Курсова робота «Державний бюджет України та проблеми його функціонування сучасному етапі», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.01.2010 01:07 · від Наталья · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Соціально-економічна сутність державного бюджету 5 1.1. Визначення поняття «бюджет» та місце державного бюджету у фінансовій системі 5 1.2. Функції державного бюджету України 9 2. Аналіз Державного бюджету України 14 2.1. Бюджетний процес і необхідність його удосконалення 14 2.2. Економічна оцінка динаміки доходів і витрат 19 2.3. Економічну оцінка дефіциту державного бюджету України 25 3. Ефективність Державного бюджету України 31 3.1. Стан дохідної бази бюджету 31 3.2. Бюджетна стратегія в Україні. 36 Висновок 41 Список використаної літератури 43 Додаток А 45

Висновок

Проведені мною дослідження дають підставу для таких висновків.

Державний бюджет є планом формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Державний бюджет у будь-якій країні — головна ланка фінансової системи, основний фінансовий план держави й інструмент впливу на процес розширеного відтворення.

Державний бюджет України на сучасному етапі виконує такі функції як: перерозподіл національного доходу і ВВП; державне стимулювання та регулювання економіки; фінансове забезпечення соціальної політики; контроль за утворенням і використанням коштів централізованого фонду.

Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Головні проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні:

– об'єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні надходження до бюджету;

– складання та виконання цільових бюджетних програм;

– підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;

– забезпечення дійового бюджетного контролю на кожній стадії бюджетного процесу.

Бюджетна резолюція - це документ, в якому викладено основні засади економічного розвитку країни та напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Бюджетна резолюція є головним орієнтиром для складання проекту державного бюджету, тому вона повинна містить основні макроекономічні показники для розрахунків дохідної і видаткових статей державного бюджету.

Складовим державного бюджету доходні та видаткові статті. Основу дохідної бази державного бюджету скла дають податкові надходження. Податок на додану вартість є одним з основних бюджетоутворюючих податків. Тому важливим є прогнозування надходжень податків, у тому числі й податку на додану вартість. Більшість економістів наголошують на диференціюванню ставок ПДВ у частині споживчих товарів і послуг. Я згодна з тим, що це дасть змогу суттєво розширити базу оподаткування, підвищити гнучкість податкової системи, приведе структуру податків у відповідність із можливостями споживачів.

Що стосується видатків слушно погодиться з тим, що треба поступового підвищувати соціальні витрати, але таке підвищення не повинне здійснюватися за рахунок скорочення державних інвестиційних витрат, які також мають зростати.

Бюджетний дефіцит, який утворюється внаслідок перевищення видаткової частини державного бюджету над його дохідною частиною негативно впливає на економіку, зокрема стимулюючи інфляційні процеси. Він є гальмом економічного зростання держави, не кажучи вже про його негативні соціальні наслідки. Тому бюджетний дефіцит доречно утримувати на безпечному рівні менше трьох відсотків до ВВП.

Для покриття дефіциту державного бюджету використовують державний кредит. Існування державного кредиту призводить до появи державного боргу, що в свою чергу негативно впливає стан економіки вцілому, тому що його обслуговування відбувається за рахунок доходів бюджету. Отже, щоб запобігти кризовим ситуаціям у сфері державного кредиту, необхідно вдосконалювати систему управління державним боргом на основі розробки коротко- та довгострокових стратегій управління портфелем зобов'язань країни.

Більшість науковців по економічним питанням відмічають, що треба проводити реалізацію середньострокового планування бюджету, це дасть можливість підвищити ефективність бюджетного процесу в цілому.

Коментар модератора

Розглядається статистика за 2005-2006рр.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення