Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит розрахунку податку з доходів фізичних осіб», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.01.2010 17:10 · від ирина абескуражена · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні засади податку з доходів фізичних осіб 6 1.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб як загальнодержавного податку 6 1.2. Податок з доходів фізичних осіб, його зміст та нормативно-правове регулювання 11 1.3. Організаційні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 19 Розділ 2. Організація обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 23 2.1. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати 23 2.2. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб за іншими доходами 48 2.3. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів отриманих від підприємницької діяльності 58 Розділ 3. Організація і методика аудиту розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 68 3.1. Організаційно-методичні засади аудиту розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 75 3.2. Аудит розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати 70 3.3. Аудит розрахунків за податком з доходів фізичних осіб за іншими доходами 86 3.4. Аудит розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів отриманих від підприємницької діяльності 94 Висновки 96 Список використаних джерел 100 Додатки 105

Висновок

Дослідивши законодавчі акти, нормативно – правові документи, статті в періодичних виданнях, навчальні посібники, підручники щодо обліку та аудиту розрахунків за податком з доходів фізичних осіб можна зробити такі висновки:

1 Податок з доходів фізичних осіб є загальнодержавним податку, встановлюється Верховною Радою України та справляється на всій території України. Однак податок з доходів фізичних осіб є основним податком, за рахунок якого формуються доходи місцевих бюджетів.

2 Основним нормативно-правовим актом, який регулює податок з доходів фізичних осіб є Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб», який набрав чинності з 01.01.2004 року. Однак, Закон про ПДФО не регулює оподаткування доходів отриманих від підприємницької діяльності. Оподаткування цих доходів регулюється Декретом КМУ «Про прибутковий податок» із урахуванням положень п.9.12 ст.9 Закону про ПДФО та регламентує оподаткування доходів від заняття підприємницької діяльності.

3 Для обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб відкривається рахунок 641/1 «Розрахунки за податком з доходів фізичних осіб», на якому узагальнюються дані по розрахунках за податком з доходів фізичних осіб по кожному працівнику, акціонеру, суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі та іншим особам, які отримують дохід від підприємства.

4 При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, які справляються за рахунок доходу найманої особи.

5 Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Право на отримання податкової соціальної пільги мають право ті працівники, розмір доходу яких нарахований у вигляді заробітної плати не перевищує суми прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., (940 грн. у 2009 році), та за умови подання таким працівником заяви про застосування податкової соціальної пільги, або ж, якщо працівник знаходився у трудових відносинах з роботодавцем до 01.01.2004 року.

6 Окрім заробітної плати, працівник може отримувати інші доходи: неповерненні в строк сум наданих на відрядження або під звіт; дивіденди; матеріальна допомога; додаткові блага у вигляді спецодягу, путівок за рахунок підприємства, подарунки працівникам підприємства, навчання за рахунок підприємства тощо. При неповернені в строк сум наданих на відрядження або під звіт податковий агент повинен нарахувати штраф за несвоєчасне повернення залишку коштів у розмірі 15% від неповерненої суми, а також нараховується податок з доходів фізичних осіб на суму несвоєчасно повернутих грошових коштів з урахуванням коефіцієнту, який визначений п.3.4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

7 Матеріальна допомога поділяється на цільову та нецільову. Цільова матеріальна допомога не оподатковується, якщо кошти перераховуються безпосередньо закладу й установі; якщо кошти витрачено на ліки, включені до Переліку основних (життєво необхідних) лікарських засобів і виробів медичного призначення; якщо враховані винятки, які перераховані в абз. «а» пп. 9.7.4 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб». Стосовно нецільової матеріальної допомоги, то вона не оподатковується за умов якщо сума допомоги не перевищує суми прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., (940 грн. у 2009 році), і за умови, що на такого платника податків поширюється право на одержання ПСП. Сума перевищення допомоги зазначеного розміру підлягає оподаткуванню за ставкою 15%.

8 У зв’язку із специфікою виробничого процесу працівникам видається спецодяг. У випадку неповернення спецодягу при звільнені вартість такого одягу зараховується як додаткове благо. Об’єкт обкладання податком з доходів фізичних осіб таких доходів визначається виходячи із вартості такого блага з урахуванням коефіцієнту, який визначений п.3.4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

9 При виплаті доходів не працівникам підприємства за цивільно-правовими договорами об’єкт оподаткування визначається як сума такого нарахування та не зменшується на суму внесків до Пенсійного фонду України.

10 Законодавством України передбачено 3 варіанти системи оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва: спрощена, за фіксованим податком та загальна система оподаткування. Слід зауважити, що спрощена система та система оподаткування за фіксованим податком мають певні обмеження та деякі обов’язкові умови для їх застосування. Стосовно загальної системи оподаткування жодних обмежень або додаткових умов для її впровадження для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності немає. Також слід зауважити, що сплата податку з доходів фізичних осіб з доходів від заняття підприємницької діяльності здійснюється лише для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на загальній системі оподаткування.

11 Податкові агенти подають до податкових органів за своїм місцезнаходженням Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу; у разі нарахування дивідендів фізичним особам також подається Податковий розрахунок резидента, що виплачує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб.

12 Актуальність аудиту розрахунків за податком з доходів фізичних осіб з доходів у вигляді заробітної плати полягає в тому, що всі роботодавці виплачують доходи у вигляді заробітної плати своїм працівникам. Аудит цього виду доходу є дуже трудомістким процесом і має свою специфіку оподаткування: аудитор має перевірити правильність утримань до пенсійного фонду та фондів соціального страхування, правильність застосування податкової соціальної пільги, також аудитор має знати як оподатковуються доходи у вигляді натуральної оплати праці та заповнюється форма 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», яка подається податковим агентом у строки установлені Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».

13 Інші доходи різні за своїм змістом і предметом оподаткування, то кожен з них повинен розглядатися окремо. Особливу увагу аудитор має звертати на базу оподаткування, порядок оподаткування та ставку податку з доходів фізичних осіб.

Коментар модератора

Багато додатків, гарна описова частина.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення