Курсова робота «Державні фінанси як важлива сфера фінансової системи України», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.01.2010 01:15 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Соціально-економічна сутність державних фінансів 5 1.1. Необхідність, зміст та роль державних фінансів 5 1.2. Правові та організаційні засади державних фінансів 10 2. Аналіз структури державних фінансів України 15 2.1. Бюджетна система – центральна ланка державних фінансів 15 2.2. Економічний зміст державного кредиту 21 2.3. Фінанси державного сектору економіки 25 2.3. Економічну оцінка державних фондів та фондів цільового призначення 30 3. Зарубіжний досвід країн у функціонуванні державних фінансів 37 Висновок 43 Список використаної літератури 45

Висновок

Проведені мною дослідження дають підставу для таких висновків.

Державні фінанси – центральна підсистема фінансової системи країни. Державні фінанси служать основою розвитку економіки суспільства та зростання матеріального добробуту населення. Наявність державних фінансів зумовлена необхідністю розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) між верствами населення, господарськими суб'єктами і регіонами країни.

Головне призначенням державних фінансів полягає в тому, що через різноманітні фінансові структури держава цілеспрямовано впливає на виконання таких завдань економічного і соціального розвитку суспільства, як: забезпечення прав і свобод людини, соціальних гарантій та інших заходів.

Важливе місце у призначенні та ролі державних фінансів належить формам і методам мобілізації фінансових ресурсів та характеру здійснення перерозподілу. Основними формами мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави є податки, збори і відрахування.

Усі дії держави в сфері фінансів мають ґрунтувався на правових актах. Ці акти виконують такі основні функції:

− визначають коло юридичних і фізичних осіб, на яких в конкретний період поширюється дія правової норми;

− забезпечують права й обов'язки юридичних і фізичних осіб щодо мобілізації та використання фондів фінансових ресурсів;

− є підґрунтям для вжиття відповідних заходів щодо виконання правових норм.

Важливою умовою успішного функціонування бюджетної системи має стати:

− поглиблення реформи бюджетних взаємовідносин між центральними та регіональними рівнями влади;

− удосконалення доходної и видаткової частини бюджетів;

− система мобілізації доходів до бюджетів потребує змін щодо надання пільг деяким платникам.

В сфері Державного кредиту пріоритет необхідно віддавати прямим іноземним інвестиціям, оскільки вони зазвичай збільшують експортний потенціал країни, не передбачають значних коливань грошової маси і позбавлені спекулятивних ознак.

Зазначимо, що управління фінансами на об'єктах з державною часткою власності має свою специфіку, зумовлену особливостями розподілу корпоративних прав держави і організаційно-економічними та правовими умовами впровадження сучасної системи управління об'єктами державної власності. Це насамперед потребує зосередження відповідних зусиль на проблемах забезпечення прибутковості діяльності господарських товариств, підвищення рівня їх капіталізації, збільшення бюджетних надходжень тощо.

Централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення в Україні включають Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд конверсії, Державний інноваційний фонд, Валютний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів само врядування. Ці фонди мають суворо цільове призначення і їх кошти на інші цілі не використовуються.

Одним з можливих напрямів стабілізаційного розвитку України є створення державного стабілізаційного фонду. Основною функцією Стабілізаційного фонду в Україні має стати стабілізація фінансового розвитку країни та сприяння посиленню її інвестиційної привабливості.

Коментар модератора

Статистика 2004-2005-2006рр.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення