворення пов'язаний з характером споживання продукції тієї чи іншої галузі та взаємозв'язку з іншими галузями;

 відтворенню основних засобів властиві регіональні особливості;

 технологічна структура основних засобів, рівень технічної оснащеності, характер спеціалізації суттєво впливають на відтворення основних засобів.

Оперативність і оптимальність рішення завдань, пов’язаних з відтворенням основних засобів, значною мірою залежать від діючої на підприємстві організаційної структури управління цим процесом.

Проведений аналіз структури основних засобів підприємства ВАТ „Київський хлібокомбінат” показав низький рівень відтворення основних засобів, що не є неоптимальним та негативно впливає на собівартість виготовленої продукції та значною мірою відволікає наявні на підприємстві кошти на їхнє утримання. У 2006 р. було оновлено матеріально-технічну базу підприємства на 3,7%, то у 2007 р. цей показник становить 83,7%.

Розглянуто фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві ВАТ „Київський хлібокомбінат”. Запропоновано шляхи удосконалення фінансового забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві ВАТ „Київський хлібокомбінат”.

Для підприємства ВАТ „Київський хлібокомбінат” лізинг зручний тим, що, по-перше, дозволяє зекономити на вкладанні обігових коштів. А по-друге, орендоване обладнання одразу ж дає віддачу - воно починає заробляти гроші.

Результати дослідження дозволяють стверджувати той факт, що на підприємстві ВАТ „Київський хлібокомбінат” варто здійснювати зовнішнє фінансування оновлення основних засобів. Цей факт підтверджено тим, що рентабельність інвестиційного проекту = 3,68, що свідчить про дуже високу ефективність цього інвестиційного проекту. На одну вкладену гривню підприємство буде мати 3,68 копійок валового прибутку. У кінцевому результаті – збільшення обсягів виробництва хлібобулочної продукції, здатність конкурувати з такими відомими підприємствами, як ЗАТ «Київхліб», ВАТ «Концерн Хлібпром», «Агросервіс 2000», ЗАТ «Укрзернопром» та ін.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення